Урок: Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської — буковинської письменниці періоду раннього українського модернізму, «Пишної троянди в саду української літератури» (М. Старицький)

Мета: за допомогою учнівських повідомлень ознайомити з біографією Ольги Кобилянської; звернути увагу на формування її світогляду, новаторські пошуки в українській прозі; визначити провідні мотиви творчості письменниці; виховувати в учнів почуття власної гідності. 

Теорія літератури: модернізм. 

Обладнання: портрет письменниці, виставка її творів, висловлювання видатних особистостей про Ольгу Кобилянську та її творчість.

Читати

Урок: Література рідного краю. Одна така земля (огляд творчості В'ячеслава Романовського)

Розширити відомості про літературу рідного краю, ознайомити учнів із поетичною творчістю В. Є. Романовського; поглибити знання з теорії літератури про засоби творення художнього образу; форму вати вміння і навички виразного читання ліричних творів; розвивати усне і писемне зв'язне мовлення; виховувати патріотичні почуття, прищеплювати естетичні смаки.

Читати

Урок: Контрольна робота (укр. літ., 2 сем., 10 клас)

Узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Читати

Урок: Останні новели М. Коцюбинського («Хвала життю», «На острові»), вираження оптимістичної віри в торжество життя на землі. Повість «Fata мorgana», висвітлення проблеми людини і землі (образ Маланки). Вшанування пам'яті письменника

Дати загальне уявлення про останні новели М. Коцюбинського («Хвала життю», «На острові») та повість «Fata мorgana»; розвивати вміння визначати роль окремих епізодів у композиції твору; формувати навички самостійної роботи; вміння знаходити необхідну інформацію в довідкових виданнях; виховувати повагу до особистості письменника — патріота і новатора.
Читати

Урок: Поетичне змалювання в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів і трагічної долі як наслідок суперечності між мрією і дійсністю

Схарактеризувати образи Івана та Марічки, дослідити втілення в них романтичної ідеї незнищенності кохання; розвивати навички аналізу внутрішнього світу персонажа, вміння аргументувати власні думки цитатами з повісті; виховувати повагу до краси людських почуттів.
Читати

Урок: Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків». Фольклорно-етнографічна основа твору, її романтичний характер

Під час роботи над змістом повісті з'ясувати її фольклорно-етнографічну основу, романтичний характер; удосконалювати вміння визначати елементи сюжету та композиції; розвивати навички роботи з текстом; виховувати любов до природи, усвідомлення її сили, благотворного впливу на людину.

Читати

Урок: Лірико-психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «Поезії в прозі» як невеличкий імпресіоністичний шедевр. Автобіографічна основа твору. Оригінальність жанру, своєрідність композиції, зміст назви

Ознайомити учнів із змістом новели «Іntermezzo», особливостями її композиції та жанровими ознаками; визначити проблематику твору та його автобіографічну основу; розвивати навички психологічного аналізу, вміння пояснювати символічні образи та знаходити ознаки імпресіонізму в новелі; виховувати розуміння ролі природи для підтримання душевної рівноваги людини.

Читати

Урок: Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини в новелі «Цвіт яблуні». Посилення соціальної спрямованості новел і оповідань у другий період творчості М. Коцюбинського

Ознайомити учнів із тематикою новел і оповідань другого періоду творчості письменника, вказати на посилення в них соціальної спрямованості; розвивати навички аналізу художнього твору, вміння аналізувати внутрішній світ героя на основі новели «Цвіт яблуні»; визначити в ній засоби психологічної характеристики персонажа; поглибити знання про психологічну новелу; прищеплювати бажання виховувати в собі кращі людські якості.

Читати

Урок: Михайло Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях. Гуманізм світогляду митця. М. Коцюбинський — новеліст. Ранній період творчості. Новелістична акварель «На камені»

Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом письменника, його культурно-просвітницькою діяльністю; розкрити еволюцію стилю митця від просвітницьких тенденцій до модерністських; охарактеризувати ранній період творчості, зокрема новелістичну акварель «На камені», образи Алі та Фатьми; розвивати вміння визначати художні деталі та зорові образи, елементи імпресіонізму; виховувати любов до природи, повагу до бажання бути щасливим навіть усупереч жорстоким звичаям.
Читати

Урок: Національно-визвольний рух в Україні на початку XX ст. Та його вплив на літературний процес. Новаторські пошуки письменників у контексті розвитку світової літератури. Розширення тематичних обріїв української прози, її художнє оновлення

З'ясувати, у чому полягав вплив національно-визвольного руху в Україні на початку XX ст. на літературний процес; вказати на новаторські пошуки письменників у контексті розвитку світової літератури, на особливості розвитку української прози в цей період, новаторські пошуки в поезії, творчі здобутки драматургії; дати поняття про модернізм та тенденції його розвитку; виховувати інтерес до знань.

Читати