Урок: Провідні тенденції розвитку української літератури в другій половині XX — початку XXI ст.

Розширити уявлення учнів про новітню українську літературу, проаналізувати сучасну літературну ситуацію, зокрема нові тенденції в українській поезії та прозі; визначити специфіку творів поетів II половини XX — початку XXI ст.; сприяти роз витку творчої й пошукової діяльності учнів; нестандартного мислення, виховувати позитивні риси та звички.

Читати

Урок: Усний твір-роздум «Моральна краса й духовна велич людини в кіноповісті О. Довженка “Зачарована Десна”»

Мета: розвивати усне мовлення учнів; навчати вмінню самостійно викладати думки, аргументувати власні твердження, робити узагальнення й висновки; виховувати любов до землі, природи, повагу до батьків. 

Тип уроку: розвиток мовлення. 

Обладнання: пам'ятка «Як працювати над текстом-роздумом», епіграфи до твору.

Читати

Урок: О. Довженко. «Зачарована Десна». Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого й сучасного. Морально-етичні проблеми

Учити учнів коментувати текст твору, визначати основні теми й мотиви, характеризувати образи-персонажі; пояснити роль пейзажу та засобів індивідуалізації героїв; розвивати вміння сприймати життєві явища, події, людей у контексті загальнолюдських понять і цінностей, розуміти взаємозв'язок конкретного із загальним; формувати гармонійно розвинену особистість; виховувати свободу вибору, незалежність думки, дієвість.

Читати

Урок: О. Довженко. «Україна в огні». Національні й загальнолюдські проблеми

Мета: опрацювати зміст кіноповісті; учити учнів вдумливо читати текст, коментувати найосновніші моменти, публіцистичні відступи; розвивати вміння виокремлювати провідні мотиви, проблеми, обговорювати їх з позиції сьогодення; виховувати

національну самосвідомість учнів.

Читати

Урок: Українська література 1940–1950 рр. О. Довженко — відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно

Мета: зробити огляд літератури воєнного й повоєнного періоду; опрацювати творчу біографію О. Довженка, осягнути її трагізм; розвивати в учнів навички роботи з додатковою літературою, уважність при читанні автобіографічних творів; виховувати повагу до кращих представників української нації.

Читати

Урок: І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості

Мета: опрацювати зміст роману; учити учнів коментувати зміст твору, визначати жанрові особливості, характеризувати образи, висловлювати своє ставлення до основних проблем, порушених у романі; розвивати навички роботи в групах; виховувати усвідомлення значення свободи для духовного розвитку людини.

Читати

Урок: Проза У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Наталени Королевої. Основні віхи життя й творчості І. Багряного

Мета: зробити огляд-екскурс української еміграційної прози та її представників; ознайомити учнів з основними віхами життя І. Багряного, його творами; розвивати навички аналізу й узагальнення, роботи з додатковими джерелами інформації; виховувати активну життєву позицію як вияву європейськості.

Читати

Урок: Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..». Ностальгічні мотиви, філософічність поезій

Розглянути життєвий і творчий шлях поета як одного з «пражан», проаналізувати його поезії, визначити їх основні ідеї, мотиви, вчити пояснювати їх; охарактеризувати образ України, пояснити зміст образів-символів; шліфувати вміння висловлю вати власні міркування; розвивати навички аналізу художніх образів; виховувати патріотичні почуття, які проявляються на відстані, усвідомлення їхньої щирості й безпосередності.

Читати

Урок: Еміграційна література (огляд). «Празька поетична школа» української поезії та її представники

Дослідити історичні умови й функціонування української літератури за кордоном, причини другої хвилі еміграції українців, створення «празької школи» української поезії; стисло оглянути творчість представників «празької школи»; розвивати навички сприймати розвиток літератури в історичному контексті; виховувати почуття патріотизму.

Читати

Урок: Контрольна робота № 2. Українська література 1920–1930 рр. Проза. Драматургія. Українська література за межами України (1 сем., 11 клас)

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з поданої теми; розвивати вміння школярів аналізувати художні твори; виховувати самостійність та наполегливість у роботі. 

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок. 

Обладнання: різнорівневі завдання.

Читати