Урок: Ідея самопожертви. Образ Климка

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над ідейним змістом повісті Гр. Тютюнника «Климко», зосередити увагу на відображенні головного образу, навчати характеризувати головного героя; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння доводити свою думку, грамотно висловлювати свої думки, почуття, спостереження, формувати світогляд; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності: чуйність, доброту, турботу про іншого, любов до рідної країни.

Читати

Урок: Тема воєнного лихоліття в повісті «Климко»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над ідейним змістом повісті Гр. Тютюнника «Климко», зосередити увагу на відображенні воєнного лихоліття у творі; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, уміння грамотно висловлювати власну думку, удосконалювати навички переказу; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності: чуйність, доброту, турботу про іншого.

Читати

Урок: Григір Тютюнник. Цікавий епізод із дитинства письменника. Автобіографічна основа повісті «Климко»

Мета: 

 • навчальна: подати короткі відомості про життя і творчість видатного українського майстра слова — Григора Тютюнника та його автобіографічну повість «Климко»; 

 • розвивальна: формувати вміння визначати головне, висловлювати власну думку щодо важливих суспільних подій, розвивати вміння проводити паралелі між життям автора та прочитаним твором; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності: чуйність, доброту, турботу про іншого. 

Читати

Урок розвитку комунікативних умінь. Твір-розповідь з елементами роздуму за повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять…»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над проблематикою повісті «Гуси-лебеді летять…», навчати добирати матеріал для розкриття теми твору, самостійно складати план, образно, логічно, послідовно викладати в письмовій формі свої міркування щодо прочитаного; 

 • розвивальна: розвивати творче мислення, уміння грамотно й послідовно викладати свої міркування на письмі; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські морально-етичні цінності, прищеплювати любов до української літератури.

Читати

Урок: Головна ідея твору «Гуси-лебеді летять», роль художніх засобів та елементів фольклору у творі

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над автобіографічною повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», навчити визначати тему та основну думку твору, знаходити художні засоби в тексті та з'ясовувати їхню роль; 

 • розвивальна: формувати вміння визначати головне, характеризувати тропи та стилістичні фігури, визначати роль фольклорних елементів; 

 • виховна: виховувати почуття поваги до України, формувати пізнавальний інтерес до вивчення етнографії.

Читати

Урок: Характеристика інших образів (діда, батьків, подружки Люби). «Гуси-лебеді летять»

Мета:

 • навчальна: продовжувати роботу над автобіографічною повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», навчати характеризувати образи дійових осіб твору;

 • розвивальна: формувати вміння визначати головне, характеризувати образи персонажів, аргументувати свою думку, розвивати логічне мислення, уважність, спостережливість, старанність;

 • виховна: виховувати почуття прекрасного, формувати повагу та любов до української літератури.

Читати

Урок: Символ образу гусей-лебедів. Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над автобіографічною повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», подати відомості про поняття символ, навчити визначати символічні образи у творі та інтерпретувати їх; 

 • розвивальна: формувати вміння визначати важливі обрати та символи в тексті, розвивати спостережливість, комунікативні навички; 

 • виховна: виховувати креативність, розвивати естетичні смаки, виховувати почуття поваги до традицій рідного народу;

Читати

Урок: Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях)

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над автобіографічною повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», розкрити значення пейзажних описів, пояснити роль образного бачення світу в житті людини; 

 • розвивальна: формувати вміння обґрунтовувати власне ставлення до прочитано-го, складати план окремих розділів повісті; 

 • виховна: виховувати естетичні смаки, любов до рідної природи. 

Читати

Урок: Автобіографічна повість про дитинство. «Гуси-лебеді летять…»

Мета: 

 • навчальна: розкрити, у чому полягає автобіографічність повісті, опрацювати ідейний зміст першої частини повісті; 

 • розвивальна: формувати вміння обґрунтовувати власне ставлення до прочитано-го, складати план окремих розділів повісті; 

 • виховна: виховувати естетичні смаки. 

Читати

Урок: Михайло Стельмах. Коротко про митця. Його поетичне сприймання світу. «Березень», «Я став би птицею, коли б…»

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про Михайла Стельмаха як видатного українського письменника, окреслити особливості поетичного світосприйняття майстра слова; навчати коментувати вірші та визначати художні засоби в них; 

 • розвивальна: розвивати уважність, спостережливість, уміння виразно читати поезії, обстоювати власну думку; 

 • виховна: виховувати любов до поезії, до традиції українського народу. 

Читати