Конспекти з української мови 11 клас

Урок «Узагальнення знань про просте та складне речення», 11 клас

Мета уроку:  Навчити учнів узагальнювати відомості про вивчене, порівнювати різні види речень та визначати їх відмінності, виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розвивати навички проектної і дослідницької діяльності учнів, формувати і навички використання теоретичних знань при виконанні практичних завдань та уміння працювати з тестами; виховувати самостійність, любов до рідної мови.
Читати

Розробка уроку «Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу», 11 клас

Мета заняття:  

навчальна - закріпити знання з практичної риторики, з'ясувати рівень засвоєння елементів практичної риторики; виробляти вміння викладати зміст виступу у чіткій послідовності, вміло почати та закінчити виступ, володіти мімікою та жестами під час виступу;

розвивальна - розвивати комунікативні вміння, логічне мислення, творчі здібності, навички дослідницької діяльності;

Читати

Розробка уроку «Пунктограми в простому реченні», 11 клас

Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про основні пунктограми в простому реченні; удосконалювати вміння обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою правил, правильно вживати розділові знаки при однорідних, відокремлених членах, звертаннях, вставних словах, словосполученнях, реченнях;
Читати

«Просте ускладнене речення», 11 клас

Мета: актуалізувати знання учнів про просте ускладнене речення,  удосконалювати вміння визначати певні синтаксичні конструкції, акцентуючи увагу на проблемних питаннях ЗНО; розвивати культуру мовлення,  творчі здібності учнів, логічне та образне мислення; виховувати повагу до української мови, любов до малої батьківщини.

Читати

«Як стати професіоналом» з української мови в 11-му класі

МЕТА: Повторити вивчений матеріал за темою «Ділові папери». Систематизувати та поглибити знання теоретичних понять, розуміння важливості ділових паперів;  шукати шляхи удосконалення ділових стосунків у сучасному світі. Розвивати логічне мислення, пам'ять, компетентність діловода.
Читати