Урок: «Неймовірні пригоди Івана Сили». Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над твором О. Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили», поглибити відомості учнів про Івана Фірцака як утілення непереможного духу українського народу; 

 • розвивальна: розвивати вміння характеризувати образи героїв, уміння висловлювати власні міркування про необхідність серйозного ставлення до здоров'я, до спорту, до чесності у спортивних змаганнях; 

 • виховна: формувати життєствердний настрій, оптимізм, бажання розвивати своє тіло, здобувати спортивні перемоги, досягати вершин у житті.

Читати

Урок: Іван Сила (Іван Фірцак) — утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над твором О. Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили», поглибити відомості учнів про Івана Фірцака як утілення непереможного духу українського народу; 

 • розвивальна: розвивати вміння характеризувати образи героїв, уміння висловлювати власні міркування про необхідність серйозного ставлення до здоров'я, до спорту, до чесності у спортивних змаганнях; 

 • виховна: формувати життєствердний настрій, оптимізм, бажання розвивати своє тіло, здобувати спортивні перемоги, досягати вершин у житті.

Читати

Урок: Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про пригоди українського силача, що став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, об'їздив півсвіту, здобувши безліч перемог

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про життя та творчість О. Гавроша, ознайомити школярів з історичною довідкою про Івана Фірцака, навчати визначати головні проблеми твору «Неймовірні пригоди Івана Сили»; 

 • розвивальна: розвивати вміння характеризувати образи героїв, уміння висловлювати власні міркування про необхідність серйозного ставлення до здоров'я, до спорту, до чесності у спортивних змаганнях; 

 • виховна: формувати життєствердний настрій, оптимізм, бажання розвивати своє тіло, здобувати спортивні перемоги, досягати вершин у житті.

Читати

Урок розвитку комунікативних умінь. Твір-розповідь з елементами роздуму за новелою Л. Пономаренко «Гер переможений»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над проблематикою новели Л. Пономаренко «Гер переможений», навчати письмово викладати власні думки з приводу прочитаного; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, робити висновки, оформлювати свої думки на письмі; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські морально-етичні цінності, толерантність, співчуття, доброзичливість, гуманізм.

Читати

Урок: Любов Пономаренко «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про життя та творчість Л. Пономаренко, навчати визначати основну ідею твору, розуміти значення понять «толерантність» та «гуманізм; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати прозовий твір, пояснювати провідну думку кожного епізоду, аргументувати власне розуміння; 

 • виховна: виховувати толерантність, розвивати усвідомлення ролі й значення гуманізму в розвитку людства й духовності кожної особи.

Читати

Урок: Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з повістю-казкою Марини Павленко; навчати аналізувати вчинки персонажів, давати їм належну оцінку; удосконалювати вміння аналізу художнього твору; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати прозовий твір, формувати навички висловлювати власні роздуми про добро та зло в повісті-казці та в сучасному світі, аналізувати моральний вибір кожної особи; 

 • виховна: спонукати до творення та примноження добра, прищеплювати любов до краси, розвивати усвідомлення відповідальності за свою справу, за свої вчинки.

Читати

Урок: Особливості композицій повісті-казки, роль художніх засобів у творі

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з повістю-казкою Марини Павленко; звернути увагу на особливості композиції такого художнього жанру, як повість-казка; навчати виокремлювати й з'ясовувати роль засобів виразності; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати прозовий твір, формувати навички висловлювати власні роздуми про суть людського життя, моральний вибір кожної особи; 

 • виховна: спонукати до творення та примноження добра, прищеплювати любов до краси, розвивати усвідомлення відповідальності за свою справу, за свої вчинки.

Читати

Урок: Образи дітей і дорослих у казці

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з повістю-казкою Марини Павленко; навчити визначати особливості такого художнього жанру, як повість-казка; навчати виокремлювати й з'ясовувати роль засобів виразності; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати прозовий твір, формувати навички висловлювати власні роздуми про суть людського життя, моральний вибір кожної особи; 

 • виховна: спонукати до творення та примноження добра, прищеплювати любов до краси, розвивати усвідомлення відповідальності за свою справу, за свої вчинки.

Читати

Урок: Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з повістю-казкою Марини Павленко; навчити визначати особливості такого художнього жанру, як повість-казка; навчати виокремлювати й з'ясовувати роль засобів виразності; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати прозовий твір, формувати навички висловлювати власні роздуми про суть людського життя, моральний вибір кожної особи; 

 • виховна: спонукати до творення та примноження добра, прищеплювати любов до краси, розвивати усвідомлення відповідальності за свою справу, за свої вчинки.

Читати

Урок: Марина Павленко «Русалонька із 7‑В, або Прокляття роду Кулаківських». Казкове й реалістичне в повісті-казці

Мета: 

 • навчальна : подати відомості про життя та творчість сучасної української письменниці — Марини Павленко; навчити визначати особливості такого художнього жанру, як повість-казка; навчати виокремлювати й з'ясовувати роль засобів виразності; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати прозовий твір, форму-вати навички висловлювати власні роздуми про суть людського життя, моральний вибір кожної особи; 

 • виховна: спонукати до творення та примноження добра, прищеплювати любов до краси, розвивати усвідомлення відповідальності за свою справу, за свої вчинки.

Читати