«Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами -еньк, -есеньк, -ісіньк, -ськ, зьк, -цьк», 6 клас

Мета уроку: 

  • поглибити знання учнів про прикметник; з'ясувати особливості написання прикметників із різними суфіксами, з'ясувавши їхню роль у аналізованих словах;
  • формувати вміння знаходити в текстах прикметники з суфіксами пестливості;
Читати

Узагальнення вивченого з теми “Прикметник як частина мови”, 6 клас

Мета:

  • узагальнити й систематизувати вивчений матеріал про прикметник як частину мови; навчити застосовувати теоретичні знання на практиці при розпізнаванні прикметника, визначенні його граматичних ознак; знаходити вивчені орфограми та пояснювати їх;
  • розвивати вміння чітко висловлювати свої думки, логічне мислення, творчу уяву; збагачувати словниковий запас та вдосконалювати граматичну структуру мовлення учнів;
Читати

«Розряди займенників за значенням» з української мови в 6-му класі

Мета:  поглибити знання учнів про займенник як частину мови; ознайомити з розрядами займенників за значенням, а також із загальним значенням і граматичними ознаками їх;

формувати вміння розпізнавати займенники,аналізувати висловлювання щодо ролі в них займенників, доречно використовувати їх у мовленні;

Читати

Повторення й узагальнення вивченого в 5-му класі. Словосполучення і речення.

Мета:  повторити, узагальнити і систематизувати знання про словосполучення і речення; відпрацювати навички розрізняти ці дві синтаксичні одиниці;  удосконалювати орфографічну грамотність, розвивати пам'ять, логічне мислення, творчу уяву; виховувати зацікавленість у навчанні, допитливість, повагу до історії свого народу, патріотизм.

Читати

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. (6 клас)

Мета: повторити і поглибити знання про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати  загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях;розвивати дослідницький інтерес та творчі вміння;виховувати повагу до рідного слова, любов до України.

Читати