Урок: Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. Роль художніх засобів, особливості мови

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над аналізом ідейно-художнього змісту історичної повісті Івана Франка «Захар Беркут»; допомогти школярам глибше засвоїти зміст твору, його провідні мотиви; навчити визначати художні засоби в тексті та враховувати їхню роль для розкриття сюжетної лінії; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, спостережливість, уміння аналізувати, зіставляти, робити висновки; 

 • виховна: виховувати патріотичні почуття, почуття поваги до батьків, вірність у дружбі та коханні як загальнолюдські морально-етичні цінності.

Читати

Урок: Патріотичний мотив, його зв'язок із розгортанням сюжету

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над аналізом ідейно-художнього змісту історичної повісті Івана Франка «Захар Беркут»; допомогти школярам глибше засвоїти зміст твору, його провідні мотиви, основну думку; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, спостережливість, уміння аналізувати, зіставляти, робити висновки; розвивати навички виразного читання прозового твору; 

 • виховна: виховувати любов до рідного краю, патріотизм, національну самосвідомість.

Читати

Урок: Характеристика образів Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над аналізом ідейно-художнього змісту історичної повісті Івана Франка «Захар Беркут», охарактеризувати образи головних дійових осіб: Захар Беркута, Максима, Тугара Вовка та Мирослави; допомогти школярам виявити глибинні зв'язки історії із сучасністю; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, спостережливість, уміння аналізувати, зіставляти, робити висновки; 

 • виховна: виховувати любов до рідного краю, повагу до історичного минулого, почуття національної гордості.

Читати

Урок: І. Я. Франко «Захар Беркут». Змалювання героїчної боротьби русичів‑українців проти монголо-татарських нападників

Мета: 

 • навчальна: опрацювати ідейно-художній зміст перших чотирьох розділів історичної повісті; дослідити, як у творі змальовано героїчну боротьбу русичів‑українців проти монголо-татарських нападників; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, спостережливість, уміння узагальнювати, робити висновки, виразно читати прозовий твір; 

 • виховна: виховувати патріотичні почуття; відчуття гордості за наших предків, які мужньо обороняли руські землі від зовнішніх ворогів; зацікавлювати учнів історичним минулим.

Читати

Урок: Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. «Захар Беркут»

Мета: 

 • навчальна: поглибити знання школярів про життєвий і творчий шлях Івана Яковича Франка, розпочати роботу над ідейним змістом твору «Захар Беркут», розкрити його історичну основу; 

 • розвивальна: розвивати вміння учнів виразно читати, логічно мислити, робити висновки; розширювати словниковий запас школярів; 

 • виховна: виховувати почуття поваги до українських митців, прищеплювати інтерес до історичного минулого України.

Читати

Урок: Література рідного краю. Катерина перелісна «Три правди»

Мета: 

 • навчальна: ознайомити школярів із творчістю письменниці, яка емігрувала з Харкова в тяжкі роки лихоліття, але зберегла палку любов до України, показати глибоку народну мудрість, закладену в казках Катерини Перелісної, продовжувати навчати визначати головну думку, емоційно сприймати художній твір; 

 • розвивальна: розвивати спостережливість, навички пошукової роботи, формувати вміння грамотно формулювати думки; 

 • виховна: прищеплювати почуття поваги до митців рідного краю, формувати повагу до власної праці.

Читати

Урок: Коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» — «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість

Мета: 

 • навчальна: ознайомити школярів із пісенним жанром — коломийкою, подати відомості про особливості коломийок, їхню будову, ритм; 

 • розвивальна: розвивати вміння аналізувати коломийки, визначати їхнє ідейно-тематичне спрямування, розвивати культуру мовлення; 

 • виховна: прищеплювати любов і повагу до народної творчості, формувати естетичні смаки.

Читати

Урок: Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень. «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»

Мета: 

 • навчальна: продовжити роботу над вивченням соціально-побутових пісень; подати відомості про трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень; 

 • розвивальна: розвивати вміння грамотно, послідовно висловлювати власні думки, почуття, обстоювати свою точку зору, наводячи переконливі докази; 

 • виховна: виховувати повагу до народної пісні, інтерес до історичного минулого України.

Читати

Урок: Суспільно-побутові пісні. Жанрово‑тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). «Ой на горі та женці жнуть»

Мета: 

 • навчальна: продовжити ознайомлювати школярів із різновидами народних пісень, подати відомості про суспільно-побутові пісні, їхні види; навчити аналізувати пісню «Ой на горі та женці жнуть; 

 • розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, уміння грамотно висловлювати свою думку, уміння виразно й вдумливо читати поезію; 

 • виховна: виховувати любов до народної творчості, прищеплювати інтерес до минулого нашого народу.

Читати

Урок: Художній твір як явище мистецтва. Його особливість і значення. Функції мистецтва

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про мистецтво в цілому, пояснити, чим наукове пізнання відрізняється від мистецького; надати відомості про художній твір як вид мистецтва; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування з приводу функції мистецтва, його місця в житті людини; 

 • виховна: виховувати зацікавленість мистецтвом. 

Читати