Урок: І. Малкович «Із янголом на плечі», «З нічних молитов». Глибокі роздуми поета-сучасника над проблемами української мови, національної культури

Мета: 

 • навчальна: ознайомити учнів із біографією І. Малковича, його громадською діяльністю; з'ясувати провідні мотиви віршів «Із янголом на плечі», «З нічних молитов»; визначити художні засоби в поезіях; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння учнів аналізувати поетичні твори, навички висловлювати власні думки, навіяних прочитаною поезією; 

 • виховна: формувати в школярів естетичний смак; виховувати любов до поезії й музики, до життя.

Читати

Урок: Із сучасної поезії (кінець ХХ — початок ХХІ ст.). В. Герасим'юк «Чоловічий танець»

Мета: 

 • навчальна: ознайомити учнів із сучасним літературним процесом, подати відомості про стан розвитку сучасної української поезії; подати відомості про Василя Герасим’юка, визначити ідейно-художні настанови його твору «Чоловічий танець»; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно читати поезію, розвивати спостережливість, логічне мислення, уміння робити висновки; 

 • виховна: виховувати почуття пошани до творчої спадщини В. Герасим'юка, прищеплювати естетичний смак, любов до краси поетичного слова.

Читати

Урок: Оригінальність та простота висловлення глибоких почуттів і важливих думок у творах «Наша мова», «Теплі слова» Василя Голобородька

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над творчістю Василя Голобородька;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати вірші, визначати тему, основну думку поетичних творів, знаходити та характеризувати художні образи; 

 • виховна: виховувати патріотичні почуття, любов до рідного народу, української літератури.

Читати

Урок: Василь Голобородько — самобутня постать в українській літературі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа поезій автора. «З дитинства: дощ»

Мета: 

 • навчальна: ознайомити учнів із життєвим та творчим шляхом Василя Голобородька; навчати визначати ідейно-художню цінність поетичних творів, звертати увагу на філософічність та фольклорну основу віршів; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати вірші, визначати тему, основну думку поетичних творів, знаходити та характеризувати художні образи; 

 • виховна: виховувати патріотичні почуття, любов до рідного народу, української літератури.

Читати

Урок: Володимир Підпалий «Бачиш: між трав зелених…», «Зимовий етюд». Щирість почуттів поета. Ідея гуманізму, людяності, бережливого ставлення до природи. Незбагненна краса світу, патріотичні почуття. Багатозначність і змістова глибина художніх образів

Мета: 

 • навчальна: ознайомити учнів із творчою постаттю Володимира Підпалого, подати ідейно-художню характеристику творів «Бачиш: між трав зелених» та «Зимовий етюд»; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати вірші, визначати тему, основну думку поетичних творів, знаходити та характеризувати художні образи; 

 • виховна: виховувати людяність, любов до природи, естетичні почуття, формувати національну самосвідомість.

Читати

Урок: Щирість ліричного самовираження. «Васильки» — взірець інтимної лірики. «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»)

Мета: 

 • навчальна: продовжувати знайомити школярів з творчим доробком В. Сосюри, повторити відомості з теорії літератури (поняття про інтимну лірику), опрацювати ідейно-художній зміст поезії «Васильки» та поезії «Осінь»; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, уміння висловлювати власні думки, робити висновки; 

 • виховна: виховувати почуття поваги до українських майстрів слова, пошану до щирого почуття кохання.

Читати

Урок: Володимир Сосюра. Коротко про поета. Патріотичні, інтимні, пейзажні мотиви його творів. Патріотичний пафос вірша «Любіть Україну!»

Мета: 

 • навчальна: подати відомості школярам про життя та творчість В. Сосюри, ознайомити з основними мотивами його поезій; опрацювати ідейно-художній зміст вірша «Любіть Україну!» 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, вміння висловлювати власні думки, робити висновки; 

 • виховна: виховувати національну самосвідомість, патріотизм.

Читати

Урок: Роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності в ліро-епічній поемі Лесі Українки «Давня казка»

Мета: 

 • навчальна: ознайомити учнів із ліро-епічною поемою Лесі Українка «Давня казка», подати відомості про основні мотиви, які звучать у творі; продемонструвати школярам розуміння письменницею ролі митця в суспільстві, служінні музі й народові; розкрити високі моральні якості народного співця; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поетичні твори, розвивати асоціативне мислення; 

 • виховна: виховувати повагу до української літератури, формувати самостійність, незламність, закладати основи почуття справедливості.

Читати

Урок: Волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви поезії Лесі України. «Хотіла б я піснею стати…»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з творчістю Лесі Українки, визначити ідейно-художню цінність твору «Хотіла б я піснею стати…»; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати вірші, аналізувати їхній зміст, збагачувати культуру мовлення, розвивати логічне мислення; 

 • виховна: виховувати повагу до української літератури, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці, формувати любов до поетичного слова.

Читати

Урок: Потужне ліричне начало, романтичність. Тема гармонійного єднання людини з природою в поезіях Лесі Українки. «Давня весна»

Мета: 

 • навчальна: розширити знання школярів про творчість Лесі Українки, подати відомості про основну проблематику й мотиви поезії «Давня весня», з'ясувати ідейно-художню цінність вірша; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати вірші, аналізувати їхній зміст, збагачувати культуру мовлення, розвивати логічне мислення; 

 • виховна: виховувати повагу до української літератури, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці, формувати любов до поетичного слова.

Читати