» » Сторінка 6

Урок: Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

Мета: вчити учнів вимовляти слова так, щоб чітко було чути наголошений звук (не розтягуючи слово по складах); розвивати пам'ять та увагу; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Букви, що позначають голосні звуки

Мета: закріпити вміння учнів перелічувати голосні звуки і називати букви на їх позначення; розвивати логічне мислення; збагачувати мовлення; формувати вміння висловлювати свої думки; виховувати уважність.

Читати

Урок: Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків

Мета: вчити учнів спостерігати за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків; упізнавати голосні звуки на слух та за вимовною ознакою (відсутність перешкоди на шляху видихуваного повітря), перелічувати їх; розвивати зв'язне мовлення; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Перенос слів з буквами й та ь

Мета: вчити учнів застосовувати правило переносу слів з буквами й та ь; закріплювати вміння визначати кількість складів і переносити слова з рядка на рядок; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати любов до українського слова.

Читати

Урок: Правила перенесення слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

Мета: вчити учнів застосовувати правило переносу слів зі збігом приголосних (шап-ка, ша-пка); формувати вміння ділити дво-, трискладові слова на склади; виховувати культуру мовлення.

Читати

Урок: Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах

Мета: поглибити знання учнів про склади як частини слова, на які воно ділиться при вимові; розвивати вміння розрізняти в слові кількість складів за кількістю голосних; виховувати любов до рідної мови.

Читати

Урок розвитку зв'язного мовлення. Опис предмета за малюнком і планом. Тема опису «Ромашка»

Мета: навчати учнів описувати предмет за малюнком і планом; формувати вміння давати відповіді на запитання; виховувати естетичні почуття.

Читати

Урок: Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником

Мета: закріплювати вміння учнів розташовувати слова за абеткою; розвивати мовлення; виховувати інтерес до читання.

Хід уроку

I. Організаційний момент  

II. Актуалізація опорних знань  

1. Перевірка домашнього завдання (с. 14, вправа 31)  

Учні читають назви днів тижня в абетковій послідовності; розповідають  про те, чим запам'яталися їм вихідні дні.

Читати

Урок: Розташування слів за абеткою

Мета: закріплювати знання української абетки; вчити учнів розташовувати слова за  абеткою з орієнтацією на першу літеру; розвивати мовлення учнів, виховувати інтерес до читання.

Читати

Урок: Великі букви української абетки

Мета: закріплювати знання української абетки, навички каліграфічного письма великих букв українського алфавіту; вдосконалювати вміння виконувати звуко-буквений  аналіз слів; виховувати любов до рідної мови.

Читати