Конспекти з української мови 6 клас

Урок позакласного читання. Володимир Винниченко. «Кумедія з Костем»

Мета: 

  • навчальна: продовжувати роботу над змістом оповідань В. Винниченка про дітей, зокрема звернути увагу на проблематику твору «Кумедія з Костем»; продовжувати навчати аналізувати епічний твір; 

  • розвивальна: удосконалювати вміння виразно й вдумливо читати епічні твори; розвивати вміння висловлювати свою думку, коментувати окремі епізоди, висловлювати своє ставлення до літературних персонажів; 

  • виховна: виховувати вміння усвідомлювати найважливіші цінності моралі та етики, що роблять людину духовно багатою й щедрою на добро, порядність, чесність.

Читати

Контрольна робота № 4 (Я і світ)

Мета: виявити рівень знань, умінь і навичок учнів із метою їх корекції; розвивати пам'ять, уміння зосереджуватись, логічне й образне мислення, зв'язне мовлення; виховувати кращі людські риси характеру.

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, умінь і навичок.

Читати

Методична розробка (Цікаві вправи з використанням фразеологізмів під час вивчення тем «Іменник», «Прикметник»), 6 клас

Знання фразеології так необхідне для розширення й збагачення лексичного запасу учнів, розвитку пізнавального інтересу до мови засобами мовлення, формування культури мови. Тому завдання вчителя полягає в тому, щоб зацікавити школярів, збудити в них прагнення розуміти зміст фразеологізмів, запам'ятовувати їх, використовувати у своєму мовленні якнайбільше приказок, прислів'їв, крилатих висловів. Таку роботу з фразеологією потрібно проводити постійно, під час вивчення мови протягом всього шкільного курсу.
Читати

Урок «Лексикологія. Тренувальні вправи», 6 клас

Мета. Забезпечити поглиблення знань, умінь і навичок учнів із лексикології; поглибити уміння розрізняти групи слів за вживанням; удосконалювати уміння характеризувати текст за лексичним складом; розвивати логічне мислення; сприяти вихованню почуття поваги до рідного народу.

Читати

Урок «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників», 6 клас

Мета: повторити вивчене про рід іменників, ознайомити учнів із  іменниками спільного роду, незмінюваними іменниками, формувати вміння визначати їх рід; поглиблювати знання про іменники спільного роду, незмінювані іменники,  розвивати спостережливість, пам'ять; виховувати зацікавленість до влучного і дотепного слова.

Читати

Урок «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду», 6 клас

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, удосконалювати вміння визначати рід іменників, дати поняття про іменники спільного роду; розвивати вміння знаходити іменники жіночого, чоловічого, середнього і спільного роду у висловлюванні, виробляти вміння узгоджувати іменники спільного роду з іншими частинами мови, правильно вживати їх у своєму мовленні;
Читати

Розробка уроку «Написання не з іменниками», 6 клас

Мета: формувати в учнів уміння правильно писати не з іменниками, обґрунтовувати вибір написання відповідними орфографічними правилами; розвивати пам'ять, логічне мислення, навички систематизовувати здобуті знання, самостійно робити висновки; розвивати культуру усного й писемного мовлення.

Читати

Розробка уроку «Узагальнення та систематизація вивченого про іменник як частину мови. Тренувальні вправи. Морфологічний розбір іменника», 6 клас

Мета:        

повторити, систематизувати і узагальнити знання учнів з теми "Іменник як частина мови";

розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу уяву, культуру усного мовлення, уміння правильно висловлювати свої думки; сприяти розширенню світогляду, збагачувати словниковий запас учнів;

Читати

Розробка уроку «Буває мить якогось потрясіння: побачиш світ, як вперше у житті…» 6 клас

(Письмовий твір – опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі)

Мета.   Формувати мовленнєві компетентності:

  • Просторову: навчити складати твір-опис природи, формувати вміння  будувати  висловлювання  в певній композиційній формі;

Розширити уявлення учнів про комп'ютерні презентації, ввести поняття: вставка об'єктів, ефекти анімації та їх настройка. Поглибити знання і вміння про призначення Power Point. Вчити застосовувати набуті знання для створення презентацій.

Читати

У світі прикметника і художнього слова. 6 клас

Мета: поглибити, узагальнити і систематизувати знання учнів про прикметник як частину мови; формувати вміння визначати рід, число та відмінки прикметників; повторити відомості про поділ прикметників на групи за значенням, формувати вміння розрізняти якісні, відносні та присвійні прикметники,
Читати