Урок: Вірш «Кольорові миші». Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в поезії. Умовна, вигадана ситуація

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над поетичною спадщиною Л. Костенко, звернути увагу на її твір «Кольорові миші», навчити пояснювати умовність ситуації, зображеної в поезії, алегорію образу кольорових мишей, подати характеристику образу Анни; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, коментувати її, визначати основні мотиви, характеризувати головні образи, розуміти різницю між матеріальним і духовним, висловлювати власні міркування про духовність людини та значення духовного в сучасному житті; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності, любов до поезії. 

Читати

Урок: Ліна Костенко. Коротко про письменницю. Читання поезії «Дощ полив…»

Мета: 

 • навчальна: подати короткі відомості про Ліну Костенко, навчати визначати провідну думку, коментувати метафоричний підтекст образів; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно та вдумливо читати поезію, коментувати її, визначати основні мотиви, пояснювати умовність зображеної ситуації; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності, любов до поезії. 

Читати

Урок: Богдан Лепкий. «Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)» — Твір, написаний спеціально для дітей. Актуальні морально-етичні питання в ньому, проблема збереження загальнолюдських цінностей

Мета: 

 • навчальна: подати короткі відомості про Богдана Лепкого, навчати визначати тему та ідею твору, уміти знаходити реальне й уявне, розкрити комічну й трагічну ситуацію, їхню роль у втіленні ідеї, притчової моралі; 

 • розвивальна: розвивати креативність, уміння висловлювати власні міркування, формувати навички вдумливого й виразного читання твору; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності, любов до книги, інтерес до читання української літератури.

Читати

Урок: Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб — узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з оповіданням «Скарб» Олекси Стороженка, звернути увагу на морально-етичні проблеми та особливості зображення головного героя; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування про людину, її місце в цьому світі, її щастя, формувати навички аналізу твору; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності: повагу до своєї та чужої праці, шанобливе ставлення до людини.

Читати

Урок: Олекса Стороженко «Скарб». Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми оповідання

Мета: 

 • навчальна: ознайомити школярів із життєвим та творчим шляхом Олекси Стороженка, подати відомості про гумористичні твори; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування про людину, її місце в цьому світі, її щастя, формувати навички аналізу твору; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності: повагу до своєї та чужої праці, шанобливе ставлення до людини.

Читати

Урок: Контрольна робота № 2 (укр. літ., 7 клас)

Мета: 

 • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; 

 • розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; 

 • виховна: виховувати старанність, відповідальність.

Читати

Урок: Повторення та узагальнення (укр. літ., I семестр, 7 клас)

Мета: 

 • навчальна: систематизувати й узагальнити вивчений протягом семестру навчальний матеріал, який стосується знань про життєвий і творчий шлях письменників, зміст їхніх творів, понять із теорії літератури; 

 • розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, формувати вміння обстоювати власну думку; 

 • виховна: виховувати любов до книги, пошану до культури українців, відповідальність за власні успіхи.

Читати

Урок: Література рідного краю. ЛЕОНІД ТАЛАЛАЙ

Мета: 

 • навчальна: ознайомити школярів із творчістю Леоніда Миколайовича Талалая, показати символізм, закладений у поезіях майстра слова, продовжувати навчати визначати головну думку, емоційно сприймати художній твір; 

 • розвивальна: розвивати спостережливість, навички пошукової роботи, формувати вміння грамотно формулювати думки; 

 • виховна: прищеплювати почуття поваги до митців рідного краю, формувати повагу до української літератури.

Читати

Урок: Художні особливості твору «Климко» (мова персонажів, художня деталь)

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над ідейним змістом повісті Гр. Тютюнника «Климко», зосередити увагу на художніх особливостях твору: мові персонажів, художніх деталях; 

 • розвивальна: розвивати вміння визначати художні та композиційні особливості твору, уміння доводити свою думку, грамотно висловлювати свої думки, почуття, спостереження, формувати світогляд; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності: чуйність, доброту, турботу про іншого, любов до рідної країни.

Читати

Урок: Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над ідейним змістом повісті Гр. Тютюнника «Климко», зосередити увагу на зображенні морально-етичних учинків персонажів твору; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння доводити свою думку, грамотно висловлювати свої думки, почуття, спостереження, формувати світогляд; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності: чуйність, доброту, турботу про іншого, любов до рідної країни.

Читати