Урок: Степан Руданський як український майстер слова. «Гуменний»

Мета: 

 • навчальна: продовжити вивчати творчість Степана Руданського та продовжити ро-боту з жанрами співомовки та гуморески, навчити визначати іронічне ставлення до негативних рис характеру, подати відомості про терміни «гумореска», «співомовка», «інверсія»; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння виразно й усвідомлено читати твори, розуміти вияв народної мудрості в гуморесках, викривальний пафос співомовок, розвивати вміння визначати основну думку кожного твору, характеризувати героїв та порівнювати їх; 

 • виховна: формувати усвідомлення, що почуття гумору — ознака духовного здоров'я людини.

Читати

Урок: Степан Руданський як український майстер слова. Співомовки Степана Руданського — унікальне явище у світовій культурі. «Добре торгувалось»

Мета: 

 • навчальна: подати стислу інформацію про Степана Руданського як видатного письменника; ознайомити школярів із жанром співомовки та гуморески, навчити визначати іронічне ставлення до негативних рис характеру, подати відомості про термін «співомовка»; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння виразно й усвідомлено читати твори, розуміти вияв народної мудрості в гуморесках, викривальний пафос співомовок, розвивати вміння визначати основну думку кожного твору, характеризувати героїв та порівнювати їх; 

 • виховна: формувати усвідомлення, що почуття гумору — ознака духовного здоров'я людини.

Читати

Урок: Леонід Глібов — визначний український байкар. Викривальна й повчальна спрямованість байки «Жаба й Віл»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з творчістю Леоніда Глібова, звернути увагу на викривальну й повчальну спрямованість байки «Жаба й Віл», навчити аналізувати байки, визначати їхню будову; 

 • розвивальна: формувати вміння виявляти й коментувати прихований зміст гумористичних творів, виокремлювати основну думку, пояснювати алегоричні образи; 

 • виховна: формувати життєстверджувальні, оптимістичні настрої, уміння тактовно реагувати на іронію й гумор, виховувати самокритичний погляд. 

Читати

Урок: Леонід Глібов — визначний український байкар. Повчальний зміст байки «Муха і Бджола»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з творчістю Леоніда Глібова, звернути увагу на викривальну й повчальну спрямованість байки «Муха і Бджола», навчити аналізувати байки, визначати їхню будову; 

 • розвивальна: формувати вміння виявляти й коментувати прихований зміст гумористичних творів, виокремлювати основну думку, пояснювати алегоричні образи; 

 • виховна: формувати життєстверджувальні, оптимістичні настрої, уміння тактовно реагувати на іронію й гумор, виховувати самокритичний погляд.

Читати

Урок: Леонід Глібов — визначний український байкар, поет. Викривальна й повчальна спрямованість байок письменника. «Щука»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з творчістю Леоніда Глібова, звернути увагу на викривальну й повчальну спрямованість байки «Щука», навчити аналізувати байки, визначати їхню будову; 

 • розвивальна: формувати вміння виявляти й коментувати прихований зміст гумористичних творів, виокремлювати основну думку, пояснювати алегоричні образи; 

 • виховна: формувати життєстверджувальні, оптимістичні настрої, уміння тактовно реагувати на іронію й гумор, виховувати самокритичний погляд.

Читати

Урок: Леонід Глібов — визначний український байкар, поет. Викривальна й повчальна спрямованість байок. Побудова байки

Мета: 

 • навчальна: подати відомості Леоніда Глібова як про видатного українського майстра слова, ознайомити школярів із таким жанром, як байка, звернути увагу учнів на побудови байок; 

 • розвивальна: формувати вміння виявляти й коментувати прихований зміст гумористичних творів, виокремлювати основну думку, пояснювати алегоричні образи; 

 • виховна: формувати життєстверджувальні, оптимістичні настрої, уміння тактовно реагувати на іронію й гумор, виховувати самокритичний погляд.

Читати

Урок: Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів: анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки. Велика роль гумору в житті українців

Мета: 
 • навчальна: подати відомості про жанри гумористичних творів, їхні особливості та роль у житті українців; 
 • розвивальна: формувати вміння виявляти й коментувати прихований зміст гумористичних творів, виокремлювати основну думку, пояснювати алегоричні образи; 
 • виховна: формувати життєстверджувальні, оптимістичні настрої, уміння тактовно реагувати на іронію й гумор, виховувати самокритичний погляд.
Читати

Урок: Контрольна робота № 3 (укр. літ., 6 клас)

Мета: 
 • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; 
 • розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; 
 • виховна: виховувати відповідальність, старанність.
Читати

Урок розвитку зв'язного мовлення. Сім'я — фортеця моя

Мета: 
 • навчальна: навчати учнів створювати усні й письмові твори-роздуми, пов'язані з життєвим досвідом, будувати твори відповідно до комунікативного завдання, добирати мовні засоби згідно із задумом і формою висловлювання; 
 • розвивальна: формувати вміння аналізувати, робити висновки, розвивати творчі здібності, висловлювати власні думки, відстоювати свою точку зору; 
 • виховна: виховувати любов до рідних, почуття відповідальності. 
Читати

Урок: Леся Воронина. «Таємне товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Стосунки між різними поколіннями в родині

Мета: 
 • навчальна: продовжувати роботу над творчістю Лесі Ворониної, зокрема над її твором «Таємне товариство боягузів, або засіб від переляку № 9», подати знання про сюжет та композиційні особливості твору; 
 • розвивальна: удосконалювати вміння переказувати зміст твору, аналізувати його, характеризувати дійових осіб; 
 • виховна: формувати позитивний світогляд, виховувати прагнення до самовдосконалення, прищеплювати інтерес до пізнання нового.
Читати