Урок: Розвиток мовлення. Контрольний твір на тему «Людина — найвища цінність»

Мета: 

 • навчальна: удосконалювати вміння школярів писати творчі роботи на запропоновану тематику; 

 • розвивальна: розвивати творчі здібності учнів, їхню фантазію, логічне мислення, пам'ять, уміння зіставляти, порівнювати різні явища, робити власні висновки; 

 • виховна: виховувати розуміння цінності кожної особи на землі, формувати гуманізм, усвідомлення людини як неповторної індивідуальності.

Читати

Урок: Паралельність і єдність двох світів — природи і людини в оповіданні «Дивак». Образ Олеся, його гідна поведінка як позиція особистості

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над твором Гр. Тютюнника «Дивак», розглянути особливості характеру Олеся, його обдарованість; 

 • розвивальна: розвивати вміння переказувати текст, розглядати точність і лаконізм описів природи в оповіданні, висловлювати власні міркування з порушених проблем; 

 • виховна: виховувати розуміння цінності кожної особи на землі, формувати гуманізм, усвідомлення людини як неповторної індивідуальності, прищеплювати шанобливе ставлення до природи.

Читати

Урок: Григір Тютюнник. Життя та творчість. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини в оповіданні «Дивак»

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про Григора Тютюнника, показати ідею неповторності й багатства внутрішнього світу людини в оповіданні «Дивак», навчити пояснювати назву оповідання, учитися порівнювати головного героя із собою; 

 • розвивальна: розвивати вміння переказувати текст, розглядати точність і лаконізм описів природи в оповіданні, висловлювати власні міркування з порушених проблем; 

 • виховна: виховувати розуміння цінності кожної особи на землі, формувати гуманізм, усвідомлення людини як неповторної індивідуальності.

Читати

Урок: Література рідного краю. Яків Щоголів

Мета: 

 • навчальна: подати відомості школярам про українського поета, його творчість, з'ясувати ідейно-тематичну спрямованість віршів майстра слова, продовжувати роботу над засобами мовної виразності; 

 • розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, уміння аналізувати поетичний твір, виокремлювати в ньому образні висловлювання; 

 • виховна: виховувати любов до поетичного слова, повагу до письменників рідного краю, розвивати естетичні смаки, любов до природи.

Читати

Урок: Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. Максим Рильський «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над поетичними творами М. Рильського, навчати відтворювати емоції та почуття ліричного героя творів, порівнюючи їх із власним образним баченням природи; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення п'ятикласників, пам'ять, уміння висловлювати власні думки, робити висновки, умотивовуючи власні судження; 

 • виховна: виховувати естетичні почуття, трепетне ставлення до природи. 

Читати

Урок: Максим Рильський. Основні відомості про поета. Уміння митця бачити красу рідної природи та створювати красу засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»)

Мета: 

 • навчальна: подати короткі відомості про поета, навчати виокремлювати в поезіях образ ліричного героя, відтворювати його емоції та почуття, порівнюючи з власним образним баченням природи; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення п'ятикласників, пам'ять, уміння висловлювати власні думки, робити висновки, умотивовуючи власні судження; 

 • виховна: виховувати естетичні почуття, трепетне ставлення до природи. 

Читати

Урок: Позакласне читання. Євген Гуцало. «Сім'я дикої качки»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над творчим доробком Є. Гуцала, аналізувати ідейно-художній зміст оповідання «Сім'я дикої качки»; 

 • розвивальна: розвивати вміння логічно викладати свої думки, переказувати текст твору; 

 • виховна: виховувати здатність бачити естетичну цінність віршованих творів, оцінювати їхню своєрідність, прищеплювати дбайливе ставлення до природи.

Читати

Урок: Виразне читання. Євген Гуцало «Журавлі високі пролітають»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над творчим доробком Є. Гуцала, аналізувати ідейно-художній зміст поезії «Журавлі високі пролітають…», узагальнити знання учнів із пейзажної лірики; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразно декламувати вірші, уміння аналізувати віршований текст, виокремлювати й характеризувати образи, удосконалювати комунікативні вміння висловлювати власні міркування про великий світ природи та місце людини в ньому; 

 • виховна: виховувати здатність бачити естетичну цінність віршованих творів, оцінювати їхню своєрідність, прищеплювати дбайливе ставлення до природи.

Читати

Урок: Дивовижний світ рідної природи в поезіях Євгена Гуцала «Зірка», «Чарівники»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над творчим доробком Є. Гуцала, подати відомості про поетичну діяльність майстра художнього слова, зокрема закцентувати увагу на зображенні рідної природи в поезіях «Зірка», «Чарівники»; 

 • розвивальна: розвивати вміння виразного читання, виокремлювати й характеризувати образи, удосконалювати комунікативні вміння висловлювати власні міркування про великий світ природи та місце людини в ньому; 

 • виховна: виховувати естетичні смаки, бережливе ставлення до природи.

Читати

Урок: Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків з оповідання «Лось», їхня невідступність у захисті гуманних переконань

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу над творчим доробком Є. Гуцала, подати відомості про ідейно-тематичну спрямованість оповідання «Лось», зокрема закцентувати увагу на проблемі співіснування людини й природи, добра та зла, любові та милосердя; 

 • розвивальна: розвивати вміння переказувати оповідання, визначати його тему та жанрові особливості, удосконалювати комунікативні вміння характеризувати об-рази, давати власну оцінку зображуваному; 

 • виховна: виховувати турботливе ставлення до світу природи, до рідних людей як неодмінну рису гуманної, гідної поведінки.

Читати