Урок: Позакласне читання. М. Старицький. «Остання ніч»

Стисло ознайомити школярів із життям і творчістю М. Старицького; розкрити ідейний зміст, тему та проблематику його твору, охарактеризувати головного героя п'єси; розвивати читацький кругозір учнів, культуру зв'язного мовлення; прагнення пізнавати і застосовувати отримані знання у власному житті; вміння логічно мислити і надавати вичерпні відповіді; виховувати почуття поваги до літератури рідного краю, його митців; цілеспрямованість, силу волі, мужність; наполегливість у навчанні. 

Читати

Урок: Розвиток мовлення. Складання листа до найулюбленішого героя твору Т. Шевченка «Гайдамаки» (усно)

Поглибити знання у школярів про особливості епістолярного жанру в художній літературі, формувати вміння складати лист до героя твору, зокрема з поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»; розвивати творчі здібності учнів, їх увагу, логічне й абстрактне мислення, вміння складати зв'язні тексти, грамотно висловлювати власні думки, судження, робити ґрунтовні висновки; виховувати почуття поваги, пошани до вітчизняного літературного мистецтва, творчості Т. Шевченка; прищеплювати інтерес до наслідків сласної праці. 

Читати

Урок: Т. Шевченко. «Гайдамаки». Характеристика героїв твору

Продовжити опрацьовувати ідейний зміст поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»; охарактеризувати образи героїв твору; з'ясувати їх роль у зображенні героїчного минулого рідного краю; розвивати культуру зв'язного мовлення, пам'ять, уміння орієнтуватися в прочитаному і знаходити підтвердження своїм думкам у тексті, логічно мислити; формулювати світогляд учнів, стимулювати їх робити власні висновки; виховувати глибоку симпатію до незламних патріотів Батьківщини, почуття само-пожертви в ім'я людей.

Читати

Урок: Шевченко. «Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу. Повсталий народ як герой поеми

Розкрити історичну основу, ідейно-тематичну спрямованість, сюжет, особливості жанру, композиції «Гайдамаків»; дослідити, як у творі зображено повсталий народ; розвивати логічне й абстрактне мислення, увагу, вміння сприймати й аналізувати навчальний матеріал, надавати відповідний коментар і пояснення, робити висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до історичного минулого України, доброзичливе ставлення до слов'янських народів, до дружби між ними.

Читати

Урок: Т. Шевченко. «Причинна», «Лілея». Умовність у баладах, тривога за жіночу долю

Закріпити знання школярів про баладу як літературний жанр; розкрити на прикладі програмових творів образи жінок, їх долю; дослідити доцільність застосування елементів фольклору, звичаїв, обрядів для сприйняття ідейного змісту «Причинни», «Лілеї»; розвивати логічне й абстрактне мислення, увагу, спостережливість, уміння виразно читати поетичні твори, коментувати їх ідейно-художній зміст, грамотно висловлювати власні думки і робити висновки; виховувати почуття пошани до творчості Кобзаря, волелюбність, доброту, щирість, вірність у почуттях.

Читати

Урок: Т. Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Вісь неперервності історичного часу («До Основ'яненка», «На вічну пам'ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені чорні брови…»)

Поглибити знання школярів про біографію Т. Шевченка, з'ясувати основні віхи його творчості; проаналізувати твори митця, що є віссю неперервності історичного часу; розвивати культуру зв'язного мовлення, пам'ять, вміння виразно читати поетичні твори, логічно мислити, грамотно висловлювати власні думки, раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття поваги до життєвого подвигу Т. Шевченка в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.; інтерес до історичного минулого рідного краю.

Читати

Урок: М. Гоголь. «Вечір проти Івана Купала». Зв'язок з «нечистою силою» як метафора злодіяння

Продовжити опрацьовувати ідейний зміст програмового твору М. Гоголя, розкрити його зв'язок з етичними уявленнями українського народу; розвивати логічне й абстрактне мислення, пам'ять, уміння грамотно висловлювати власні думки й судження, порівнювати, робити відповідний коментар; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до народних традицій українців, переконання, що чистота душі, остереження гріха — божий і людський заповіти.

Читати

Урок: М. Гоголь. Літературна діяльність. Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала»

Ознайомити школярів із життям і творчою діяльністю М. Гоголя, визначити її значення для української культури; опрацювати ідейний зміст програмового твору письменника, дослідити зв'язок цього оповідання з фольклором; виховувати почуття поваги до творчості М. Гоголя, до рідної Батьківщини — країни визначних мистецьких талантів.

Читати

Урок: Контрольна робота № 2. «Нова українська література: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ'яненко, література українського романтизму»

За допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Читати

Урок: Література українського романтизму. В. Забіла «Соловей», М. Петренко «Небо». М. Шашкевич — зачинатель нової української літератури на західних землях. «Веснівка»

Продовжити ознайомлювати школярів з письменниками українського романтизму; дізнатися про М. Шашкевича — зачинателя нової української літератури на західних землях; проаналізувати програмові поетичні твори; розвивати пам'ять, культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, вміння визначати головні мотиви поезії, коментувати їх у зв'язку з художніми особливостями і народнопісенною лірикою, раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття пошани до засад народної моралі й етики: працелюбності, щирості, любові й поваги до батьків; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Читати