Урок: Поєднання реалістичного змалювання дійсності й філософського підтексту в новелі В. Винниченка «Момент»

Ознайомити учнів зі змістом новели; розкрити її тематику, проблематику, філософський підтекст твору; розвивати вміння аналізувати новелу, аргументувати власну думку, навички зв'язного мовлення; визначити стильові особливості твору та імпресіоністичні елементи в ньому; виховувати почуття відповідальності, людяності, вміння цінувати кожен момент життя.

Читати

Урок: Біографія Володимира Винниченка

Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю В. Винниченка; розвивати навички самостійної роботи з джерелами інформації, вибору головного, розповіді від першої особи, сприйняття на слух, узагальнення; виховувати почуття патріотизму, поваги до особистості письменника.

Обладнання: підручник, матеріали, дібрані учнями, ілюстративний матеріал.

Читати

Урок: О. Олесь. Символізм драматичного етюду «По дорозі в казку». Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокою дійсністю

Мета: проаналізувати драматичний етюд; виявити, у чому полягає символізм твору; з'ясувати символіку образів; розкрити проблему взаємин вождя і маси; розвивати логічне мислення, навички зв'язного мовлення; виховувати прагнення досягати духовних висот. 

Теорія літератури: драматичний етюд. 

Обладнання: текст твору, ілюстрації учнів, тлумачний словник.

Читати

Урок № 1–2: Розвиток зв'язного мовлення. Ідейно-художній аналіз віршів Олександра Олеся (О. Кандиби)

Ознайомити десятикласників зі змістом поезій «О слово рідне! Орле скутий!.. », «Лебідь», «Яка краса: відродження країни! …», «Чари ночі», «О принесіть як не надію…»; допомогти учням відчути експресію у виявленні патріотичних та інтимних почуттів; розвивати навички виразного читання та ідейно-художнього аналізу ліричних творів; вдосконалювати вміння знаходити використані у творах тропи та символічні образи, пояснювати їх зміст і роль у творі; плекати любов до рідного слова, почуття патріотизму, активну життєву позицію, виховувати осмислення краси кохання і молодості.

Читати

Урок: Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя і творчість митця. Збірка «З журбою радість обнялась…» як ліричний документ епохи. Філософські роздуми над складнощами життя

Розглянути біографію Олександра Олеся, розкрити його ідеал національного і культурного відродження України, з'ясувати причини еміграції; визначити особливості збірки «З журбою радість обнялась…»; розкрити ідейно-художній зміст однойменного твору; розвивати навички виразного читання поезій, визначення провідних мотивів; формувати вміння знаходити тропи та пояснювати ритміко-мелодичні особливості; виховувати патріотизм.

Читати

Урок: Проблеми материнської любові та самотності жінки у творчості Миколи Вороного

Ознайомити учнів з поезіями М. Вороного, у яких порушено проблеми материнської любові та самотності жінки; схарактеризувати поетику символізму в них; розвивати навички аналізу ліричного твору, характеристики образотворчих засобів, уміння висловлювати власну думку щодо прочитаного; визначити, у чому полягає новаторство Вороного в українській поезії; формувати інтерес учнівської молоді до модерної української поезії.

Читати

Урок: Пейзажна та інтимна лірика Миколи Вороного

З'ясувати неоромантичне звеличення краси природи в пейзажній ліриці; акцентувати увагу учнів на оптимістичному сприйнятті життя («Блакитна панна»); розкрити красу і багатство почуттів ліричного героя в інтимній поезії; розвивати навички аналізу ліричного твору, характеристики образотворчих засобів, уміння висловлювати власну думку щодо прочитаного; виховувати естетичні смаки, любов до рідного слова, високі морально-етичні засади на кращих зразках лірики М. Вороного.

Читати

Урок: Микола Вороний. Життя і творчість поета-новатора, «ідеолога» модернізації української літератури, першого представника українського символізму

Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом поета-новатора, «ідеолога» модернізації української літератури, першого представника українського символізму; дати поняття про символізм як одну із стильових течій модернізму; з'ясувати ідейно- художній зміст поезії «Іванові Франкові», визначити її тему та проблему; розвивати вміння знаходити ознаки модернізму у художньому тексті, навички виразного читання; виховувати повагу до особистості митця.

Читати

Урок № 1–2 Контрольна робота. Твір (укр. літ., 2 сем., 10 клас)

Мета: перевірити вміння учнів писати роботи творчого характеру на основі вивченого матеріалу; розвивати навички зв'язного писемного мовлення; формувати творче мислення учнів; виховувати навички раціонального використання навчального часу, інтерес до наслідків власної праці.

Читати

Урок: Художні особливості драми-феєрії, розкриття у творі «Лісова пісня» загальнолюдських проблем, особливості неоромантизму Лесі Українки

Мета: дослідити художні особливості драми-феєрії, визначити проблеми, які порушує письменниця, особливості неоромантизму та зв'язок із західноєвропейською драмою; розвивати навички зв'язного мовлення; виховувати любов до рідного слова, цікавість до читання. 

Теорія літератури: неоромантизм, драма-феєрія.

Читати