Урок: Позакласне читання. Т. Шевченко. «Назар Стодоля»

Поглибити знання школярів про творчість Т. Шевченка, зосереджуючи увагу на його драматичній діяльності; розкрити ідейний зміст, тему та проблематику твору «Назар Стодоля», стисло охарактеризувати героїв твору; розвивати читацький кругозір учнів, їх культуру зв'язного мовлення, пам'ять, логічне мислення, увагу, спостережливість, вміння грамотно, виважено висловлювати власні думки; виховувати почуття пошани до великого Кобзаря; цілеспрямованість, силу волі, наполегливість у навчанні; прищеплювати любов до художнього літературного слова.

Читати

Урок: Підсумковий урок. Світова велич Т. Шевченка (укр. літ., 9 клас)

Оглянути вивчену поетичну спадщину Т. Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із «Щоденника»; виявити той великий «духовний імпульс», який подала діяльність митця у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України; розвивати пам'ять, увагу, спостережливість; вміння узагальнювати, виділяти головне, суттєве із потоку інформації, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до Т. Шевченка за його внесок у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.

Читати

Урок: Т. Шевченко і біблія. «Ісаія. Глава 35». Цикл «Давидові псалми»

Дослідити ставлення Т. Шевченка до Біблії, зображення ним образу Бога у своїх творах; зістави переспів поета і оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти почуття письменника; розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне й абстрактне мислення; вміння обґрунтовувати розуміння Шевченком Бога, наводячи переконливі приклади з його творів і життя, формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до Бога як високого духовного оплоту особистості; щасливого майбутнього України при його благословенні. 

Читати

Урок: Т. Шевченко. «Марія», «У нашім раї на землі», «Доля», «Росли укупочці, зросли…»

Опрацювати ідейно-художній зміст програмових поезій Т. Шевченка, розкрити на їх прикладах тему жіночої долі, виділити біблеїзми в поемі «Марія», визначити їхню стильову функцію; розвивати культуру зв'язного мовлення, увагу, спостережливість, вміння порівнювати, узагальнювати, наводити переконливі аргументи, доводити власні думки, робити виважені висновки; виховувати шанобливе ставлення до жінки-матері як уособлення краси на землі; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Читати

Урок: Т. Шевченко «Наймичка», «На панщині пшеницю жала»

Проаналізувати програмові поетичні твори Т. Шевченка, осмислити становище жінки в кріпацькій Україні, охарактеризувати образи героїнь «Наймичка», «На панщині пшеницю жала»; розвивати культуру зв'язного мовлення, пам'ять, вміння логічно і критично мислити, грамотно висловлювати власні думки, почуття; робити ґрунтовні і виважені висновки; виховувати шанобливе ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана), зневажливе ставлення до гнобителів українського народу. 

Читати

Урок: Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. «Катерина»

Дослідити особливості тематики жіночої долі у творчості Кобзаря в кріпосній Україні; розкрити ідейно-художній зміст твору «Катерина», охарактеризувати образ головної героїні поеми; розвивати культуру зв'язного мовлення, логічність у мисленні, творчу уяву; вміння виважено і ґрунтовно висловити власні думки, спостереження; виховувати повагу до української жінки, риси чуйності, доброти, людяності, зневажливе ставлення до підступництва, зради.

Читати

Урок: Т. Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Критичний погляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього

Виявити культурні й політичні чинники щодо написання програмового твору, з'ясувати його ідейно-тематичну спрямованість, пов'язуючи з національною історією; розвивати пам'ять, увагу, критичне мислення, вміння виразно й усвідомлено читати твори Т. Шевченка; робити виважені висновки і обґрунтований коментар; виховувати повагу до національних цінностей, здобутків українського народу; шану до історичного минулого рідного краю.

Читати

Урок: Т. Шевченко «Сон» («У всякого своя доля»). Сатиричний пафос поеми, його спрямування

Ознайомити школярів із змістом та ідейною спрямованістю твору Т. Шевченка «Сон», з'ясувати композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення; визначити сатиричний пафос поеми; розвивати вміння коментувати зміст твору, визначити головні ідеї, контрасти картини в ньому; грамотно висловлювати і виважено доводити власну думку; виховувати почуття гордості за рідний народ, який упродовж історії прагнув до національного визволення, вільного роз-витку особистості; прищеплювати любов до літературного слова.

Читати

Урок: Т. Шевченко «Великий льох». Історичне минуле у творі. «Чигрине, Чигрине», «Стоїть в селі Суботові…»

Ознайомити школярів з програмовими творами Т. Шевченка; співвіднести образи «Великого льоху» з історичними реаліями, надати моральну й політичну оцінку «розкопаного» історичного минулого; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, спостережливість; вміння образно переосмислювати, надавати власну оцінку історичним подіям, що відбувалися у минулому; робити висновки; формувати естетичні смаки школярів; виховувати інтерес до історичного минулого рідного краю; почуття безкомпромісності у ставленні до гнобителів нації. 

Читати

Урок: Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду «Трьох літ». «Кавказ»

Охарактеризувати національну проблематику в творчості Т. Шевченка періоду «Трьох літ»; опрацювати ідейно-художній зміст поеми «Кавказ», з'ясовуючи узагальнену ідею твору, його сатиричну спрямованість; розвивати культуру зв'язного мовлення, вміння коментувати фрагменти поеми, визначаючи епізоди з ліричним, іронічним, інвективним забарвленням, вміння робити підсумки; виховувати почуття солідарності з іншими народами в їх боротьбі за визволення від гніту, зневажливе ставлення до насильства, жорстокості, прагнення до збагачення шляхом воєн.

Читати