Урок: Народна казка «Летючий корабель»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над народною казкою, ознайомити школярів із фантастичною казкою «Летючий корабель», навчити виявляти особливості фантастичних казок; 

 • розвивальна: формувати вміння аналізувати структуру казки, виявляти числову магію, розвивати комунікативні навички, уміння виразного читання; 

 • виховна: виховувати повагу до загальнолюдських цінностей. 

Читати

Урок: Народна казка «Ох»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над народною казкою, ознайомити школярів із фантастичною казкою «Ох», навчити виявляти давню числову магію; 

 • розвивальна: формувати вміння аналізувати структуру казки, виявляючи закономірності двох світів: реального та фантастичного як важливих закономірностей казкового жанру; розвивати комунікативні навички, уміння виразного читання, творчі здібності, прагнення фантазувати; 

 • виховна: виховувати повагу до загальнолюдських цінностей. 

Читати

Урок: Народна казка «Мудра дівчина»

Мета: 

 • навчальна: розширювати знання учнів про народні казки, їхні особливості, ознайомити школярів із народною казкою «Мудра дівчина»; 

 • розвивальна: формувати вміння аналізувати структуру казки, характеризувати казкових героїв, розвивати комунікативні навички, уміння виразного читання; 

 • виховна: виховувати повагу до знань. 

Читати

Урок: Народна казка «Про правду і кривду»

Мета: 

навчальна: поглибити знання про будову казок, розкрити національний колорит української казки, ознайомити школярів із народною казкою «Про правду і кривду»; 

розвивальна: формувати вміння аналізувати структуру казки, розвивати комунікативні навички, уміння виразного читання; 

виховна: виховувати моральні чесноти, зосередивши увагу учнів на таких акцентах казки, як боротьба добра і зла, красиве й потворне.

Читати

Урок: Тематика народних казок. Їхні різновиди (про звірів, побутові, фантастичні). Побудова казки (зачин, кінцівка). Народне уявлення про добро і зло в казці

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про казку як про фольклорний жанр, поглибити знання про різновиди казок та їхню побудову; 

 • розвивальна: формувати вміння визначати вид казки, її структуру, розвивати комунікативні навички; 

 • виховна: виховувати любов та повагу до української народної творчості, прагнення творити добро.

Читати

Урок: Народні перекази. «Ой Морозе-Морозенку»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати працювати над народними переказами, навчати аналізу-вати твір «Ой Морозе-Морозенку»; 

 • розвивальна: формувати вміння переказувати текст, розвивати культуру мовлення; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого рідного народу, до героїчних подвигів окремих діячів.

Читати

Урок: Лицарство та відвага запорозьких козаків. Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці»

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про фольклорний жанр переказ

 • розвивальна: формувати вміння переказувати текст, розвивати культуру мовлення; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого рідного народу. 

Читати

Урок: Добро і зло, їхня роль у житті. Міфи «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина», «Як виникли карпати»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати працювати над такими жанрами фольклору, як міф та легенда, поглиблювати знання школярів про особливості цих жанрів; 

 • розвивальна: виробляти вміння переказувати зміст легенд, інтерпретувати зміст, розвивати культуру мовлення; 

 • виховна: виховувати любов та повагу до української народної творчості, формувати інтерес до вивчення традицій та вірувань слов'ян.

Читати

Урок: Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Легенди українців «Про зоряний віз», «Чому в морі є перли і мушлі», «Чому пес живе коло людини?»

Мета: 

 • навчальна: подати знання про міфи та легенди як фольклорні жанри, про роль реального й фантастичного в житті; 

 • розвивальна: розвивати комунікативні вміння чітко й логічно висловлювати власні думки, переказувати тексти, тлумачити їхній зміст; 

 • виховна: виховувати шанобливе ставлення до світоглядних уявлень предків. 

Читати

Урок: Види мистецтва. Слово в житті людини. Художня література як мистецтво слова. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про види мистецтва, навчити відрізняти художню творчість від інших видів діяльності людини, поглибити знання про роль художнього слова в житті людини, розкрити поняття образне слово

 • розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, формувати світогляд; 

 • виховна: виховувати любов та повагу до різних видів мистецтва, зокрема до літератури. 

Читати