Конспекти з української літератури 10 клас

Урок № 1,2,3: Підсумковий урок (укр. літ., 10 клас)

Мета: перевірити рівень сформованих умінь та навичок, передбачених програмовими вимогами 10 класу; вдосконалювати вміння узагальнювати, робити висновки, давати відповіді в стислій формі, презентувати результати роботи за певний період часу, готувати та представляти виставки, текстовий супровід для них, виразно читати; виховувати інтерес до читання та вивчення літератури.

Читати

Урок: Повторення та узагальнення вивченого в 10 класі

Узагальнити вивчений у 10 класі матеріал, учити учнів сприймати здобуті знання з української літератури як частку світового літературного процесу, перевірити рівень засвоєння деяких тем курсу літератури 10 класу; розвивати вміння узагальнювати, робити висновки, давати відповіді в стислій формі; виховувати бажання дізнатися більше про діячів української культури, почуття гордості за її досягнення.

Читати

Урок: Зв'язне мовлення. Пам'ятник улюбленому персонажеві. 10 клас

Повторити характеристики окремих художніх образів з курсу української літератури 10 класу; розвивати творчі здібності учнів, зв'язне усне мовлення, вміння добирати аргументи, захищати власну позицію, робити висновки та узагальнення, розширювати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до національної літератури, бажання наслідувати позитивні риси героїв вивчених творів.

Читати

Урок: Новаторські шукання новелістів (М. Черемшини, Л. Мартовича, О. Маковея); новаторські пошуки в драматургії (С. Черкасенко)

Зробити огляд творчості новелістів (М. Черемшини, Л. Мартовича, О. Маковея), драматурга С. Черкасенка, визначити їх унесок у розвиток української новели та драматургії, новаторство творчості; розвивати навички самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації, вміння сприймати інформацію на слух та занотовувати її у вигляді конспекту, тез або плану; виховувати інтерес до художнього слова та читання.

Читати

Урок: Модерністські пошуки поетів (П. Карманський, В. Пачовський, Б. Лепкий)

Ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом українських поетів-модерністів П. Карманського, В. Пачовського, Б. Лепкого, проаналізувати їх унесок у розвиток модернізму в українській літературі; розвивати вміння самостійно працювати з додатковою літературою та підручником, зіставляти, узагальнювати, аналізувати і формулювати висновки, співпрацювати в групі; виховувати інтерес до особистостей поетів-модерністів, української літератури.

Читати

Урок: В. Самійленко — лірик і гуморист, патріотичні мотиви в ліриці («Україна», «Українська мова»), сатирично-гумористичні твори («Патріот Іван»); реалістичні картини життя народу у творчості Степана Васильченка. Повість «Талант»

Розвивати навички роботи з різними джерелами інформації, критично ставитися до них, вибирати головне, стисло викладати зміст теми, систематизувати та узагальнювати інформацію у вигляді комп'ютерної презентації та повідомлення-коментаря до неї, акторські здібності; вміння співпрацювати, сприймати інформацію на слух та занотовувати її у вигляді тез або конспекту, прищеплювати інтерес до національної літератури, підвищувати ерудованість учнів, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати почуття гордості за досягнення української літератури.

Читати

Урок: Контрольна робота (укр.літ., 2 сем., 10 клас)

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції, розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Читати

Урок: Трагедійність образу Марії Ляшківської

Мета: сприяти усвідомленню психологічної глибини образів новели, трагедії життя Марії Ляшківської; розвивати навички психологічної характеристики персонажів, зв'язного монологічного мовлення, вміння дискутувати про актуальність порушених у драмі проблем. 

Теорія літератури: неореалізм, психологічна драма.

Читати

Урок: Драматичні твори В. Винниченка, їх жанрово-тематичне багатство. Морально-філософські проблеми в драмі «Гріх», їх актуальність у наш час

Мета: ознайомити учнів із драматургією письменника та змістом психологічної драми «Гріх»; розкрити морально-філософську проблематику твору, звернути увагу на її актуальність у наш час; охарактеризувати основні елементи сюжету й композиції; дати поняття про психологічну новелу; виховувати загальнолюдські норми християнської моралі.

Читати

Урок: Образ Панни — втілення ідеї вічної жіночності та краси. Неореалістичні тенденції в оповіданнях і новелах письменника

Охарактеризувати образ Панни як утілення ідеї вічної жіночності та краси; висловити власні судження про миттєве і вічне, про сенс життя; розвивати навички зв'язного мовлення; дати учням уявлення про неореалістичні тенденції в оповіданнях і новелах письменника, про його романістику; виховувати відчуття прекрасного, вміння бачити його і бажання творити.

Читати