Урок: Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Характеристика образу Климка (7 клас)

Мета: розкрити творче кредо письменника, з'ясувати  прийоми зображення героїв твору; розвивати навички усного та писемного мовлення, уміння складати зв'язну розповідь, висловлювати власну думку; сприяти формуванню гуманістичних ідеалів – совісті, справедливості, милосердя, доброти.

Тип уроку: комбінований.

Методи й прийоми: слово вчителя, творчі роботи, коментар учителя, евристична бесіда, робота в парах, рольова гра, літературна вікторина, складання плану характеристики, прийом «Незакінчене речення», творче завдання (твір-мініатюра).

Читати

Урок: Воєнне дитинство у творі Г. Тютюнника "Климко". Ідея самопожертви. Робота над ІІ - VІ розділами повісті (7 клас)

Мета: продовжити роботу над тексом повісті, розкрити ідейно-тематичний зміст твору; розвивати вміння і навички аналізувати художній твір, вести спостереження, робити висновки; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: урок аналізу художнього твору.

Методи й прийоми: слово вчителя, словникова робота, творче завдання, робота в мікрогрупах, інсценізація епізодів, проблемне запитання, евристична бесіда, прийом «Мікрофон», творче завдання (твір-мініатюра), робота з тектом, робота у зошитах.

Читати

Урок: Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника. Повість «Климко» (7 клас)

Мета: розширити знання учнів про творчий доробок українського письменника Григора Тютюнника; повторити поняття «повість»; розвивати усне зв'язне мовлення; формувати дослідницькі навички школярів; виховувати доброту, людяність, чесність.

Тип уроку: урок-дослідження.

Методи й прийоми: слово вчителя, репродуктивна бесіда, словникова робота, робота в групах (проектна робота), проблемне запитання

Читати