Конспекти з української літератури 5 клас

Урок-підсумок (укр. літ, 5 клас)

Мета: 

 • навчальна: повторити й поглибити знання школярів про українських письменників, їхні твори, поняття із теорії літератури; 

 • розвивальна: розвивати творчі здібності, спостережливість, фантазію, удосконалю-вати комунікативні вміння, уміння працювати в групах; 

 • виховна: виховувати любов до читання, повагу до українських митців. 

Читати

Урок: Контрольна робота № 4 (укр. літ., 5 клас)

Мета: 

 • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; 

 • розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; 

 • виховна: виховувати відповідальність, старанність.

Читати

Урок: Повторення та узагальнення вивченого за другий семестр (укр. літ., 5 клас)

Мета: 

 • навчальна: узагальнити й систематизувати вивчений матеріал, який стосується творчості письменників, їхніх творів, понять із теорії літератури; 

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, творчу уяву, уміння акумулювати власні знання під час опрацювання завдань; 

 • виховна: виховувати любов до рідної літератури, митців, до книги. 

Читати

Урок: Література рідного краю. Олександр Копиленко

Мета: 

 • навчальна: подати відомості школярам про письменника, його творчість, з'ясувати ідейно-тематичну спрямованість оповідань майстра художнього слова; 

 • розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, уміння аналізувати художні образи, висловлювати власну думку; 

 • виховна: виховувати повагу до письменників рідного краю, розвивати естетичні смаки, любов до природи.

Читати

Урок: Позакласне читання. Микола Вінграновський. «Первінка»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з творчістю М. Вінграновського, зосередивши увагу на його творі «Первінка», розкрити суть взаємозв'язку тварин та людей; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння переказувати текст, висловлювати власну думку з порушених питань, розвивати логічне мислення, спостережливість, уважність; 

 • виховна: виховувати пошану до природи, відповідальність за долю братів наших менших, патріотизм.

Читати

Урок 2: Драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи (Микола Вінграновський «Сіроманець»)

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з творчістю М. Вінграновського, зосередивши увагу на гуманістичній спрямованості повісті «Сіроманець», розкрити поняття дружби тварини та людини; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння переказувати найцікавіші епізоди повісті, коментувати вчинки дійових осіб, розвивати спостережливість, логічне мислення, уміння грамотно висловлювати власну думку; 

 • виховна: виховувати дбайливе ставлення до природи, відповідальність за свої вчинки.

Читати

Урок: Драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи (Микола Вінграновський «Сіроманець»)

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з творчістю М. Вінграновського, зосередивши увагу на гуманістичній спрямованості повісті «Сіроманець»; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння переказувати найцікавіші епізоди повісті, коментувати художні описи природи, розвивати спостережливість, логічне мислення, уміння грамотно висловлювати власну думку; 

 • виховна: виховувати дбайливе ставлення до природи. 

Читати

Урок: Гуманізм повісті Миколи Вінграновського «Сіроманець»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з творчістю М. Вінграновського, зосередивши увагу на гуманістичній спрямованості повісті «Сіроманець»; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння переказувати найцікавіші епізоди повісті, коментувати художні описи природи, розвивати спостережливість, логічне мислення, уміння грамотно висловлювати власну думку; 

 • виховна: виховувати дбайливе ставлення до природи. 

Читати

Урок: Микола Вінграновський. Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів. «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…»

Мета: 

 • навчальна: продовжувати роботу з поетичними творами М. Вінграновського, навчати коментувати художні образи природи;

 • розвивальна: удосконалювати вміння вдумливо та виразно читати поезії, розвивати логічне мислення, уміння комунікативно доцільно висловлювати власні думки щодо змісту віршів; 

 • виховна: виховувати патріотизм. 

Читати

Урок: Микола Вінграновський. Коротко про митця. Поезія як особливий спосіб вираження почуттів людини. «Перша колискова»

Мета: 

 • навчальна: подати відомості про Миколу Вінграновського, продовжувати роботу з поетичними творами, навчати коментувати художні образи природи; 

 • розвивальна: удосконалювати вміння вдумливо та виразно читати поезії, розвивати логічне мислення, уміння комунікативно доцільно висловлювати власні думки щодо змісту віршів; 

 • виховна: виховувати патріотизм. 

Читати