Конспекти з української мови 7 клас

Урок «Діалог, який доповнює почутий або прочитаний текст», 7 клас

Мета: навчити семикласників вдумливо слухати та аналізувати прочитаний чи почутий текст, розвивати вміння складати діалоги та пам'ять, виховувати мовленнєвий етикет та повагу до сторонньої думки

Обладнання: картки з текстами, пам'ятка «Як вести діалоги»

Тип уроку:  розвиток комунікативних умінь

Епіграф:«Заговори, щоб я тебе побачив» Сократ

Читати

Урок «Узагальнення та систематизація вивченого за темою “Прислівник”», 7 клас

Мета: повторити вивчене, узагальнити та систематизувати знання семикласників про прислівник як частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль, продовжити вдосконалювати орфографічні навички; розвивати критичне мислення, розумові та творчі здібності дітей, формувати вміння висловлювати й доводити власну думку; виховувати тактовність у поведінці учнів під час роботи в парах і групах, на прикладі українських літературних героїв, наділених типовими рисами національного характеру, сприяти формуванню моральності й духовної краси дітей.

Читати

Урок «Н та НН у прислівниках. И та І в кінці прислівників», 7 клас

Мета. Повторити й поглибити знання учнів про способи творення прислівників, зокрема про суфіксальний спосіб. Ознайомити з основними правилами правопису голосних и та і в кінці прислівників. Сприяти зміцненню навичок правопису прислівників з н і нн та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил.
Читати

«Узагальнення вивченого з теми «Дієслово». 7 клас

Мета:

-узагальнити знання учнів про дієслово, його граматичні ознаки, зокрема час, число, особу, рід, вид, спосіб, вдосконалювати вміння розпізнавати дієслова серед інших частин мови,

- розвивати зв'язне мовлення учнів;

- виховувати любов до рідної мови.

Читати

Написання прислівників разом і через дефіс. 7 клас

МЕТА: ознайомити учнів з правилами написання прислівників через дефіс та разом, виробляти навички розпізнавати слова з даними орфограмами; досягти практичного засвоєння ними правил написання прислівників через дефіс та разом; збагачувати словниковий запас учнів;  розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати в учнів повагу до творчості Лесі Українки, любов до поезії, активну життєву позицію.

Читати

«Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль», 7 клас

Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; формувати загальнопізнавальні вміння , знаходити прислівники в тексті, характеризувати їх; розвивати усне зв'язне мов­лення учнів, увагу, уяву, творчі здібності; виховувати почуття патріотизму, любов до рідної мови, до рідної природи. 

Читати

«Активні й пасивні дієприкметники та їх творення» з української мови в 7-му класі

Мета: поглибити знання  учнів про дiєприкметники, пояснити вiдмiннiсть мiж активними й пасивними дiєприкметниками, правила їx творення; формувати вмiння розрiзняти активнi й пасивнi дiєприкметники, утворювати їx, правильно писати дiєприкметниковi суфiкси; виховувати всебiчно розвинену, моральну особистiсть; сприяти розвитку логічного мислення, творчої уяви, культури усного та письмового мовлення.

Читати