Урок: Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Аналіз життєвих позицій головних героїв

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу на казкою В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон», простежити різні способи життя та поведінки дійових осіб; 

 • розвивальна: формувати вміння переказувати зміст твору, розвивати комунікативні навички висловлювати особисте ставлення до зображуваного, розвивати фантазію учнів, уміння характеризувати образи твору, аналізувати будову казки; 

 • виховна: виховувати оптимістичний погляд на світ. 

Читати

Урок: Василь Симоненко. Короткі відомості про митця. «Цар Плаксій та Лоскотон»

Мета: 

 • навчальна: подати короткі відомості про життя та творчість В. Симоненка, ознайомити з казкою «Цар Плаксій та Лоскотон», пояснити відмінність віршованої та прозової мови, показати значення для розкриття змісту твору назви казкової країни, імен персонажів казки; 

 • розвивальна: формувати вміння виразно й осмислено читати казку, звертаючи увагу на ритм, риму, добираючи відповідну інтонацію, розвивати комунікативні навички висловлювати особисте ставлення до зображуваного; 

 • виховна: виховувати оптимістичний погляд на світ, прищеплювати любов до поетичного слова, патріотизм.

Читати

Урок: Позакласне читання. Василь Королів‑Старий «Потерчата»

Мета: 

 • навчальна: ознайомити школярів із казкою В. Королева-Старого «Потерчата», по-дати відомості про гуманістичні ідеї письменника; 

 • розвивальна: розвивати вміння вдумливо й виразно читати казку, переказувати її зміст, формувати навички оцінювати вчинки персонажів; 

 • виховна: виховувати доброту, чуйність, порядність.

Читати

Урок: Василь Королів‑Старий. «Хуха-Моховинка». Гуманістичні ідеї казки

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над казкою В. Королева-Старого «Хуха-Моховинка»; 

 • розвивальна: розвивати вміння вдумливо й виразно читати казку, переказувати її зміст, формувати навички коментувати прояви добра і зла, зображені в казці; 

 • виховна: виховувати прагнення робити добро, усвідомлювати потребу уважного ставлення до ближнього.

Читати

Урок: Василь Королів‑Старий. Життєвий і творчий шлях письменника. «Хуха-Моховинка»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над літературною казкою як художнім жанром, подати відомості про В. Королева-Старого; 

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати свої думки з порушених проблем, знаходити описи зовнішності фантастичних істот та аналізувати їх; 

 • виховна: виховувати прагнення робити добро, усвідомлювати потребу уважного ставлення до ближнього.

Читати

Урок: І. Франко «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над казкою І. Франка «Фарбований Лис», подати поняття про головних і другорядних персонажів казки, охарактеризувати образ Лиса Микити, визначивши риси його вдачі; 

 • розвивальна: формувати культуру зв'язного мовлення, уміння виразно й вдумливо читати казку в дійових особах, розрізняти головних та другорядних персонажів, да-вати власну оцінку вчинкам і поведінці персонажів, розвивати фантазію; 

 • виховна: виховувати негативне ставлення до лицемірства, хвалькуватості. 

Читати

Урок: І. Я. Франко-казкар. Зміст казки «Фарбований Лис»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над казкою, ознайомити школярів із казкою І. Франка «Фарбований Лис», подати відомості про зміст, тему, ідею та основну дум-ку цього твору, навчити розрізняти мову автора та мову персонажів; 

 • розвивальна: формувати культуру зв'язного мовлення, уміння виразно й вдумливо читати казку, розрізняти мову автора та мову героїв, давати власну оцінку вчинкам і поведінці персонажів; 

 • виховна: виховувати негативне ставлення до лицемірства, хвалькуватості. 

Читати

Урок: Літературні казки. Відмінність літературної казки від народної. Дитинство І. Франка

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над казкою, подати відомості про літературну казку та її характерні риси; 

 • розвивальна: формувати культуру зв'язного мовлення, творчу уяву; 

 • виховна: виховувати інтерес до української літератури, повагу до постаті Івана Яковича Франка.

Читати

Урок: Контрольна робота № 1 (укр. літ., 5 клас)

Мета: 

 • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; 

 • розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; 

 • виховна: виховувати відповідальність, старанність.

Читати

Урок: Розвиток мовлення.  Складання власної казки

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над казкою як фольклорним жанром, навчити складати власні твори; 

 • розвивальна: формувати культуру зв'язного мовлення, творчу уяву, логічне мислення, прагнення фантазувати; 

 • виховна: виховувати людяність.

Читати