Конспекти з української літератури 8 клас

Урок-підсумок (укр. літ., 8 клас)

Мета: 

 • навчальна: систематизувати й узагальнити вивчений протягом семестру навчальний матеріал, який стосується знань про життєвий і творчий шлях письменників, зміст їхніх творів, понять із теорії літератури; 

 • розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, формувати вміння обстоювати власну думку; 

 • виховна: виховувати любов до книги, пошану до культури українців, відповідальність за власні успіхи.

Читати

Урок: Контрольна робота № 4 (укр. літ., 8 клас)

Мета: 

 • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; 

 • розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; 

 • виховна: виховувати старанність, відповідальність.

Читати

Урок: Повторення та узагальнення (укр. літ. II сем., 8 клас)

Мета: 

 • навчальна: повторити всю інформацію щодо теорії літератури, біографії митців та узагальнити знання, здобуті впродовж семестру; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні думки щодо прочитаних творів, коментувати зміст, характеризувати головні образи; 

 • виховна: виховувати відповідальність, старанність, уважність. 

Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення. Твір-розповідь з елементами роздуму за повістю В. Чемериса «Вітька + Галя, або повість про перше кохання»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над проблематикою твору «Вітька + Галя, або повіть про перше кохання»; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, робити висновки, оформлювати свої думки на письмі; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські морально-етичні цінності; прищеплювати почуття поваги до високого почуття кохання.

Читати

Урок: Література рідного краю. Борис Грінченко «Панько»

Мета: 

 • навчальна: ознайомити учнів із художніми творами митців рідного краю, зокрема, із творчим здобутком Бориса Грінченка, проаналізувати ідейно-художнє спрямування оповідання «Панько»; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні думки, формувати світоглядні позиції; 

 • виховна: любов до рідної літератури, формувати естетичні смаки.

Читати

Урок: Характеристика головних образів твору: Вітька Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над ідейно-художнім змістом твору; навчати характеризувати головні образи твору; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння переказувати гумористичні ситуації, формулювати власні думки щодо порушеної проблеми, робити висновки; розвивати критичне мислення; 

 • виховна: виховувати культуру спілкування підлітків.

Читати

Урок: Особливості розповіді про дитячі проблеми в дорослому житті за допомогою гумористичних засобів

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над ідейно-художнім змістом твору; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння переказувати гумористичні ситуації, формулювати власні думки щодо проблеми, робити висновки; розвивати критичне мислення; 

 • виховна: виховувати культуру спілкування підлітків.

Читати

Урок: Поетизація першого почуття, розповідь про дружбу й перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення

Мета: 

 • навчальна: ознайомити учнів зі змістом повісті, розкрити ідейно-тематичне навантаження твору; 

 • розвивальна: виробляти вміння й навички аналізувати внутрішній світ героїв; удосконалювати вміння працювати з текстом, формулювати власні думки щодо порушеної проблеми, робити висновки; розвивати критичне мислення; 

 • виховна: сприяти вихованню талановитого, компетентного читача, поетизації першого почуття, культури спілкування підлітків, підготовки їх до реалій життя.

Читати

Урок: Валентин Чемерис і його гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»

Мета: 

 • навчальна: повторити відомості про гумор, ознайомити учнів із біографією В. Чемериса, розкрити багатство творчої палітри автора; 

 • розвивальна: розвивати читацькі навички школярів, їхні мислення, увагу, спостережливість, уміння робити коментар прочитаного або почутого 

 • виховна: виховувати життєлюбство, оптимізм у будь-яких ситуаціях. 

Читати

Урок: Література рідного краю. Поезія Ніни Супруненко

Мета: 

 • навчальна: ознайомити учнів із біографією Ніни Супруненко, подати аналіз ідейно-художнього змісту поезій харківської майстрині слова; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння аналізувати поетичні твору, визначати засоби художньої виразності; 

 • виховна: виховувати естетичні смаки, повагу до поетичного слова, почуття пошани до харківських митців.

Читати