Урок: М. Старицький — драматург, перекладач, поет, прозаїк, театральний діяч. Життя і творчість. Провідні мотиви лірики Старицького. Вірші «До молоді», «Гетьман», «Виклик»

Поглибити знання про театральну діяльність М. Старицького, дати загальну характеристику його творчості як драматурга, прозаїка, перекладача, поета; розвивати навички самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації, складання розгорнутої відповіді реферативного характеру; навчати сприйняттю інформації на слух та запису почутого у вигляді тез; виховувати шанобливе ставлення до діячів української культури, прищеплювати інтерес до національних культурних досягнень, бажання поглибити свої знання з цього питання.

Читати

Урок: Образ Гната Голого — ватажка повстання, мужнього патріота. Втілення у творі «Сава Чалий» народного погляду на зраду і побратимство. Образ Шмигельського. Значення творчості Карпенка-Карого

Дати характеристику образу Гната Голого, дослідити розкриття проблеми зради та побратимства, визначити роль образу Шмигельського у творі, визначити головний конфлікт драми та її пафос, поглибити знання про історичну трагедію, оцінити творчий внесок Карпенка-Карого в українську літературу;

Читати

Урок: Історична трагедія «Сава Чалий». Образ Сави Чалого, глибоке розкриття його духовного світу

Повідомити учням про історичну основу п'єси, на основі тексту розкрити причини трагедії головного героя; розвивати і вдосконалювати навички аналізу літературного твору, узагальнення навчального матеріалу, ведення дискусії, дослідження, охарактеризувати образ літературного героя; виховувати в учнів почуття непримиренності до зради.

Читати

Урок: Інші образи п'єси «Мартин Боруля» (Марисі, Степана, Миколи, Омелька, чиновника Трандальова). Драматургічна майстерність І. Карпенка-Карого

Дати характеристику Марисі, Степана, Миколи, Омелька, чиновника Трандальова, пояснити засоби їхнього комічного зображення, поглиблювати знання про засоби комічного; розвивати навички аналізу літературного персонажа, зв'язного монологічного мовлення, дослідницької роботи; прищеплювати розуміння справжніх людських цінностей.

Читати

Урок: Комедія «Мартин Боруля». Образ головного героя, його трагікомічне звучання

Ознайомити учнів зі змістом комедії, жанром, головною думкою та проблемами твору, засобами творення комічного; дати характеристику головного героя; розвивати навички аналізу драматичного сатиричного твору, характеристики героя, вміння зіставляти, порівнювати, узагальнювати, стисло та докладно переказувати; виховувати розуміння негативних наслідків прагнення людини вивищитися над оточенням, нормами народної моралі.

Читати

Урок: Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). Життя і творчість. Жанрова різноманітність драматичних творів

Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом письменника, драматургічним новаторством, роллю в розвитку новочасного українського театру, жанровою різноманітністю його творів; розвивати навички конспектування (складання плану, тез залежно від можливостей учня), сприйняття інформації на слух, виділення головного, дослідницької роботи, узагальнення; розширювати словниковий запас учнів;

Читати

Урок: Розвиток української драматургії і театру в 70–90-х роках XIX ст.

Ознайомити учнів з історією створення професійного театру в Україні, функціонуванням та своєрідністю театру корифеїв, розвитком театру в Галичині, репертуаром, керівниками та провідними акторами театрів; повідомити про роль родини Тобілевичів та І. Франка в становленні українського професійного театру; розвивати навички проектної роботи: вміння працювати з різними джерелами інформації, критично ставитися до них, вибирати головне, систематизувати та узагальнювати його у вигляді
Читати

Урок: Контрольна робота за творчістю Панаса Мирного і Бориса Грінченка (укр. літ., 10 клас)

Узагальнити знання учнів із вивчених тем, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Читати

Урок: Оповідання «Дзвоник». Майстерність відтворення психології дитячої душі. Значення творчості письменника

Мета: ознайомити зі змістом оповідання, схарактеризувати образ головної героїні; розкрити ідейний зміст твору; визначити місце письменника в історії української літератури; виховувати доброту, необхідність бути уважним до ближнього. 

Теорія літератури: поглиблення відомостей про оповідання. 

Обладнання: портрет письменника, книжкова виставка його творів.

Читати

Урок: Борис Грінченко. Життя, різножанрова творчість (огляд), багатогранна діяльність митця і вченого. Оповідання «Каторжна». Утвердження прагнення до любові і добра. Психологізм у розкритті образу Докії

Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Б. Грінченка, його літературною спадщиною, багатогранною діяльністю; розкрити ідейно-художній зміст оповідання «Каторжна»; розвивати навички аналізу змісту художнього твору та вміння робити висновки і аргументувати їх; виховувати наполегливість, уміння аналізувати вчинки і знаходити вихід із ситуації, що склалася.

Читати