Урок: Дума «Маруся Богуславка». Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов'ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над думами як особливим жанром української народної творчості, подати відомості про видатних виконавців народних дум; ознайомити учнів з ідейно-художнім змістом думи «Маруся Богуславка», визначити особливості композиції твору та його проблематику; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно читати народні думи, уміння аналізувати, спостерігати, робити висновки; 

 • виховна: виховувати почуття поваги до українського фольклору, до історичного минулого рідного народу.

Читати

Урок: Кобзарі та лірники — виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Кравченко та інші). Сучасні виконавці: Василь та Микола Литвини, В. Нечепа. Національна капела бандуристів України

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над думами як особливим жанром української народної творчості, подати відомості про видатних виконавців народних дум; ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом О. Вересая, Г. Гончаренка, М. Кравченка та сучасних виконавців; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, спостережливість, уміння робити висновки; 

 • виховна: виховувати почуття поваги до талановитих діячів української культури, прищеплювати пошану до культурних надбань рідного народу.

Читати

Урок: Українські народні думи. Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика

Мета: 

 • навчальна: подати школярам відомості про українські думи як жанр художньої літератури, ознайомити з різновидами дум, їхньою жанровою своєрідністю, тематичною спрямованістю твору; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно читати народні думи, уміння аналізувати, спостерігати, робити висновки; 

 • виховна: формувати світогляд учнів, виховувати патріотизм, почуття любові та поваги до героїчного минулого рідної країни.

Читати

Урок: Пісні Марусі Чурай. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи. «Ой не ходи, Грицю»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над творчістю легендарної поетеси Марусі Чурай, поглибити відомості про її пісні, навчати аналізувати поетичні твори; 

 • розвивальна: розвивати навички виразного читання та коментування пісень; 

 • виховна: формувати естетичні смаки учнів, виховувати повагу до почуття кохання. 

Читати

Урок: Пісні Марусі Чурай. Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна доля її життя. «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні»

Мета: 

 • навчальна: ознайомити школярів із творчою постаттю легендарної поетеси, пода‑ти відомості про її пісні; 

 • розвивальна: розвивати навички виразного читання пісень; 

 • виховна: виховувати повагу до обдарованих людей.

Читати

Урок: Образи історичних осіб, лицарів‑оборонців рідної землі, створені народною уявою в історичних піснях. «Чи не той то Хміль?»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над жанром історичних пісень; ознайомити учнів із народною історичною піснею «Чи не той то Хміль», у якій прославлено національного героя України — Богдана Хмельницького; навчати проводити порівняльний аналіз образів лицарів‑оборонців рідної землі; 

 • розвивальна: розвивати навички виразного читання пісень, аналізу їхнього змісту, образів, настрою, пафосу, логічне та аналітичне мислення; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого рідного народу, до героїчних подвигів окремих діячів.

Читати

Урок: Історичні пісні «Максим козак Залізняк», «За Сибіром сонце сходить»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з вивчення історичних пісень, навчати аналізувати історичні пісні «Максим козак Залізняк», «За Сибіром сонце сходить»; 

 • розвивальна: розвивати вміння вдумливо й виразно читати історичні пісні, характеризувати образи історичних осіб, уміння переказувати текст; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого рідного народу, до героїчних подвигів окремих діячів.

Читати

Урок: Українські історичні пісні. Пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту «Ой Морозе, Морозенку»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над жанром історичних пісень; навчати аналізувати історичні пісні, спрямовані проти соціального й національного гніту; 

 • розвивальна: розвивати вміння вдумливо й виразно читати історичні пісні, характеризувати образи історичних осіб, уміння переказувати текст; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого рідного народу, до героїчних подвигів окремих діячів.

Читати

Урок: Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками «Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про особливості українських історичних пісень, пригадати історичні відомості про часи, змальовані в піснях, навчати визначати провідні мотиви пісень; 

 • розвивальна: розвивати вміння вдумливо й виразно читати історичні пісні, характеризувати образи історичних осіб; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого, прищеплювати почуття по‑шани до національних героїв, формувати сміливість, рішучість.

Читати

Урок: Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Різновиди образів. Аналіз художнього твору

Мета: 

 • навчальна: визначити роль художньої літератури як однієї з форм діяльності людини, подати відомості про художній образ, різновиди художніх образів, навчати аналізувати художні твори; 

 • розвивальна: розвивати вміння відрізняти різні типи образів, за допомогою слова створювати елементарні образи; 

 • виховна: виховувати відчуття краси та сили художнього слова, прищеплювати інтерес до наслідків своєї справи.

Читати