Урок: Ідейне спрямування твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». О. Білецький про місце роману в історії української та світової психологічної прози. Зіставлення особливостей стилю творів І. С. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного

Навчати учнів визначати ідею твору, вказувати місце роману в історії української та світової психологічної прози; розглянути індивідуальний стиль письменника; розвивати навички наводити конкретні приклади на підтвердження високої майстерності автора; формувати вміння проводити паралелі між особливостями стилів твору І. С. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного; виховувати інтерес до читання.

Читати

Урок: Люди соціального дна у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Жіночі образи у творі

Розвивати навички аналізу художнього образу, роботи з текстом, мисленнєву активність учнів, уміння самостійно ставити проблемні питання; виховувати культуру усного мовлення, усвідомлення необхідності вести здоровий спосіб життя, дотримання норм моралі.

Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення. Підготовка до написання контрольного домашнього твору-роздуму за романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Мета: повторити будову твору-роздуму; удосконалювати навички писемного зв'язного мовлення учнів; розвивати вміння самостійно викладати думки та аргументувати їх, робити висновки; виховувати почуття власної гідності, честі та справедливості. 

Тип уроку: розвиток зв'язного мовлення.

Читати

Урок: Характеристика образу Чіпки. Динаміка розвитку образу. Типове й екстремальне в долі героя

Охарактеризувати процес становлення характеру Чіпки, художні засоби відображення його складного життя, глибоких внутрішніх переживань; розвивати вміння самостійно працювати над книгою, складати характеристику персонажа, давати зв'язні відповіді на питання, робити висновки, обґрунтовувати судження авторським текстом; виховувати негативне ставлення до пияцтва, засудження байдужості до чужого горя, егоїзму.

Читати

Урок: Соціально-психологічний роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Історія створення. Ідейне спрямування твору. Алегоричність назви

Ознайомити учнів з поняттями з теорії літератури, історією створення роману, багатоплановістю його сюжету, своєрідністю композиції та проблематикою; розвивати навички аналізу художнього тексту і вміння визначати жанрову належність твору; виховувати критичне мислення, вміння обґрунтовувати власні міркування.

Читати

Урок позакласного читання. Панас Мирний, «Повія», «Лихі люди», «Лихо давнє й сьогочасне» (оглядово)

Поширити читацький кругозір учнів; удосконалювати вміння характеризувати образи-персонажі, розвивати вміння давати власну оцінку героям твору, їхнім учинкам; за змістом зазначених творів ознайомитися із історичним минулим нашого народу; виховувати морально-етичні якості, такі як скромність, цнотливість, любов до праці, вміння співчувати чужому горю.

Читати

Урок: Панас Мирний (П. Рудченко). Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості

Ознайомити учнів із життєвим шляхом Панаса Мирного, його творчою спадщиною; звернути увагу на таку важливу рису характеру письменника, як уміння залишатися чесною і порядною людиною в непростих життєвих обставинах; виховувати повагу до особистості письменника, бажання наслідувати його життєві принципи.

Читати

Урок: Контрольна робота № 1 (укр. літ., 10 клас)

Узагальнити знання учнів із вивчених тем, виявити рівень знань, умінь та навичок із метою корекції; розвивати логічне мислення, вміння висловлювати власні думки, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Читати

Урок: Образ Тодозі Світайлихи. Любов Єремії до Тодозі, її оцінювання. Особливості композиції твору. Значення творчості письменника І. Нечуя-Левицького, вшанування його пам'яті

Схарактеризувати образ Тодозі, допомогти учням усвідомити психологічний стан героїні; розвивати навички аналізу та вміння аргументувати свої думки; визначити особливості композиції повісті; виявити, у чому полягає значення творчості письменника; виховувати кращі якості громадянина-патріота, щирість та вірність у стосунках між людьми.

Читати

Урок розвитку комунікативних умінь і навичок. Характеристика образу Єремії Вишневецького. Складання порівняльної характеристики образів Єремії Вишневецького та Максима Кривоноса

Схарактеризувати образ Єремії, скласти порівняльну характеристику образів Єремії Вишневецького та Максима Кривоноса, встановити спільне й відмінне в їхніх характерах; розвивати навички самостійної роботи, аналізу та критичного мислення; виховувати почуття патріотизму.

Читати