Урок: Київські «Неокласики». Микола Зеров. Різногранний творчий шлях митця. «Київ — традиція». Філософічність, афористичність лірики

Ознайомити учнів із групою і творчістю київських «неокласиків», із життєвим і творчим шляхом М. Зерова, поглибити поняття про сонет, розвивати навички виразного й усвідомленого читання та аналізу поезій М. Зерова, навчити висловлювати власні думки з приводу поетичної майстерності «неокласика», виховувати любов і повагу до України, відчуття естетики поетичного образу.

Читати

Урок: Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х рр. Михайль Семенко — поет-футурист. Урбаністичні мотиви лірики («Бажання», «Місто», «Запрошення»)

Ознайомити учнів з авангардними тенденціями в українській поезії 20-х років ХХ ст., дати поняття «футуризм», охарактеризувати постать М. Семенка в українській літературі, обґрунтувати його значення для розвитку української поезії, шліфувати вміння школярів виразно й усвідомлено читати вірші, виокремлювати основні мотиви, головну думку, характеризувати настрій, ритм, розвивати експериментаторські, пошукові здібності учнів, виховувати високі морально-етичні риси простої людини.

Читати

Урок: П. Тичина. «Одчиняйте двері…». Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу. Уславлення борців за вільну Україну у вірші «Пам'яті тридцяти»

Мета: розкрити трагічні наслідки революційних змагань 1917– 1918 рр. на Україні, глибоке усвідомлення реальності й драматизму своєї доби П. Тичиною; удосконалювати вміння й навички ідейно-художнього аналізу ліричних творів, опису картин; розвивати творче мислення, культуру образного бачення, виховувати почуття поваги до своєї землі та історії.

Читати

Урок: Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина — найбільший модерніст цього періоду. Феномен «Кларнетизму». «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить?..»

Допомогти учням зрозуміти основні тенденції української поезії 1920-х років, познайомити із життєвим і творчим шляхом П. Тичини, його ранніми збірками, формувати вміння характеризувати основні мотиви ранньої творчості, розвивати навички аналізу поезій, особливих ознак індивідуального стилю поета, удосконалювати навички виразного читання, виховувати почуття людяності, любові до мистецтва, розвивати розуміння прекрасного.

Читати

Урок: Суспільно-історичні умови розвитку української літератури XX ст., основні стильові напрями

Ознайомити учнів з історичними та суспільними умовами розвитку літератури XX століття, основними стильовими напрямами; розкрити поняття «розстріляне відродження»; розвивати усне зв'язне мовлення одинадцятикласників, уміння користуватися довідковими виданнями й словниками; розвивати критичне мислення; тренувати вміння учнів узагальнювати, систематизувати та аналізувати отриману інформацію; учити вести дискусію, висловлювати та аргументувати власну думку, толерантно ставитися до іншої точки зору; виховувати інтерес до української літератури, пошану до історичного минулого рідної країни.

Читати

Урок: Зміцнення часових площин як художній засіб у новелі «Три зозулі з поклоном». Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. Образи-символи в новелі (11 клас)

Мета: продовжити роботу над текстом новели, закріпити вивчене про образ-символ, художню деталь, розкрити значення художнього засобу зміцнення часових площин; поглибити навички роботи з художнім текстом, словесного малювання; сприяти вихованню моральних якостей учнів, віри у велику силу добра й кохання.

Читати

Урок: Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Вічна тема любовного трикутника» в новітній інтерпретації. «Три зозулі з поклоном». (11 клас)

Мета: розширити уявлення школярів про творчу спадщину українського письменника Г. Тютюнника, повторити поняття «новела», розкрити ідейно-тематичний зміст новели «Три зозулі з поклоном»; розвивати вміння вести спостереження, характеризувати персонажів твору, робити висновки, формувати дослідницькі навички школярів; виховувати у старшокласників почуття власної гідності, толерантності.

Читати