» » Сторінка 7

Урок: Українська абетка. Рукописні букви української абетки

Мета: закріплювати знання учнів про українську абетку, назви літер за абеткою; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів, спостережливість; закріпити вміння каліграфічного письма малих букв українського алфавіту; виховувати інтерес до навчання.

Читати

Урок: Звуки і букви

Мета: закріплювати знання учнів про звуки і букви; повторити, чим звуки відрізняються від букв; розвивати мову, мислення; виховувати любов до рідної мови. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання (с. 7, вправа 11

— Прочитайте слова, які відрізняються від слова рік першою буквою. (Вік, сік, бік, лік, пік, тік

— Поясніть, що означає кожне з утворених слів. 

— Наведіть власні приклади слів, що розрізняються тільки одним звуком.

Читати

Урок: Слова, що розрізняються тільки одним звуком

Мета: закріпити і поглибити знання учнів про звуки; розвивати навички звукобуквеного аналізу слів; виховувати уважність, старанність. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання (с. 5, вправа 6

— Чому берези сумували? 

— Назвіть слова, вжиті в переносному значенні. 

— Послідовно вимовте звуки у виділених словах.

Читати

Урок: Звуки. Звукові моделі слів

Мета: закріплювати знання учнів про звуки; розвивати навички звукового аналізу слів, спостережливість; виховувати інтерес до навчання. 

Ознайомлення з підручником «Українська мова» 

— Розгляньте підручник і скажіть, як він називається і хто його автор. 

— Які умовні позначення треба знати, щоб правильно користуватися підручником? 

— Прочитайте вірш Г. Барадуліна. Яке побажання висловлює автор?Читати

Урок позакласного читання. Володимир Винниченко. «Кумедія з Костем»

Мета: 

  • навчальна: продовжувати роботу над змістом оповідань В. Винниченка про дітей, зокрема звернути увагу на проблематику твору «Кумедія з Костем»; продовжувати навчати аналізувати епічний твір; 

  • розвивальна: удосконалювати вміння виразно й вдумливо читати епічні твори; розвивати вміння висловлювати свою думку, коментувати окремі епізоди, висловлювати своє ставлення до літературних персонажів; 

  • виховна: виховувати вміння усвідомлювати найважливіші цінності моралі та етики, що роблять людину духовно багатою й щедрою на добро, порядність, чесність.

Читати

Контрольна робота № 4 (Я і світ)

Мета: виявити рівень знань, умінь і навичок учнів із метою їх корекції; розвивати пам'ять, уміння зосереджуватись, логічне й образне мислення, зв'язне мовлення; виховувати кращі людські риси характеру.

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, умінь і навичок.

Читати

Методична розробка (Цікаві вправи з використанням фразеологізмів під час вивчення тем «Іменник», «Прикметник»), 6 клас

Знання фразеології так необхідне для розширення й збагачення лексичного запасу учнів, розвитку пізнавального інтересу до мови засобами мовлення, формування культури мови. Тому завдання вчителя полягає в тому, щоб зацікавити школярів, збудити в них прагнення розуміти зміст фразеологізмів, запам'ятовувати їх, використовувати у своєму мовленні якнайбільше приказок, прислів'їв, крилатих висловів. Таку роботу з фразеологією потрібно проводити постійно, під час вивчення мови протягом всього шкільного курсу.
Читати

Урок «Активна і пасивна лексика», 10 клас

Мета. Поглибити відомості учнів про пасивну лексику, формувати уміння розрізняти архаїзми, історизми, неологізми, навчити дітей знаходити їх у тексті, визначати їх тип та стилістичну роль у художніх текстах, розширювати словниковий запас слів, виховувати позитивне ставлення до лексичного розмаїття української мови.

Читати

Урок «Діалог, який доповнює почутий або прочитаний текст», 7 клас

Мета: навчити семикласників вдумливо слухати та аналізувати прочитаний чи почутий текст, розвивати вміння складати діалоги та пам'ять, виховувати мовленнєвий етикет та повагу до сторонньої думки

Обладнання: картки з текстами, пам'ятка «Як вести діалоги»

Тип уроку:  розвиток комунікативних умінь

Епіграф:«Заговори, щоб я тебе побачив» Сократ

Читати

Урок «Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком», 8 клас

МЕТА. Поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв'язок між ними, а також смислові відношення, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному
Читати