Урок: Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. «Лось»

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, зацікавити ним; допомогти усвідомити принади читання оповідання, їх значення для вироблення оптимістичного світобачення; розвивати образне мислення, навички виразного читання, переказу, коментування художнього тексту, виділення елементів сюжету; виховувати кращі риси характеру, допитливість, прагнення до пізнання й покращення світу.

Читати

Урок: Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. 5 клас

Мета: продовжити роботу з текстом, навчати характеризувати героя, складати план-схеми; розвивати вміння уважно читати, формувати мислення, зв'язне мовлення; виховувати почуття власної гідності.

Тип уроку: урок аналізу художнього твору.

Методи й прийоми: прийом «Мікрофон», робота з картками, слово вчителя, запитання «Ромашка Блума», рольова гра, колективна робота

Читати

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. Оповідання «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Світ людини і природи. Точність і лаконізм описів природи (5 клас)

Мета: повторити поняття «оповідання», «оповідач», «пейзаж», розкрити ідейний зміст оповідання «Дивак», з'ясувати  роль описів природи у творі; розкривати вміння вести спостереження, формувати навички критичного мислення; виховувати прагнення розуміти світ навколо себе.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Читати