Урок: Література українського романтизму. П. Гулак-Артемовський «Рибалка», Є. Гребінка «Українська мелодія», М. Костомаров «Соловейко»

Ознайомити учнів з літературою українського романтизму, її ідейно-художніми особливостями; охарактеризувати життя і творчість програмових поетів-романтиків, проаналізувати їх поезії; розвивати пам'ять, увагу, спостережливість, уміння аналізувати поетичні твори, надавати відповідний коментар щодо їх ідейно-тематичного спрямування, робити висновки, співвідносити події в житті письменника з його творчістю; виховувати любов до літератури, поетичного слова, почуття поваги до митців-романтиків, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Читати

Урок: Література рідного краю. Б. Грінченко. «Сонячний промінь»

Поглибити знання про життєвий і творчий шлях Б. Грінченка; опрацювати ідейно-художній зміст повісті «Сонячний промінь», з'ясувати її проблематику; охарактеризувати образи твору; розвивати культуру зв'язного мовлення, спостережливість, логічне мислення, уяву, вміння грамотно висловлювати власні думки, робити висновки; виховувати любов до рідного краю, поважне ставлення до його митців слова; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Читати

Урок: Розвиток мовлення. Контрольний твір-роздум

Вдосконалювати вміння учнів писати твори-роздуми на запро-поновану тематику, яка охоплює знання учнів змісту вже вивчених програмових творів художньої літератури (І. Котляревського «Енеїди», «Наталка Полтавка»; Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся», «Конотопська відьма»); розвивати пам'ять, увагу, спостережливість, уміння грамотно викладати в письмовій формі власні думки, мотивувати свої судження, наводити переконливі аргументи, робити висновки; виховувати повагу до майстрів слова; прищеплювати працелюбність, сумлінне ставлення до творчої діяльності, інтерес до її наслідків.

Читати

Урок: Г. Квітка-Основ'яненко. «Конотопська відьма». Поєднання реалізму і фантастики

Продовжити опрацьовувати ідейний зміст «Конотопської відьми», зосереджуючи увагу на поєднанні у творі елементів реалізму і фантастики; охарактеризувати образ Явдохи Зубихи; розвивати в учнів допитливість, зв'язне усне мовлення, вміння робити логічні висновки, орієнтуватись у складних ситуаціях; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати порядність, самостійність у визначенні власної думки, доброту, чуйність, прагнення протистояти злу, жорстокості, брехні.

Читати

Урок: Г. Квітка-Основ'яненко. «Конотопська відьма». Іронія і сатира в повісті

Продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст повісті, виокремлюючи і пояснюючи художні засоби сатиричного зображення персонажів на конкретних фактах твору; охарактеризувати образи героїв твору — М. Забрьохи, П. Пістряка, Д. Халявського; розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, навички порівняльного аналізу, уміння характеризувати героїв твору, грамотно висловлювати власні думки, робити висновки; виховувати зневажливе ставлення до тих, хто не дотримується народної моралі, живе за рахунок праці інших.

Читати

Урок: Г. Квітка-Основ'яненко. «Конотопська відьма». Картини життя українського суспільства за часів великої руїни

Ознайомити школярів з наступним програмовим твором Г. Квітки-Основ'яненка, розкрити його ідейно-тематичне спрямування, особливості зображення життя українців за часів Великої Руїни в «Конотопській відьмі»; розвивати пам'ять, увагу, спостережливість, культуру зв'язного мовлення, творчу уяву, логічне мислення; вміння грамотно висловлювати власну думку, робити висновки; виховувати почуття поваги до творчості Г. Квітки, інтерес до читання художньої літератури, історичного минулого рідного краю, наслідків власної праці.

Читати

Урок: Г. Квітка-Основ'яненко. Батько української прози. «Маруся» — перша українська повість нової української літератури

Ознайомити школярів з життям і творчістю батька української прози; визначити ідейно-тематичну спрямованість твору, ознаки сентименталізму; стисло охарактеризувати головних героїв твору; розвивати вміння виразно читати художню літературу і осмислено сприймати її зміст, грамотно висловлювати власні думки, спостереження, робити висновки; виховувати повагу до творчості письменника, високі почуття любові до людей, природи, бажання допомогти ближньому.

Читати

Урок: Розвиток мовлення. Порівняльна характеристика Петра й Миколи (І. Котляревський «Наталка Полтавка»)

Вдосконалювати вміння школярів складати порівняльну характеристику героїв твору на прикладі Петра й Миколи, виявляти особливості їх рис поведінки, поглядів; ставлення до інших персонажів п'єси; розвивати увагу, творчі здібності, логічне мислення, пам'ять, спостережливість; вміння виділяти головне, суттєве; робити ґрунтовні висновки, узагальнення; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати інтерес до літера-тури, наслідків власної праці; прищеплювати почуття доброти, щирості, взаємоповаги.

Читати

Урок: І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Наталка як уособлення кращих рис української жінки. Роль і функція пісень у драмі

Охарактеризувати образи п'єси Наталки, Петра, Миколи; з'ясувати роль і функцію пісень у творі; розвивати вміння відстоювати людську гідність, власні принципи; грамотно висловлювати свої думки, почуття; робити висновки, узагальнення; виховувати почуття гордості за національну культуру; прищеплювати любов до театру, інтерес до наслідків особистої праці.

Читати

Урок: І. Котляревський. «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії

Виявити основні особливості першого драматургічного твору нової української літератури, його ідейно-тематичну спрямованість, композицію, конфлікт; охарактеризувати образ возного, виборного, Терпилихи; опрацювати дію І драми; розвивати культуру зв'язного мовлення, пам'ять, уміння грамотно робити висновки, належним чином їх обґрунтовуючи; аналізувати художній твір; виховувати почуття поваги до І. Котляревського, історичного минулого рідного краю, любов до рідного слова, вітчизняної культури.

Читати