Урок: Образи драми-феєрії «Лісова пісня». Природа і людина у творі. Звеличення почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіту творчих сил людини. Символічні образи у творі

Схарактеризувати образи драми, розкрити їх символічний зміст, красу глибокого почуття, антигуманність душевного убозтва і користолюбства; розвивати вміння висловлювати власне ставлення до поведінки героїв, акторські здібності; навчитися складати порівняльну характеристику героїв; виховувати любов до природи та духовність, бажання будувати красиві людські стосунки.

Читати

Урок: «Лісова пісня» — шедевр світової драматургії, оригінальність жанру, фольклорно-міфологічна основа сюжету, особливості композиції

Мета: розпочати роботу над текстом твору, вказати на оригінальність жанру, особливості композиції, фольклорно-міфологічну основу сюжету; дати визначення поняттю «драма-феєрія»; розвивати навички визначення проблематики та ідеї твору; формувати вміння знаходити композиційні елементи; плекати любов до природи, духовність. 

Обладнання: текст драми-феєрії «Лісова пісня».

Читати

Урок: Драматична поема «Одержима», її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам

Мета: ознайомити учнів зі змістом поеми «Одержима», розкрити її біблійну основу та проблематику, схарактеризувати образ Міріам; розвивати навички роботи з текстом, формувати вміння висловлювати власні думки щодо поведінки героїні; виховувати емоційність і високі моральні принципи. 

Обладнання: текст драматичної поеми, ілюстрації учнів.

Читати

Урок розвитку зв'язного мовлення. Підготовка до написання контрольного домашнього твору «Страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві»

Продовжити роботу над формуванням уміння скла дати характеристику персонажа на прикладі головних героїв драми «Бояриня»; розвивати вміння вибирати головне, узагальнювати зібраний матеріал (у тому числі цитатний), складати план твору та навички зв'язно викладати матеріал згідно з темою і планом твору; виховувати патріотизм, любов до художнього слова та почуття відповідальності за роботу, яка виконується.
Читати

Урок: Драматургія Лесі Українки як вершина її творчої майстерності, новаторство, сміливе звернення до світових образів і мотивів («Одержима», «Кассандра», «Камінний господар»), до історії свого народу. Драматична поема Лесі Українки «Бояриня»

Дати загальну характеристику драматургічної спадщини видатної українки, ознайомити учнів зі змістом поеми «Бояриня», її історичною основою, майстерністю зображення страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві; розвивати уяву учнів, уміння аналізувати, аргументувати свої відповіді; прищеплювати почуття гордості за історичне минуле українського народу.

Читати

Урок № 1–2: Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки. Оригінальність ритмомелодики і образотворчих засобів у вірші «Хвиля»

Проаналізувати зразки пейзажної та інтимної лірики поетеси («Хвиля», «Стояла я і слухала весну», «Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами», «Все-все покинуть, до тебе полинуть», «Уста говорять: «Він навіки згинув!..», «Квіток, квіток…», «Дим», в якому поєднуються патріотичні мотиви зі співчуттям до болю інших народів, зразок філософської лірики — «Тo be or not to be?»)
Читати

Урок: Громадянська лірика. Вірш «Contra spem spero». Урок виразного читання віршів Лесі Українки

Поглибити знання учнів про лірику Лесі Українки та вірш «Соntra spem spero»; продовжити роботу над формуванням навичок виразного читання, ідейно-художнього аналізу тексту, розвитком зв'язного усного мовлення; допомогти учням відчути велику силу слова, його вплив на почуття, думки, волю, характер людини і здатність отримувати морально-естетичне задоволення від художнього твору; виховувати любов до художнього слова та поезії Лесі Українки.

Читати

Урок: Громадянська лірика Лесі Українки. Вірш «І все-таки до тебе думка лине…», «І ти колись боролась, мов Ізраїль…»

Проаналізувати ідейно-художній зміст поезій, особливості мови і поетичного стилю поетеси, пояснити біблійні образи і мотиви; розвивати навички ідейно-художнього аналізу тексту, роботи з додатковими джерелами інформації, вміння сприймати інформацію на слух та занотовувати її; виховувати почуття патріотизму, повагу до людини, яка віддає свій талант, сили і серце служінню Батьківщині.
Читати

Урок: Збірка поезій «На крилах пісень». Основні цикли поезій збірки: «Подорож до моря», «Сім струн», «Мелодії», «Невільничі пісні», «Пісні про волю»

Визначити місце збірки «На крилах пісень» в українській літературі, ознайомити учнів з оцінкою її І. Франком, дати загальну характеристику основних ліричних циклів та проаналізувати знакові поезії циклів; розвивати навички сприйняття інформації на слух і запису її у вигляді тез, аналізу поетичного твору, узагальнення вивченого матеріалу у вигляді таблиці, самостійної роботи з підручником; формувати почуття патріотизму та національної самосвідомості.
Читати

Урок: Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

Дізнатися про мужню боротьбу письменниці з невиліковною хворобою, про роль родини, культурного оточення та самоосвіти у формуванні її світобачення; сприяти формуванню цілісного уявлення про неї як людину, митця, її громадянську позицію; розвивати навички роботи з різноманітними джерелами інформації, зв'язне мовлення, мислення за допомогою узагальнення, вміння встановлювати зв'язки між подіями, аналогії та ін.; виховувати інтерес до особистості письменниці, до знань, почуття патріотизму та любові до художнього слова; вміння співчувати, співпереживати.

Читати