Урок: Контрольна робота № 3 (укр. літ., 7 клас)

Мета: 

 • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; 

 • розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; 

 • виховна: виховувати старанність, відповідальність.

Читати

Урок: Література рідного краю. Борис Грінченко «Дзвоник»

Мета: 

 • навчальна: поглиблювати відомості про життя та творчість митців нашої місцевості; розвивати інтерес до їхнього творчого доробку та спадщини; виробляти особистісне ставлення до літератури рідного краю, розвиваючи вміння висловлювати свої думки про автора твору, героїв, художні образи; 

 • розвивальна: розвивати спостережливість, навички пошукової роботи, формувати вміння грамотно формулювати думки; 

 • виховна: прищеплювати естетичні смаки, повагу до літератури рідного краю, виховувати загальнолюдські цінності: співчуття, доброту, чуйність.

Читати

Урок: Позакласне читання. М. Трублаїні «Шхуна «Колумб»»

Мета: 

 • навчальна: ознайомити школярів із біографією М. Трублаїні, подати відомості про його твір «Шхуна «Колумб»», продовжувати навчати виокремлювати тему твору, основну думку, характеризувати головні образи; 

 • розвивальна: розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння виразно читати прозовий твір; 

 • виховна: виховувати почуття пошани до творчості українських митців, формувати світогляд, прищеплювати загальнолюдські цінності

Читати

Урок: Значення патріотизму в житті сучасної людини у творах В. Симоненка

Мета: 

 • навчальна: узагальнити та систематизувати знання про життя та творчий шлях Василя Симоненка; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати вірші, аналізувати їх, визначати тему, ідею творів, висловлювати власну думку про людину, патріотичне виховання та гуманістичні цінності; 

 • виховна: виховувати патріотизм, формувати національну самосвідомість, любов до української літератури.

Читати

Урок: Загальнолюдські цінності та ідеї В. Симоненка. Виразне читання твору «Ти знаєш, що ти людина…»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з творчим доробком Василя Симоненка, навчати визначати провідні мотиви та ідеї поезії «Ти знаєш, що ти людина», коментувати художні засоби; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, аналізувати її, висловлювати власну думку про людину, гуманістичні цінності; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності, повагу до себе та до оточуючих, уміння поважати чужу думку.

Читати

Урок: Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос. «Гей, нові Колумби й Магеллани…»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з творчим доробком Василя Симоненка, навчати визначати провідні мотиви та ідеї поезії «Гей, нові Колумби й Магеллани», коментувати художні засоби, з'ясовувати романтичний пафос творів; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, аналізувати її, висловлювати власну думку про патріотизм, почуття власної гідності й самодостатності; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності, уміння відстоювати власну думку. 

Читати

Урок: В. Симоненко — «лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства». Втілення в ліриці особливостей української ментальності, рис національного характеру

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про Василя Симоненка як видатного українського поета, навчати визначати провідні мотиви та ідеї, коментувати художні засоби, з'ясовувати символічний зміст образу лебедів; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, аналізувати її, висловлювати власну думку про патріотизм, почуття власної гідності й самодостатності; 

 • виховна: виховувати любов до матері, до Батьківщини, формувати національну самосвідомість.

Читати

Урок розвитку комунікативних умінь. Духовне багатство — найбільший скарб у житті

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над проблематикою, порушеною у творах О. Стороженка, Л. Костенко, навчати школярів образно, логічно, послідовно викладати в письмовій формі свої міркування щодо прочитаного; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, робити висновки, оформлювати свої думки на письмі; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські морально-етичні цінності, формувати повагу до духовного багатства людини.

Читати

Урок: Поезія «Крила». Розгорнута притчева метафора про глибоке духовне наповнення людини — її «крилатість», що проявляється індивідуально

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над поетичною спадщиною Л. Костенко, звернути увагу на її твір «Крила», виявити особливості притчевості поезії; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно та вдумливо читати поезію, коментувати її, визначати основні мотиви, характеризувати основні образи, розуміти різницю між матеріальним і духовним, висловлювати власні міркування про духовність людини та значення духовного в сучасному житті; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності, любов до поезії. 

Читати

Урок: Вірш «Чайка на крижині». Притчевість поезії

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над поетичною спадщиною Л. Костенко, звернути увагу на її твір «Чайка на крижині», виявити особливості притчевості поезії; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, коментувати її, визначати основні мотиви, характеризувати основні образи, розуміти різницю між матеріальним і духовним, висловлювати власні міркування про духовність людини та значення духовного в сучасному житті; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності, любов до поезії. 

Читати