Урок: Збірка інтимної лірики «Зів'яле листя». Місце збірки серед шедеврів світової інтимної лірики. Позакласне читання. Р. Горак «Тричі мені являлася любов»

Ознайомити учнів з ідейно-художнім змістом збірки «Зів'яле листя», надати школярам можливість для сприймати І. Франка не тільки як геніального поета та громадського діяча, а й людини, яка кохає, страждає, шукає в житті справжнє кохання; розвивати вміння аналізувати та коментувати прочитане, стисло переказувати великі прозові уривки; розвивати навички виразного читання віршів Франка, збагачувати словниковий запас учнів; сприяти вихованню естетичних смаків, утверджувати в юнацьких душах доброту, милосердя, красу і щирість почуттів.

Читати

Урок: Збірка «З вершин і низин». Цикл «Веснянки». Поезія «Гримить! Благодатна пора наступає...». Цикл «Україна». Вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе...». Цикл «Вольні сонети», вірш «Сікстинська мадонна»

Продовжити знайомство зі збіркою «З вершин і низин»: дати поняття про ліричні цикли («Веснянки», «Україна», «Вольні сонети»), допомогти усвідомити ідейно-художній зміст віршів «Гримить! Благодатна пора наступає…», «Розвивайся ти, високий дубе…», сонета «Сікстинська мадонна»); розвивати навички аналізу ліричного твору, виразного читання, визначення віршових розмірів, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати естетичні смаки, вміння насолоджуватися художнім словом.

Читати

Урок: Поезія І. Франка, її новаторство, гуманістичний пафос. Збірка «З вершин і низин». Програмовий вірш «Гімн»

Визначити основний пафос поезії Франка та дати аргументовану відповідь на питання новаторства поетичного доробку поета; ознайомити зі збіркою поезій І. Франка «З вершин і низин», її основними циклами, значенням для розвитку української літератури; проаналізувати програмовий вірш збірки «Гімн»; розвивати навички аналізу ліричного твору, виразного читання, дослідницької роботи; виховувати естетичні смаки.

Читати

Урок: Життєвий і творчий шлях І. Франка — видатного українського письменника, ученого, громадського діяча

Ознайомити учнів з постаттю І. Франка, його життєвим і творчим шляхом; розвивати вміння працювати в групі, користуватися різноманітними джерелами інформації, узагальнювати, систематизувати знайдений матеріал; виховувати почуття гордості за великих українців — велетнів духу, почуття патріотизму.

Читати

Урок: Життя і творчість П. Грабовського. Основні мотиви творчості Грабовського

Мета: ознайомити учнів із життям та поетичним доробком П. Грабовського; розвивати вміння аналізувати поетичний текст, усне зв'язне мовлення, навички виразного читання; виховувати почуття патріотизму. 

Теорія літератури: поглиблення поняття про лірику, «чисте мистецтво». 

Обладнання: портрет П. Грабовського, тексти творів.

Читати

Урок: Особливості розвитку української поезії в другій половині XIX століття

Через лекцію з елементами бесіди та групову дослідницьку роботу дізнатися про особливості розвитку української поезії в другій половині XIX століття; 

розвивати навички сприйняття на слух великого обсягу інформації, конспектування, пошуку причинно-наслідкових зв'язків, узагальнення, виділення головного; виховувати інтерес до розвитку української культури та шанобливе ставлення до кращих її представників і їхньої подвижницької праці.

Читати

Урок: Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та М. Старицького (укр. літ., 10 клас)

Перевірити знання, вміння та навички учнів із теми «Творчість І. Карпенка-Карого та М. Старицького» з метою їх подальшої корекції; розвивати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, розраховувати час; виховувати охайність, відповідальність за результати своєї роботи.

Читати

Урок: Зв'язне мовлення. «Герої та антигерої української історичної прози та драматургії». Захист рефератів

Поглибити знання учнів із тем про творчість І. С. Нечуя-Левицького та І. Карпенка-Карого і розвивати навички самостійної роботи з джерелами інформації, виступати перед аудиторією, захищати роботу, оцінювати власну роботу та роботу інших, коротко передавати зміст свого реферату; розширювати словниковий запас учнів; виховувати почуття толерантності, плюралізму думок.

Читати

Урок: Образ Лучицької. Морально-етичні проблеми сім'ї та становище українського театру за п'єсою «Талан»

Доповнити характеристику М. Лучицької, визначити морально-етичні проблеми сім'ї, які порушені в п'єсі, вилучити з тексту твору інформацію про становище українського театру та свідчення нелегкої долі акторів; розвивати вміння аналізувати драматичний твір, знаходити інформацію на задану тему в тексті твору, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, ставити запитання та відповідати на них;

Читати

Урок: «Талан» — драма з життя української інтелігенції

Мета: ознайомити учнів зі змістом п'єси, визначити її жанр, поглибити знання про прототип головної героїні Лучицької — М. Заньковецьку; розвивати вміння переказувати стисло та докладно, виступати перед публікою з повідомленням, працювати з довідковою літературою; виховувати повагу до самовідданої праці українських діячів культури.

Читати