Урок: Контрольна робота (укр. літ., 2 сем., 10 клас)

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність. 

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Читати

Урок: Творчість В. Стефаника другого періоду (збірка «Земля»). Новела «Марія». Майстерне зображення в ній внутрішнього світу матері-патріотки. Вшанування пам'яті письменника

Розглянути особливості творчості В. Стефаника другого періоду; висвітлити історичну основу новели «Марія», символічний образ матері Марії, прокоментувати підтекст цього образу; розвивати навички роботи з текстом, формувати вміння визначати особливості художнього стилю В. Стефаника та розуміння його місця серед новелістів світу; виховувати почуття патріотизму та національної самосвідомості.

Читати

Урок: Новела «Камінний хрест» — психологічне розкриття теми еміграції. Образ Івана Дідуха. Символічний зміст назви новели

Ознайомити учнів зі змістом новели «Камінний хрест», пояснити її сюжетно-композиційні особливості та багатозначність символіки; схарактеризувати образ головного героя, знайти ознаки модернізму у творі; розкрити історичну основу новели; розвивати навички ідейно-художнього аналізу твору, характеристики героїв; виховувати почуття патріотизму.
Читати

Урок: Життя і творчість Василя Стефаника, неперевершеного новеліста-новатора в українській літературі

Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом В. Стефаника, повідомити про діяльність «Покутської трійці»; розглянути поезію в прозі «Моє слово» як художній маніфест автора; проаналізувати новелу «Новина»; удосконалювати навички ідейно-художнього аналізу твору; формувати вміння виділяти основне; виховувати здатність співпереживати, вміння знаходити вихід із скрутного становища.

Читати

Урок: Михайло і Сава — протилежні психологічні типи. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя. Сава і Рахіра — уособлення духовної деградації в повісті «Земля»

Схарактеризувати в соціальному, психологічному та моральному плані образи Михайла та Сави, Анни і Рахіри; визначити засоби характеротворення; розвивати навички аналізування характерів героїв великого прозового твору, вміння порівнювати образи, висловлювати власні судження; виховувати повагу до хліборобської праці, осудження злочину як протиправної, ворожої для суспільства та людини дії, гуманізм, розуміння справжніх морально-етичних, життєвих цінностей, естетичний смак, любов до художнього слова.
Читати

Урок: Образи повісті О. Кобилянської «Земля». Марійка та Івоніка — втілення цінностей народної моралі

Мета: розвивати навички роботи з текстом; проаналізувати соціальні та біологічні фактори характеротворення; удосконалювати вміння складати характеристику персонажів на основі аналізу твору; виховувати кращі моральні якості в учнів, бажання творити добро.

Теорія літератури: модернізм. 

Обладнання: текст повісті «Земля».

Читати

Урок: Соціально-психологічна повість «Земля». Глибоке психологічне трактування в ній проблем людини та землі, злочину та кари на українському матеріалі

Ознайомити учнів із змістом повісті; розвивати вміння визначати проблеми твору, елементи детективного сюжету, пояснювати символіку повісті; звернути увагу на психологічне трактування проблеми «людина і земля»; виховувати шанобливе ставлення до землі, повагу до хліборобської праці.
Читати

Урок позакласного читання. О. Кобилянська. Повість «Людина». Проблема вільного життєвого вибору, рівноправності жінки в суспільстві

Допомогти учням у з'ясуванні проблеми вільного життєвого вибору, рівноправності жінки в повісті; схарактеризувати образ головної героїні Олени Ляуфлер як неоромантичний ідеал сильної, вольової особистості, його психологічну глибину; виховувати розуміння важливості свідомого вибору життєвого шляху.

Читати

Урок: Образи нових жінок-інтелектуалок — талановитої піаністки Софії, гордої духом Марти, пристрасної та вольової художниці Ганнусі в новелі «Valse melancholigue»

Текстуально вивчити новелу «Valse melancoligue»; розкрити образи нових жінок-інтелектуалок; розвивати навички роботи з текстом; формувати вміння знаходити в тексті засоби характеротворення жінок; виховувати захоплення такими моральними рисами жінок, як гордість, духовна краса, розум, вольовий характер.

Читати

Урок: Майстерне змалювання картин природи, виступ на її захист у новелі «Битва»

Ознайомити учнів із змістом новели «Битва»; розкрити, у чому полягає майстерне змалювання картин природи у творі; розвивати навички роботи з текстом; формувати вміння виразного читання уривків з описом природи; виховувати бережливе ставлення до довкілля.

Читати