Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». Пригодницький, захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне та романтичне у творі

Мета: вчити учнів знаходити вихід з різних життєвих ситуацій,розрізняти поняття романтичного і пригодницького, аналізувати вчинки героїв, характеризувати улюбленого героя, розкрити риси його вдачі, аргументувати свій вибір; розвивати навички переказу найцікавіших епізодів тексту; виховувати повагу до старших, увагу до молодших, позитивне ставлення до життя.

Читати

Літературний турнір за повістю Я.Стельмаха «Химера лісового озера, або Митькозавр з Юрківки»

Мета: на основі виконання практичних завдань поглибити й закріпити знання учнів щодо творчої спадщини Я.Стельмаха; розвивати хист і вміння аналізувати художній твір, характеризувати його героїв, розвивати критичне мислення;

виховувати почуття дружби, поваги, взаєморозуміння й толерантності.

Читати

Всеволод Нестайко «Тореадори з Васюківки». Аналіз поведінки героїв, їхні вчинків. Характеристика улюбленого героя.

Мета: аналізуючи пригодницький твір В. Нестайка «Тореадори з Васюківки», вдосконалювати вміння учнів характеризувати улюбленого героя, аргументуючи свій вибір; розкривати риси його вдачі, особливості поведінки; розвивати вміння школярів акумулювати здобуті знання під час відповідей-висновків, узагальнень, раціонально використовувати навчальний час, толерантно і аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію; виховувати активну життєву позицію, позитивні риси характеру, пунктуальність, почуття любові до української літератури.

Читати

Урок: Ярослав Стельмах «Митькозавр із Юрківки…». Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків – головних героїв

Мета: ознайомити учнів із закінченням історії юних дослідників природи, допоїти усвідомити значення правильної поведінки в складних ситуаціях, роль фізичної вправності та загартування; розвивати навички виразного читання, виокремлення ключових епізодів, їх коментування та аналізу; виховувати кращі людські якості: сміливість, кмітливість, почуття дружби, милосердя.

Читати

Урок: Ярослав Стельмах «Митькозавр з Юрківки…». Образи головних героїв

Мета: розкрити значення образів Сергія і Митька в творі, їх роль у розкритті ідейного змісту; вчити аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки; розвивати навички коментування найцікавіших моментів у творі та вміння уявляти ситуацію, емоційно виконувати ролі, виступати перед широкою аудиторією;  формувати активну життєву позицію,  виховувати повагу до друзів, доброту, вміння співпереживати.

Читати

Урок: Ярослав Стельмах «Митькозавр з Юрківки…». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті

Мета: ознайомити учнів із новими пригодами героїв повісті, допомогти розкрити характери героїв, мотиви їхніх учинків у різних ситуаціях; розвивати кругозір, образне й логічне мислення, уміння виразно читати, виокремлювати ключові епізоди, коментувати їх, характеризувати героїв; виховувати наполегливість у досягненні мети, допитливість, прагнення до пізнання та освоєння світу.

Читати

Урок: Ярослав Стельмах «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, зацікавити ним; допомогти усвідомити принади читання пригодницько-романтичних творів, їх значення для вироблення оптимістичного світобачення; розвивати образне мислення, навички виразного читання, переказу, коментування художнього тексту, виділення елементів сюжету; виховувати кращі риси характеру, допитливість, прагнення до пізнання й покращення світу.

Читати

Урок: В. Нестайко – відомий у світі дитячий письменник. Захоплюючий пригодницький сюжет твору «Тореадори з Васюківки» (6 клас)

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим  шляхом В.Нестайка; розкрити особливості твору, його пригодницький характер; розвивати навички виразного читання, переказу прозового твору, коментування його; формувати вміння аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки, вміння толерантно й аргументовано доводити свою думку; виховувати позитивні риси характеру, активну життєву позицію, оптимістичний світогляд.

Читати