Урок: Позакласне читання. Марина та Сергій Дяченки «Ритуал»

Мета: 

 • навчальна: ознайомити учнів з біографією М. та С. Дяченків і місцем їхньої творчості в українській літературі; дати загальну характеристику їхньої творчості; узагальнити та систематизувати навички учнів робити висновки з прочитаного; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування про добро та зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви; 

 • виховна: виховувати порядність, моральні чесноти. 

Читати

Урок: Роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви у творі Ю. Винничука «Місце для дракона»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над ідейно-художнім змістом його повісті-казки «Місце для дракона», навчати характеризувати образи художніх творів; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування про добро та зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви; 

 • виховна: виховувати порядність, моральні чесноти. 

Читати

Урок: Парадокс: дракон Грицько — поет і християнин. Характеристика головних образів

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над ідейно-художнім змістом повісті-казки «Місце для дракона», навчати характеризувати образи художніх творів; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування про сучасний світ, про жорстокість, яка в ньому існує; 

 • виховна: виховувати порядність, моральні чесноти. 

Читати

Урок: Повість Юрія Винничука «Місце для дракона». Казка про сучасний світ, у якому й досі панують «драконячі закони»

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про українського письменника Юрія Винничука, роз‑почати роботу над ідейно-художнім змістом його повісті-казки «Місце для дракона», з'ясувати особливості такого жанру, як повість-казка; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування про сучасний світ, про жорстокість, яка в ньому існує; 

 • виховна: виховувати порядність, моральні чесноти. 

Читати

Урок: Проблема свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії у творі В. Дрозда «Білий кінь Шептало»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над оповіданням В. Дрозда «Білий кінь Шептало», удосконалювати навички коментувати сюжет твору, переказувати важливі епізоди; 

 • розвивальна: розвивати вміння характеризувати образ коня Шептала, давати власну оцінку поведінці коня, висловлювати власні міркування про життєвий вибір; 

 • виховна: виховувати повагу до індивідуальності інших людей.

Читати

Урок: Володимир Дрозд «Білий кінь Шептало». Проблема людини в суспільстві, її знеособлення

Мета: 

 • навчальна: надати відомості про Володимира Дрозда, розкрити перед учнями світоглядні позиції та творчості спадщину талановитого українського письменника, подати інформацію про алегорію як художній засіб, навчати характеризувати образи твору; 

 • розвивальна: розвивати навички коментувати сюжет твору, переказувати найбільш вагомі епізоди, давати власну оцінку поведінці персонажів; 

 • виховна: формувати вміння зберігати власну індивідуальність, залишатися людиною в будь-яких ситуаціях.

Читати

Урок: Контрольна робота № 3 (укр. літ., 8 клас)

Мета: 

 • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; 

 • розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; 

 • виховна: виховувати старанність, відповідальність.

Читати

Урок: Характеристика образів героїв твору «Шпага Славка Беркути»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над ідейно-художнім змістом твору Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути», звернути увагу на особливості змалювання авторкою моральних чеснот у тексті; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування про моральний вибір у житті кожної людини; 

 • виховна: виховувати усвідомлення важливості моральних чеснот у житті людини, формувати повагу до друзів та до батьків.

Читати

Урок: Осмислення важливості моральних чеснот у творі «Шпага Славка Беркути»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над ідейно-художнім змістом твору Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути», звернути увагу на особливості змалювання авторкою моральних чеснот у тексті; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування про моральний вибір у житті кожної людини; 

 • виховна: виховувати усвідомлення важливості моральних чеснот у житті людини, формувати повагу до друзів та до батьків.

Читати

Урок: Ніна Бічуя. «Шпага Славки Беркути». Роль батьків у вихованні дітей та їхньому дозвіллі

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над ідейно-художнім змістом твору Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути», звернути увагу на особливості змалювання письменницею родин; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування про важливість виховання в родині; 

 • виховна: формувати повагу до друзів та до батьків.

Читати