Конспекти з української мови 10 клас

Урок «Активна і пасивна лексика», 10 клас

Мета. Поглибити відомості учнів про пасивну лексику, формувати уміння розрізняти архаїзми, історизми, неологізми, навчити дітей знаходити їх у тексті, визначати їх тип та стилістичну роль у художніх текстах, розширювати словниковий запас слів, виховувати позитивне ставлення до лексичного розмаїття української мови.

Читати

Урок «Основні орфограми в префіксах», 10 клас

Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання, здобуті учнями у середніх класах, про основні орфограми у префіксах; формувати орфографічну пильність, культуру усного і писемного мовлення; удосконалювати вміння знаходити і виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; розвивати пам'ять, критичне та логічне мислення;  сприяти розвитку   мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної компетентностей; виховувати у школярів повагу до особистості, повагу до рідної мови, до національних надбань українського народу.

Читати

Урок «Мистецтво українського слова. Мовні химери. Стилістичні засоби лексикології», 10 клас

Засвоєння учнями ґрунтовних знань сучасної лінгвістичної теорії має стати основою для формування в них умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови. Опорно-логічні схеми (ОЛС) із розділу «Лексикологія», уривки із художніх текстів як засоби мавленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяють формуванню навичок учнів аналізувати, зіставляти і порівнювати мовні явища у різних стилях мовлення.
Читати

Урок «Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних, чергування голосних і приголосних звуків», 10 клас

МЕТА: Систематизувати знання про спрощення в групах приголосних, чергування голосних і приголосних,  закріпити знання про основні орфограми, навчити студентів редагувати текст та знаходити вивчені чергування; розвивати усне і писемне мовлення, логічне мислення студентів; виховувати естетичні смаки, інтерес до творчості К.Білокур, гордість за своїх земляків.

Читати

Урок «Складні випадки правопису великої букви», 10 клас

Мета:- навчальна: повторити складні випадки правопису великої букви, формувати правописні вміння, удосконалювати вміння вживати велику букву в писемному мовленні, знаходити і виправляти орфографічні помилки;

- розвивальна: розвивати пам'ять, мислення, мовлення, творчі здібності;

Читати

Урок «Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Слово і його лексичне значення. Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів», 10 клас

Мета заняття: активізувати, узагальнити та систематизувати знання студентів про слово як предмет вивчення лексикології, його лексичне значення, про синоніми, антоніми та пароніми, про фразеологію; сформувати уявлення про лексико-стилістичні синоніми та їх види; збагачувати словниковий запас студентів; розвивати культуру мовлення, усне та писемне мовлення; виховувати повагу до рідної мови.

Читати