Урок: Леонід Глібов. «Химерний, маленький…», «Що за птиця?», «Хто вона?»

Мета: 

 • навчальна: подати стислі відомості про Л. Глібова, фольклорну основу його віршованих загадок, особливості поетичної мови, навчати знаходити в загадках письменника казкові елементи, гумор, пестливі слова та визначати їхню роль у тексті; 

 • розвивальна: формувати вміння виразно, осмислено читати загадки, пояснювати способи їхнього відгадування, розвивати комунікативні вміння коментувати особливості поетичних загадок Л. Глібова; сприяти розвитку кмітливості, розумових здібностей, пам'яті, творчої уяви; 

 • виховна: сприяти усвідомленню життєствердної сили радісного, піднесеного на-строю, викликаного дотепним, доброзичливим настроєм.

Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення. Краса і мудрість у прислів'ях та приказках

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про прислів'я та приказки як видів усної народної творчості, навчити їх відрізняти, проектувати на ситуації сучасного життя; 

 • розвивальна: формувати комунікативні вміння, розвивати логічне, абстрактне мислення, кмітливість, спостережливість, допитливість; 

 • виховна: виховувати почуття поваги до фольклору, шанобливе ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу.

Читати

Урок: Прислів'я та приказки. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про прислів'я та приказки як видів усної народної творчості, навчити їх відрізняти, проектувати на ситуації сучасного життя; 

 • розвивальна: формувати комунікативні вміння, розвивати логічне, абстрактне мислення, кмітливість, спостережливість, допитливість; 

 • виховна: виховувати почуття поваги до фольклору, шанобливе ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу.

Читати

Урок: Види загадок

Мета: 

 • навчальна: продовжити роботу над загадками як над фольклорним жанром, подати відомості про види загадок (про людей, їхнє життя, про природу, явища природи, про тварин, про рослини); 

 • розвивальна: формувати вміння пояснювати логіку відгадування загадок, розглядати та пояснювати особливості будови загадок, роль метафори в них, розвивати логічне мислення, спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини; 

 • виховна: виховувати почуття поваги фольклору, шанобливе ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу.

Читати

Урок: Із народної мудрості. Загадки. Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок

Мета: 

 • навчальна: ознайомити учнів із загадкою як видом усної народної творчості; подати відомості про зміст та форми загадок, навчати визначати роль у сучасному світі таких якостей, як мудрість, точність формулювання думки; 

 • розвивальна: формувати вміння пояснювати логіку відгадування загадок, розглядати та пояснювати особливості будови загадок, роль метафори в них, розвивати логічне мислення, спостережливість, уважність, кмітливість, уміння самому складати загадки; 

 • виховна: виховувати почуття поваги до фольклору, шанобливе ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу.

Читати

Урок: Література рідного краю. Радій Полонський. Життя та творчість. «Таємниця країни суниць»

Мета: 

 • навчальна: стисло ознайомити учнів із життєвим та творчим шляхом Р. Полонського; проаналізувати зміст його твору «Таємниця країни суниць», подати характеристику образів, побудови повісті-казки; 

 • розвивальна: розвивати спостережливість, уміння зіставляти різні образи, аналізувати художній твір, формувати вміння доводити свою думку; 

 • виховна: виховувати почуття поваги до письменників рідного краю, почуття відповідальності, людяність.

Читати

Урок: Своєрідність композиції твору Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над казковою повістю Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії», навчати аналізувати композиції твору, виокремлювати основні епізоди твору; 

 • розвивальна: розвивати вміння переказувати твір, читати уривки з нього за ролями, уміння характеризувати героя, аналізувати роль художніх засобів, пояснювати значення діалогів у творі, розвивати творчі здібності, фантазію, комунікативні вміння; 

 • виховна: формувати дбайливе ставлення до свого життя, до інших людей, виховувати щирість, відкритість, наполегливість, відповідальність за свої вчинки. 

Читати

Урок: Елементи незвичайного в повісті Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Символіка твору

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над казковою повістю Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії», навчати аналізувати особливості жанру, композиції твору, символіку образів; 

 • розвивальна: розвивати вміння переказувати твір, читати уривки з нього за ролями, уміння характеризувати героя, аналізувати роль художніх засобів, поясню-вати значення діалогів у творі, розвивати творчі здібності, фантазію, комунікативні вміння; 

 • виховна: формувати дбайливе ставлення до свого життя, до інших людей, виховувати щирість, відкритість, наполегливість, відповідальність за свої вчинки.

Читати

Урок: Морально-етичні проблеми в казці Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над казковою повістю Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії», навчати аналізувати особливості жанру, композиції твору, символіку образів; 

 • розвивальна: розвивати вміння переказувати твір, читати уривки з нього за ролями, уміння характеризувати героя, аналізувати роль художніх засобів, пояснювати значення діалогів у творі, розвивати творчі здібності, фантазію, комунікативні вміння; 

 • виховна: формувати дбайливе ставлення до свого життя, до інших людей, виховувати щирість, відкритість, наполегливість, відповідальність за свої вчинки.

Читати

Урок: Галина Малик. Біографічні відомості про письменницю та її повість-казка «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Мета: 

 • навчальна: подати короткі відомості про життя та творчість Г. Малик, ознайомити школярів із літературною казкою «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»; 

 • розвивальна: розвивати вміння переказувати твір, читати уривки з нього за ролями, уміння характеризувати героя, аналізувати роль художніх засобів, пояснювати значення діалогів у творі, розвивати творчі здібності, фантазію, комунікативні вміння; 

 • виховна: формувати дбайливе ставлення до свого життя, до інших людей, виховувати щирість, відкритість, наполегливість, відповідальність за свої вчинки.

Читати