Уроки № 1–2: «Як добре те, що смерті не боюсь я…». Літопис життя й творчості Василя Стуса

Розкрити учням звитяжний шлях В. Стуса, непересічність його таланту, ознайомити з творчістю поета; розвивати навички самостійного синтезу літературно-критичного та біографічного матеріалу, уміння визначати провідні мотиви, ідеї поетичних творів; формувати активну життєву позицію, повагу до людей, які зреклися власного щастя заради загального добра.

Читати

Урок: Контрольний твір на тему: «Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у творчості Ліни Костенко»

Формувати мовну культуру учнів, навчати самостійно викладати думки; продовжувати розвивати мовленнєво-комунікативні вміння створювати твори-роздуми за власним спостереженням та культуру зв'язного мовлення, підвищуючи рівень комунікативної компетентності, удосконалювати в них уміння добирати найістотніші факти й відомості для розкриття теми та основної ідеї твору; виховувати любов до поезії.

Читати

Урок: Нелюди й люди в романі Л. Костенко «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору

Утверджувати високі моральні цінності, прагнення зберегти кращі людські якості робити добро; формувати вміння творчо осмислювати прочитане; розуміти красу слова поетеси; на основі літературного дослідження створити цілісні образи родини Чураїв і Бобренків, їхній вплив на виховання дітей; з'ясувати зовнішні й внутрішні фактори, що призвели до зради Гриця й кари за цю зраду, що вплинуло на подальшу долю головної героїні
Читати

Урок: Роман у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання

Формувати навички та уміння аналізу роману у віршах, уміти визначати жанр твору «Маруся Чурай», розглянути одну із сюжетних ліній — кохання Марусі й Гриця; розвивати акторські здібності старшокласників; виховувати старшокласників у дусі поваги до минулого та гордості за свій народ.

Читати

Урок: Ліна Костенко. Інтимна, пейзажна й філософська лірика («Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано, негадано…»)

Мета: розглянути твори Ліни Костенко, визначаючи їх філософічну спрямованість і психологізм; розвивати вміння учнів задумуватися про вічні істини, про здатність людини протистояти уніфікації й насиллю над індивідуальністю; виховувати любов до поезії. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу 

Обладнання: портрет Ліни Костенко, примірники її творів, епіграф до уроку.

Читати

Урок: Ліна Костенко. Життя й творчість письменниці. Особливості індивідуального стилю. «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Українське альфреско»

Ознайомити старшокласників із життєвим та творчим шляхом Ліни Костенко; розкрити жанрове й тематичне розмаїття її творчості; познайомити з особливостями індивідуального стилю; формувати власне ставлення до таких особистостей, як Ліна Костенко; виховувати любов до поезії.

Читати

Урок: Микола Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір …». Несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії

Подати основні відомості про творчість Миколи Вінграновського; охарактеризувати ідейно-стильові особливості його поезій; розвивати асоціативне мислення, уміння виділяти й пояснювати засоби поетичної мови, визначати віршовий розмір, зв'язно висловлювати власне ставлення до розглянутої поезії; формувати духовну особистість школяра.

Читати

Урок: Іван Драч. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Івана Драча; опрацювати ідейно-художній зміст твору «Балада про соняшник»; розвивати вміння аналізувати поетичний твір, зв'язно й грамотно викладати свої думки; виховувати почуття доброти, душевну щедрість.

Читати

Урок: Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Пісня «Два кольори», що стала народною

Подати найосновніші відомості про Д. Павличка, охарактеризувати мотиви його творчості, пояснити популярність пісенної лірики поета; розвивати естетичний смак, відчуття краси форми й змістової глибини поетичного образу; формувати національну свідомість громадянина України.

Читати

Урок: «Шістдесятництво» як культурологічне й соціальне явище. Василь Симоненко — «Витязь молодої української поезії». «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»

Розкрити зв'язок українського дисидентського руху з явищем «шістдесятництва», дати загальну характеристику творчості поетів-шістдесятників; поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях В. Симоненка, охарактеризувати стильові особливості його поезії; розвивати вміння аналізувати твори й робити висновки, дискутувати; формувати патріотичні почуття, толерантність.

Читати