Конспекти з української літератури 7 клас

Урок-підсумок (укр. літ., 7 клас)

Мета: 

 • навчальна: систематизувати й узагальнити вивчений протягом семестру навчальний матеріал, який стосується знань про життєвий і творчий шлях письменників, зміст їхніх творів, понять із теорії літератури; 

 • розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, формувати вміння обстоювати власну думку; 

 • виховна: виховувати любов до книги, пошану до культури українців, відповідальність за власні успіхи.

Читати

Урок: Контрольна робота № 4 (укр. літ., 7 клас)

Мета: 

 • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; 

 • розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; 

 • виховна: виховувати старанність, відповідальність.

Читати

Урок: Повторення та узагальнення вивченого (укр. літ., 7 клас, II семестр)

Мета: 

 • навчальна: систематизувати й узагальнити вивчений протягом семестру навчальний матеріал, який стосується знань про життєвий і творчий шлях письменників, зміст їхніх творів, понять із теорії літератури; 

 • розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, формувати вміння обстоювати власну думку; 

 • виховна: виховувати любов до книги, пошану до культури українців, відповідальність за власні успіхи.

Читати

Урок розвитку комунікативних умінь. Твір-роздум на морально-етичну тему

Мета: 

 • навчальна: удосконалювати вміння школярів писати твори-роздуми на запропоновану тему, що охоплює знання учнів змісту вже вивчених програмових творів художньої літератури; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, спостережливість, уміння зіставляти, узагальнювати, робити власні висновки, умотивовуючи свої судження, розвивати творчі здібності; 

 • виховна: виховувати загальнолюдські морально-етичні цінності, прищеплювати пошану до мистецтва художнього слова.

Читати

Урок: Виразне читання твору «Так живуть на цій землі поети…»

Мета: 

 • навчальна: поглибити відомості про життя А. Малишка та про його пісні, навчати визначати й коментувати основні мотиви віршів, роль художніх засобів у них та символічність образів; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезії, коментувати їхній зміст, висловлюючи власну думку про порушену проблему; 

 • виховна: прищеплювати любов до поезії, розвивати естетичні смаки, виховувати повагу до українських майстрів слова.

Читати

Урок: Ліризм поезій А. Малишка. «Вчителька»

Мета: 

 • навчальна: поглибити відомості про життя А. Малишка та про його пісні, навчати визначати й коментувати основні мотиви віршів, роль художніх засобів у них та символічність образів; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезії, коментувати їхній зміст, висловлюючи власну думку про порушену проблему; 

 • виховна: прищеплювати любов до поезії, розвивати естетичні смаки, виховувати повагу до українських майстрів слова.

Читати

Урок: Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам'яті. «Чому, сказати, й сам не знаю…»

Мета: 

 • навчальна: поглибити відомості про життя А. Малишка та про його пісні, навчати визначати й коментувати основні мотиви віршів, роль художніх засобів у них та символічність образів; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезії, коментувати їхній зміст, висловлюючи власну думку про порушену проблему; 

 • виховна: прищеплювати любов до поезії, розвивати естетичні смаки, виховувати повагу до українських майстрів слова.

Читати

Урок: Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. «Пісня про рушник»

Мета: 

 • навчальна: подати інформацію про основні етапи життя А. Малишка та про його пісні, навчати визначати й коментувати основні мотиви віршів, роль художніх засобів у них та символічність образів; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезії, коментувати їхній зміст, висловлюючи власну думку про порушену проблему; 

 • виховна: прищеплювати любов до поезії, розвивати естетичні смаки, виховувати повагу до українських майстрів слова.

Читати

Урок: Література рідного краю. І. Сенченко «Рубін на Солом'янці»

Мета: 

 • навчальна: ознайомити школярів із творчістю І. Сенченка, звернути увагу на твір «Рубін на Солом'янці», проаналізувати його ідейний зміст, звернути увагу на змальовані автором образи; 

 • розвивальна: розвивати спостережливість, навички пошукової роботи, формувати вміння грамотно формулювати думки; 

 • виховна: прищеплювати почуття поваги до митців рідного краю, формувати повагу до власної праці.

Читати

Урок: «Неймовірні пригоди Івана Сили». Композиційні особливості твору, його проблематика

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над проблематикою твору О. Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили», подати інформацію про композиційні особливості твору, його тему, ідею; 

 • розвивальна: розвивати вміння характеризувати образи героїв, уміння висловлювати власні міркування про необхідність серйозного ставлення до здоров'я, до спорту, до чесності у спортивних змаганнях; 

 • виховна: формувати життєствердний настрій, оптимізм, бажання розвивати своє тіло, здобувати спортивні перемоги, досягати вершин у житті.

Читати