Урок: Розвиток зв'язного мовлення

Мета: 

 • навчальна: удосконалювати вміння школярів висловлювати власні думки на запропоновану тематику, яка охоплює знання учнів змісту вже вивченого твору; з'ясувати значення п'єси в даний час, її актуальність для сучасного життя; 

 • розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, творчі здібності, спостережливість, уміння зіставляти, узагальнювати, робити власні висновки, обґрунтування; 

 • виховна: виховувати почуття пошани, поваги до творчості І. Карпенка-Карого, зневажливе ставлення до жорстокості, егоїзму, жадності, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Читати

Урок: Засоби сатиричного змалювання в трагікомедії «Сто тисяч»

Мета: 

 • навчальна: продовжити роботу над трагікомедією І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», подати відомості про сатиру, навчати знаходити елементи сатири у творі; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, удосконалювати вміння робити власні висновки й узагальнення; 

 • виховна: виховувати любов до української літератури, повагу до українських митців, формувати духовність.

Читати

Урок: Проблема влади грошей — наскрізна, «вічна» тема у світовому мистецтві

Мета: 

 • навчальна: продовжити роботу над трагікомедією І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», осмислити актуальність проблем комедії для сучасного життя; навчати школярів аналізувати драматичні твори, характеризувати образи дійових осіб п'єси; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, удосконалювати вміння робити власні висновки й узагальнення; 

 • виховна: виховувати усвідомлення того, що бездуховність — прояв зла в житті людини та суспільства загалом.

Читати

Урок: Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи у трагікомедії «Сто тисяч»

Мета: 

 • навчальна: продовжити роботу над програмовим твором І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», осмислити актуальність проблем комедії для сучасного життя; навчати школярів аналізувати драматичні твори, характеризувати головного героя; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння читати драматичні твори, грамотно й аргументовано висловлювати власні думки; 

 • виховна: виховувати усвідомлення важливості духовності в житті людини. 

Читати

Урок: Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя та творчість видатного українського драматурга ХІХ століття. Театр «корифеїв». Трагікомедія «Сто тисяч» — класичний взірець українського «театру корифеїв»

Мета: 

 • навчальна: подати короткі відомості про життя й творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., ознайомити з діяльністю «театру корифеїв», розпочати роботу над ідейно-художнім змістом трагікомедії «Сто тисяч»; 

 • розвивальна: розвивати вміння визначати основні засоби змалювання образів дійових осіб, формувати вміння робити власні висновки й узагальнення; 

 • виховна: виховувати усвідомлення важливості духовності в житті людини. 

Читати

Урок: Контрольна робота № 2 (укр. літ., 8 клас)

Мета: 

навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; 

розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; 

виховна: виховувати старанність, відповідальність.

Читати

Урок: Повторення та узагальнення вивченого (I семестр укр. літ., 8 клас )

Мета: 

 • навчальна: повторити всю інформацію щодо теорії літератури, біографії митців та узагальнити знання, здобуті впродовж семестру; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні думки щодо прочитаних творів, коментувати зміст, характеризувати головні образи; 

 • виховна: виховувати відповідальність, старанність, уважність. 

Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення. Написання твору-роздуму про сучасне поетичне мистецтво

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над проблематикою сучасної поезії, навчати школярів логічно, послідовно викладати в письмовій формі свої міркування щодо прочитаного; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, робити висновки, оформлювати свої думки на письмі; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські морально-етичні цінності. 

Читати

Урок: І. Павлюк «Дівчинка». Прагнення поета зазирнути у світ душі звичайної людини, осмислити її призначення та сенс життя. Г. Кирпа «Мій ангел такий маленький», «Коли до вас темної ночі»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати знайомити школярів зі здобутками в царині сучасної поезії, подати відомості про І. Павлюка та Г. Кирпу, особливості їхньої творчості; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння учнів аналізувати поетичні твори, уміння ви‑разно й усвідомлено читати твори сучасних майстрів художнього слова, визначати ідейно-образний зміст та метафоричність поетичних образів, висловлювати думки з приводу прочитаного; 

 • виховна: формувати в учнів естетичний смак, любов до сучасної поезії, розвивати вміння відчувати й бачити красу художнього слова, формувати самостверджувальну життєву позицію.

Читати

Урок: Розмаїття сучасної лірики. А. Мойсієнко «Жовтень жовті жолуді»

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про сучасний стан лірики; ознайомити учнів з життям та творчістю А. Мойсієнка; проаналізувати поезію «Жовтень жовті жолуді»; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння учнів аналізувати поетичні твори, навички висловлювати власні думки, навіяні прочитаною поезією; 

 • виховна: формувати в учнів естетичний смак, любов до сучасної поезії. 

Читати