Уроки № 1–2: Контрольна робота. Твір (укр. літ., 10 клас)

Перевірити вміння писати твори-роздуми на основі вивченого матеріалу; розвивати навички зв'язного писемного мовлення та вміння дотримуватися композиції твору-роздуму; формувати творче мислення учнів; виховувати навички раціонального використання часу, інтерес до наслідків власної праці.

Читати

Урок: Публіцистична діяльність І. Франка. Стаття «Що таке поступ?». Літературознавча праця «Із секретів поетичної творчості». Значення творчості І. Франка. І. Франко — перекладач. Вшанування пам'яті митця

Ознайомити учнів із публіцистичною та літературознавчою діяльністю І. Франка, із змістом його літературознавчих статей; формувати вміння працювати із науково-популярною літературою; навчати складати тези літературознавчих праць; виховувати шанобливе ставлення до особи письменника та його літературної спадщини.

Читати

Урок: Драматургія Івана Франка. Соціально-психологічна драма «Украдене щастя». Фольклорна основа твору. Майстерність зображення трагічної долі героїв

Ознайомити учнів із змістом драми «Украдене щастя», її сценічною історією та фольклорною основою; навчити характеризувати образи; удосконалювати вміння працювати з текстом та навички усного зв'язного мовлення; формувати вміння дискутувати з приводу порушеної проблеми та аргументувати власну думку; виховувати почуття відповідальності за власні вчинки.
Читати

Урок: Трагічна доля Реґіни, її нерозділене кохання. Феміністичні ідеї у творі. Художня майстерність твору

Охарактеризувати образ Реґіни, її трагічну долю; розкрити феміністичні ідеї твору, визначити, у чому полягає його художня майстерність; розвивати навички аналізу прозового твору, характеристики персонажів; виховувати почуття власної гідності, формувати особисту позицію учнів щодо гендерної рівності.

Читати

Урок: Протиставлення образів Стальського і Рафаловича, зображення громадської діяльності Євгенія. Реалістичне змалювання побуту провінційної інтелігенції

Розкрити характерні риси вдачі представників інтелігенції у повісті «Перехресні стежки» І. Франка; розвивати вміння характеризувати образи-персонажі прозового твору; виховувати в учнів почуття патріотизму, любові до ближнього. 

Теорія літератури: поглиблене поняття образу-персонажа.

Читати

Урок: Соціально-психологічна повість «Перехресні стежки», особливості жанру

Мета: розкрити ідейно-художній зміст повісті «Перехресні стежки» І. Франка; розвивати навички літературознавчого аналізу художнього твору та вміння складати опорний конспект; виховувати почуття громадянського обов'язку.

Теорія літератури: соціально-психологічна повість. 

Обладнання: текст повісті, словник літературознавчих термінів. 

Тип уроку: комбінований.

Читати

Урок: Загальна характеристика прози І. Франка. Новела «Сойчине крило», її гуманістичний пафос

Дати загальну характеристику прози І. Франка, ознайомити з основними прозовими творами, розкрити їх тематику; ознайомити із змістом та розглянути композицію новели «Сойчине крило», охарактеризувати образ героя-адресата, визначити гуманістичний пафос твору; розвивати навички ідейно-художнього аналізу прозових творів, формувати вміння добирати цитати до характеристики героїв; виховувати віру в перемогу добра над злом.

Читати

Урок: Образ Мойсея в поемі, розкриття складності його характеру. Інші поеми І. Я. Франка

Розкрити алегоричність образу Мойсея, передати зміст його сумнівів і роздумів, спонукати висловлювати власні міркування про майбутнє свого народу, вказати на світове значення поеми та її актуальність; розвивати навички роботи з текстом, характеристикою образу персонажа; поглиблювати вміння зіставляти образи, добирати доречні цитати; виховувати почуття національної гідності.
Читати

Урок: Філософська поема «Мойсей» як вершина творчості Франка. Біблійні образи й мотиви в поемі, її ідейний зміст, проблематика

З'ясувати біблійну основу сюжету, розкрити проблематику, ідейно-художній зміст прологу до поеми; розвивати навички роботи з текстом, удосконалювати роботу над розкриттям ідейно-художнього змісту; виховувати критичне мислення, бажання працювати з додатковою літературою.

Читати

Урок: Збірка «Мій Ізмарагд», використання в ній біблійних мотивів і образів, звернення до жанрів легенди та притчі. «Притча про приязнь», «Легенда про Пілата». «Декадент» — поетичне кредо І. Франка. Поезія «Легенда про вічне життя»

Дати загальну характеристику збірки «Мій Ізмарагд»; акцентувати увагу на біблійних мотивах та образах, легендах та притчах, ознайомити з поетичним кредо І. Франка, з ідейно-художнім змістом поезії «Легенда про вічне життя»; поглибити знання про художній образ та його різновиди; розвивати навички аналізу ліричного твору, виразного читання, уміння висловлювати власні роздуми про сенс та мету художньої творчості; виховувати повагу до особистості І. Франка.

Читати