Урок: Розвиток української прози 20-х років XX ст. Микола Хвильовий. Біографія письменника, його провідна роль у літературному житті 1920-х рр.

Дати загальну характеристику розвитку української прози 20-х років XX ст., її представників; ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Миколи Хвильового, розкрити його роль у літературному житті 1920-х років; розвивати навики роботи з літературою, уміння аналізувати й узагальнювати факти; виховувати в учнів активну життєву позицію, інтерес до творчості М. Хвильового.

Читати

Урок: Є. Плужник. «Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… а човен — як срібний птах!», «Річний пісок…». Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мить і вічність у чуттєвому вираженні

Мета: продовжити ознайомлювати школярів із творчістю Є. Плужника; сприяти виробленню в учнів уміння працювати з додатковою літературою, поглибити навички ідейно-художнього аналізу поезії; виховувати високі духовні цінності. 

Тип уроку: комбінований. 

Обладнання: портрет письменника, картки для письмової роботи.

Читати

Урок: Євген Плужник — один із провідних поетів «Розстріляного відродження». Сповідальність, ліричність, філософічність поезії «Для вас, історики майбутні…»

Мета: вивчити творчу біографію Є. Плужника, проаналізувати поезію «Для Вас, історики майбутні…»; розвивати вміння сприймати явища, події в зіставленні, порівнювати їх; виховувати любов до Батьківщини. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 

Обладнання: словник літературознавчих термінів, епіграф.

Читати

Урок: Максим Рильський «Молюсь і вірю…», «Солодкий світ!..». Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі

Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях поета, через процес роботи над поезіями збагнути патріотизм М. Рильського, учити виразно читати поезію, з'ясувати її ідейно-художню цінність; на прикладі життя митця виховувати в учнів працелюбність, відчуття краси художнього слова.

Читати

Урок: Київські «Неокласики». Микола Зеров. Різногранний творчий шлях митця. «Київ — традиція». Філософічність, афористичність лірики

Ознайомити учнів із групою і творчістю київських «неокласиків», із життєвим і творчим шляхом М. Зерова, поглибити поняття про сонет, розвивати навички виразного й усвідомленого читання та аналізу поезій М. Зерова, навчити висловлювати власні думки з приводу поетичної майстерності «неокласика», виховувати любов і повагу до України, відчуття естетики поетичного образу.

Читати

Урок: Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х рр. Михайль Семенко — поет-футурист. Урбаністичні мотиви лірики («Бажання», «Місто», «Запрошення»)

Ознайомити учнів з авангардними тенденціями в українській поезії 20-х років ХХ ст., дати поняття «футуризм», охарактеризувати постать М. Семенка в українській літературі, обґрунтувати його значення для розвитку української поезії, шліфувати вміння школярів виразно й усвідомлено читати вірші, виокремлювати основні мотиви, головну думку, характеризувати настрій, ритм, розвивати експериментаторські, пошукові здібності учнів, виховувати високі морально-етичні риси простої людини.

Читати

Урок: П. Тичина. «Одчиняйте двері…». Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу. Уславлення борців за вільну Україну у вірші «Пам'яті тридцяти»

Мета: розкрити трагічні наслідки революційних змагань 1917– 1918 рр. на Україні, глибоке усвідомлення реальності й драматизму своєї доби П. Тичиною; удосконалювати вміння й навички ідейно-художнього аналізу ліричних творів, опису картин; розвивати творче мислення, культуру образного бачення, виховувати почуття поваги до своєї землі та історії.

Читати

Урок: Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина — найбільший модерніст цього періоду. Феномен «Кларнетизму». «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить?..»

Допомогти учням зрозуміти основні тенденції української поезії 1920-х років, познайомити із життєвим і творчим шляхом П. Тичини, його ранніми збірками, формувати вміння характеризувати основні мотиви ранньої творчості, розвивати навички аналізу поезій, особливих ознак індивідуального стилю поета, удосконалювати навички виразного читання, виховувати почуття людяності, любові до мистецтва, розвивати розуміння прекрасного.

Читати

Урок: Суспільно-історичні умови розвитку української літератури XX ст., основні стильові напрями

Ознайомити учнів з історичними та суспільними умовами розвитку літератури XX століття, основними стильовими напрямами; розкрити поняття «розстріляне відродження»; розвивати усне зв'язне мовлення одинадцятикласників, уміння користуватися довідковими виданнями й словниками; розвивати критичне мислення; тренувати вміння учнів узагальнювати, систематизувати та аналізувати отриману інформацію; учити вести дискусію, висловлювати та аргументувати власну думку, толерантно ставитися до іншої точки зору; виховувати інтерес до української літератури, пошану до історичного минулого рідної країни.

Читати

Урок № 1,2,3: Підсумковий урок (укр. літ., 10 клас)

Мета: перевірити рівень сформованих умінь та навичок, передбачених програмовими вимогами 10 класу; вдосконалювати вміння узагальнювати, робити висновки, давати відповіді в стислій формі, презентувати результати роботи за певний період часу, готувати та представляти виставки, текстовий супровід для них, виразно читати; виховувати інтерес до читання та вивчення літератури.

Читати