Урок: Пісні літературного походження. «Ще не вмерла України» П. Чубинського, М. Вербицького — національний гімн нашої держави

Мета:

 • навчальна: подати знання про специфіку пісні літературного походження;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати пісні, визначати й коментувати провідні мотиви, пояснювати роль символів у піснях;

 • виховна: виховувати патріотизм, повагу до національних символів.

Читати

Урок: Література рідного краю. Календарно-обрядові пісні рідного краю

Мета:

 • навчальна: поглибити відомості школярів про український фольклор, звернувши увагу на народні колискові пісні;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати колискові, коментувати їхній зміст, виокремлювати й пояснювати художні засоби;

 • виховна: розвивати естетичне сприйняття колискових, уміння відчувати їхню гармонійність і красу, виховувати повагу до давніх українських обрядів.

Читати

Урок: Народні колискові пісні

Мета:

 • навчальна: поглибити відомості школярів про український фольклор, звернувши увагу на народні колискові пісні;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати колискові, коментувати їхній зміст, виокремлювати й пояснювати художні засоби;

 • виховна: розвивати естетичне сприйняття колискових, уміння відчувати їхню гармонійність і красу, виховувати повагу до давніх українських обрядів.

Читати

Урок: Пісні весняного циклу. Веснянки

Мета:

 • навчальна: продовжувати роботу над календарно-обрядовою творчістю українців, зосередивши увагу на веснянках, подати інформацію про давні обряди, пов'язані із зустріччю весни;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати веснянки, коментувати їхній зміст, виявляти відображення язичницьких вірувань у веснянках, виокремлю-вати й пояснювати художні засоби;

 • виховна: розвивати естетичне сприйняття народних пісень, уміння відчувати їхню гармонійність і красу, виховувати повагу до давніх українських обрядів.

Читати

Урок: Пісні зимового циклу

Мета:

 • навчальна: поглибити відомості школярів про календарно-обрядову поезію, звернувши увагу на пісні зимового циклу, зокрема на колядки та щедрівки;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати народні пісні, коментувати їхній зміст, виокремлювати й пояснювати художні засоби;

 • виховна: розвивати естетичне сприйняття народних пісень, уміння відчувати їхню гармонійність і красу, виховувати повагу до давніх українських обрядів.

Читати

Урок: Пісні осіннього циклу. Жниварські пісні

Мета:

 • навчальна: поглибити відомості школярів про календарно-обрядову поезію, звернувши увагу на пісні осіннього циклу, зокрема на жниварські;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати народні пісні, коментувати їхній зміст, виокремлювати й пояснювати художні засоби;

 • виховна: розвивати естетичне сприйняття народних пісень, уміння відчувати їхню гармонійність і красу, виховувати повагу до давніх українських обрядів.

Читати

Урок: Пісні літнього циклу. Купальські пісні

Мета:

 • навчальна: поглибити відомості школярів про пісні літнього циклу, подати інформацію про особливості купальських пісень;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати народні пісні, коментувати їхній зміст, виокремлювати й пояснювати художні засоби;

 • виховна: розвивати естетичне сприйняття народних пісень, уміння відчувати їхню гармонійність і красу, виховувати повагу до давніх українських обрядів.

Читати

Урок: Календарно-обрядові пісні. Роль і місце Пісні в житті українців. Народна обрядова пісня, її різновиди. пісні літнього циклу. Русальні пісні

Мета:

 • навчальна: подати відомості про виникнення народної обрядової поезії, а також її різновиди, з'ясувати характерні особливості русальних пісень;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати народні пісні, коментувати їхній зміст, виокремлювати й пояснювати художні засоби;

 • виховна: виховувати повагу до народної творчості, традицій рідного народу, до прадавніх вірувань наших предків, формувати почуття гордості за свій талановитий народ.

Читати

Урок: Книжка в житті людини. Робота письменника над художнім твором

Мета:

 • навчальна: подати знання про рукописні книги часів Київської Русі та про автора «Повісті минулих літ» Нестора Літописця, розширити відомості про роль книги в житті людини, про особливості процесу творчості, місце уяви й фантазії митця, на-вчити визначати основні частини книги;

 • розвивальна: розвивати вміння аргументувати індивідуальні читацькі інтереси;

 • виховна: виховувати повагу до письменницької роботи, сприяти усвідомленню потреби шанобливого ставлення до книги та до освіти загалом.

Читати

Характеристика образів повісті Я. Стельмаха «Химера лісового озера, або Митькозавр з Юрківки»

Мета: розкрити значення образів Сергія і Митька в творі, їх роль у розкритті ідейного змісту; вчити аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки; 

розвивати навички коментування найцікавіших моментів у творі та вміння уявляти ситуацію, емоційно виконувати ролі, виступа-ти перед широкою аудиторією; 

формувати активну життєву позицію, 

виховувати повагу до друзів, доброту, вміння співпереживати. 

Читати