Урок: Основні відомості про Євгена Гуцала. Вічне протистояння добра і зла як наскрізна тема світового мистецтва. Оповідання «Лось»

Мета: 

 • навчальна: ознайомити школярів з основними відомостями про письменника, по-дати відомості про ідейно-тематичну спрямованість його творів, зокрема закцентувати увагу на оповіданні «Лось»; 

 • розвивальна: розвивати вміння переказувати оповідання, визначати його тему та жанрові особливості, удосконалювати комунікативні вміння характеризувати образи, давати власну оцінку зображуваному; 

 • виховна: виховувати турботливе ставлення до світу природи, до рідних людей як неодмінну рису гуманної, гідної поведінки.

Читати

Урок: Розвиток мовлення. Художній етюд про природу

Мета: 

 • навчальна: навчити школярів писати художні етюди про природу; 

 • розвивальна: розвивати вміння логічно, послідовно викладати свої думки, удосконалювати навички використовувати засоби мовної виразності; 

 • виховна: розвивати естетичні смаки, виховувати відчуття краси рідної природи, бережливе ставлення до навколишнього світу.

Читати

Урок: Павло Тичина. Мелодійність поезій митця. «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з поезіями П. Тичини, зокрема ознайомити учнів із художніми особливостями творів «Гаї шумлять…» та «Блакить мою душу обвіяла…»; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно та вдумливо читати поезію, формувати почуття усвідомлювати зміст віршів, висловлювати свої відчуття, відтворювати в уяві картини природи, спостережені в поезії; 

 • виховна: розвивати естетичні смаки, виховувати відчуття краси образного слова. 

Читати

Урок: Павло Тичина. Життя та творчість. Майстерне відтворення краси природи. «Не бував ти у наших краях!»

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про українського поета Павла Тичину, ознайомити з віршем «Не бував ти у наших краях!» як взірцем відтворення краси української природи, поглибити відомості про метафори та епітети як засоби мовної виразності; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно та вдумливо читати поезію, формувати вміння усвідомлювати зміст віршів, висловлювати свої відчуття, відтворювати в уяві картини природи, спостережені в поезії; 

 • виховна: розвивати естетичні смаки, виховувати відчуття краси образного слова. 

Читати

Урок: Краса природи у творах Т. Шевченка. «Садок вишневий коло хати»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над творами Т. Шевченка, ознайомити школярів із поезіями, у яких майстер слова відтворює красу довколишнього світу, оспівує велич української природи, проаналізувати твір «Садок вишневий коло хати…»; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно читати поезії, знаходити в них засоби мовної виразності, формувати вміння грамотно описувати власні відчуття, викликані художнім словом; 

 • виховна: виховувати почуття прекрасного, спонукати до оптимістичного життєствердного погляду на світ.

Читати

Урок: Тарас Шевченко. Краса довколишнього світу, природи. «За сонцем хмаронька пливе…»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над творами Т. Шевченка, ознайомити школярів із творами, у яких майстер слова відтворює красу довколишнього світу, оспівує велич української природи, подати відомості про особливості ліричних творів та про такий художній засіб, як персоніфікація; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно читати поезії, знаходити в них порівняння, епітети, персоніфікацію, відтворювати настрої пейзажних подій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом, розвивати творчі здібності, уміння грамот-но висловлювати власні думки; 

 • виховна: виховувати почуття прекрасного, спонукати до оптимістичного життєствердного погляду на світ.

Читати

Урок: Образ Тараса Шевченка та його життя в повісті Степана Васильченка «В бур'янах»

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про С. Васильченка як письменника, розповісти про Україну часів Т. Шевченка, про самого поета, його дитинство, спираючись на по-вість С. Васильченка; 

 • розвивальна: розвивати вміння комунікативно доцільно висловлювати власну думку, удосконалювати навички виразного читання, сприяти розвиткові логічного мислення, спостережливості, уважності; 

 • виховна: виховувати почуття прекрасного, спонукати до оптимістичного життєствердного погляду на світ.

Читати

Урок: Степан Васильченко. «В бур'янах». Тарас Шевченко. Розповідь про поета, його дитинство

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про С. Васильченка як письменника, розповісти про Україну часів Т. Шевченка, про самого поета, його дитинство, спираючись на повість С. Васильченка; 

 • розвивальна: розвивати вміння комунікативно доцільно висловлювати власну думку, удосконалювати навички виразного читання, сприяти розвиткові логічного мислення, спостережливості, уважності; 

 • виховна: виховувати почуття прекрасного, спонукати до оптимістичного життєствердного погляду на світ.

Читати

Урок: Контрольна робота № 3 (укр. літ., 5 клас)

Мета: 

навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; 

розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; 

виховна: виховувати відповідальність, старанність.

Читати

Урок: Позакласне читання. Оксана Сенатович. «Малий Віз»

Мета: 

навчальна: стисло ознайомити школярів із життєвим та творчим шляхом української письменниці О. Сенатович, проаналізувати її твір «Малий Віз»; 

розвивальна: розвивати логічне мислення, культуру мовлення, уміння виразно чи-тати твори, визначати ідейно-тематичне спрямування тексту; 

виховна: виховувати повагу до історичного минулого рідного народу, естетичні смаки.

Читати