Урок: Література рідного краю. Олександр Олесь. «Княжа Україна»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над творчістю українського письменника Олександра Олеся, поглибити відомості учнів про тематичну спрямованість розділів «Княжої України»; 

 • розвивальна: удосконалювати комунікативні вміння висловлювати власні міркування щодо прочитаного, уміння аналізувати ідейно-художній зміст розділів «Княжої України», визначати основну думку, розвивати навички виразного читання, культуру мовлення; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків.

Читати

Урок: Олександр Олесь. «Микита Кожум'яка»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над казкою-драмою Олександра Олеся «Микита Кожум'яка», розглянути своєрідність побудови драматичного твору; 

 • розвивальна: удосконалювати комунікативні вміння висловлювати власні міркування, виразно в особах читати драму-казку «Микита Кожум'яка», виокремлюючи в ній найнапруженіші епізоди, розвивати логічне мислення, творчі здібності; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків.

Читати

Урок: Драматичний твір на тему народної казки. Олександр Олесь. «Микита Кожум'яка»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над творами Олександра Олеся, опрацювати його казку «Микита Кожум'яка», розглянути своєрідність побудови драматичного твору; 

 • розвивальна: удосконалювати комунікативні вміння висловлювати власні міркування, виразно в особах читати драму-казку «Микита Кожум'яка», виокремлюючи в ній найнапруженіші епізоди, розвивати логічне мислення, творчі здібності; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків.

Читати

Урок: Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий»

Мета: 

 • навчальна: подати короткі відомості про життя та творчість Олександра Олеся, опрацювати його книгу «Княжа України», розширити відомості про минуле нашого народу, князів Київської Русі, спираючись на поетичну оповідь майстра слова; 

 • розвивальна: розвивати комунікативні вміння висловлювати власні міркування про зміст заповіту Ярослава Мудрого та його актуальність сьогодні, удосконалювати навички виразного й усвідомленого читання поезії, виокремлення засобів поетичного мовлення; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків.

Читати

Урок: Літописні оповіді. «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з літописними оповідями, розширити знання про значення давнього літописання для нащадків, показати любов князів до своєї землі; 

 • розвивальна: розвивати вміння усвідомлено переказувати оповіді, розвивати логічне мислення, допитливість, спостережливість, фантазію; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого рідного народу, прищеплю-вати усвідомлення душевної краси та сили наших предків.

Читати

Урок: Значення літописання для нащадків. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, вірність. Літописна оповідь «Володимир вибирає віру»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з літописними оповідями, розширити знання про значення давнього літописання для нащадків, показати любов князів до своєї землі; 

 • розвивальна: розвивати вміння усвідомлено переказувати оповіді, формувати навички розрізняти казкові та історичні мотиви літописних сюжетів; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого рідного народу, прищеплю-вати усвідомлення душевної краси та сили наших предків.

Читати

«Повість минулих літ» літопис. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Літописні оповіді «Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава»

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про історичну та літературну пам'ятку «Повість минулих літ», розширити знання про значення давнього літописання для нащадків, презентувати інформацію про Нестора Літописця; 

 • розвивальна: розвивати вміння усвідомлено переказувати оповіді, формувати навички розрізняти казкові та історичні мотиви літописних сюжетів; 

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого рідного народу, прищеплювати усвідомлення душевної краси та сили наших предків.

Читати

Урок: Повторення та узагальнення за перший семестр (українська література 5 клас)

Мета: 

 • навчальна: узагальнити та систематизувати вивчений учнями навчальний матеріал, який стосується життя та творчості письменників, теорії літератури, змісту опрацьованих творів; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, уміння акумулювати власні знання, удосконалювати комунікативні навички; 

 • виховна: виховувати любов до книги, повагу до українських митців, до українського слова.

Читати

Урок: Контрольна робота № 2 (укр. літ., 5 клас)

Мета: 

навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; 

розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; 

виховна: виховувати відповідальність, старанність.

Читати

Урок: Леонід Глібов. «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»

Мета: 

навчальна: подати стислі відомості про Л. Глібова, фольклорну основу його віршованих загадок, особливості поетичної мови, навчати знаходити в загадках письменника казкові елементи, гумор, пестливі слова та визначати їхню роль у тексті; 

розвивальна: формувати вміння виразно, осмислено читати загадки, пояснювати способи їхнього відгадування, розвивати комунікативні вміння коментувати особливості поетичних загадок Л. Глібова; 

виховна: сприяти усвідомленню життєствердної сили радісного, піднесеного настрою, викликаного дотепним, доброзичливим настроєм.

Читати