Конспекти з української мови 8 клас

Урок «Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком», 8 клас

МЕТА. Поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв'язок між ними, а також смислові відношення, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному
Читати

Урок «Порівняльний зворот. Використання порівняльних зворотів у мовленні», 8 клас

Мета: вчитися розпізнавати порівняльні звороти серед інших синтаксичних конструкцій, розуміти образне значення порівняльних зворотів у текстах різних стилів мовлення, удосконалювати вміння і навички учнів уживати їх в усному і писемному мовленні;

розвивати логічне мислення, спостережливість, самостійність суджень, уяву, вміння презентувати результати своєї роботи;

виховувати культуру мовлення учнів, заохочувати їх до самостійності в роботі.

Читати

Урок «Односкладні прості речення. Узагальнення знань», 8 клас

Мета: 1)навчальна: узагальнити та систематизувати відомості про односкладні речення, їх групи та види; удосконалити вміння визначати тип односкладних речень, спосіб вираження в них головного члена, правильно використовувати у мовленні вивчені види односкладних речень;

2)розвивальна: розвивати вміння аналізувати та узагальнювати вивчений матеріал; розвивати творчі здібності учнів;

Читати

Урок «Речення з кількома рядами однорідних членів», 8 клас

МЕТА: ознайомити учнів з поняттям про речення з кількома рядами однорідних членів, сформувати вміння знаходити однорідні члени, різні ряди однорідних, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними членами;
Читати

Урок «Називні односкладні речення», 8 клас

Мета: сформувати поняття в учнів про односкладні називні речення, способи вираження в них головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях різної стильової належності, моделювати й конструювати називні речення  у текстах; спираючись на мовленнєво-комунікативний дидактичний матеріал, розширювати науковий світогляд восьмикласників, формувати навички доречного вживання називних речень;

Читати

«Неозначено-особове речення», 8 клас

Мета:  поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення,  сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена, повторити вивчене про означено-особове речення, розвивати творчі вміння  аналізувати, трансформувати й конструювати  неозначено-особові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження;  виховувати любов до рідного краю та пошану до народних звичаїв.

Читати

Методична розробка «Зошит для домашніх контрольних робіт у 8-му класі»

Даний зошит розроблено з метою забезпечити систематизацію знань учнів 8-ого класу з кожної теми перед проведенням підсумкових тематичних контрольних робіт.
Учні мають змогу працювати над завданням вдома і, таким чином, спокійно і не поспішаючи, систематизувати вивчений матеріал, або ще раз повторити той матеріал з теми, який викликав утруднення під час ії вивчення.
Читати

Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Порядок слів у реченні, логічний наголос. Українська мова, 8 клас

Мета: поглибити знання учнів про види речень за структурою граматичної основи; дати поняття про синтаксичну та  стилістичну функцію порядку слів у реченні; допомогти учням засвоїти норми дотримання логічного наголосу при інтонуванні речень у тексті; розвивати вміння виразно читати речення з прямим і зворотним порядком слів; 

Читати

«Узагальнення й систематизація знань про однорідні члени речення. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами» з української мови у 8-му класі

Розвивати вміння вільно оперувати лінгвістичними  знаннями у власному мовленні;

Сприяти розширенню кругозору дітей, прагненню їх самостійно здобувати знання з метою розвитку як особистостей;

Виховувати культуру думок,усного і писемного мовлення підлітків.

Читати