«Узагальнення вивченого про складнопідрядне речення, його будова, засоби зв'язку у ньому» з української мови в 9-му класі

Мета: націлити на усвідомлення, осмислення  й засвоєння відомостей про СПР, розвивати уміння і навички розпізнавання СПР серед інших видів складних речень; формувати навички аналізу; удосконалювати уміння створювати висловлювання за опорною схемою на задану тему, уміння ставити запитання за темою;
Читати

«Правила вживання знака м'якшення» з української мови в 5-му класі

Мета уроку

навчальна - закріпити  знання, вміння, навички  правопису слів із знаком м'якшення .

розвивальна - розвивати логічне мислення, уяву, мовлення;

збуджувати інтерес до творчості В.О.Сухомлинського;

виховна - сприяти вихованню любові і поваги до рідної мови, художнього слова.

Читати

«Узагальнення й систематизація знань про однорідні члени речення. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами» з української мови у 8-му класі

Розвивати вміння вільно оперувати лінгвістичними  знаннями у власному мовленні;

Сприяти розширенню кругозору дітей, прагненню їх самостійно здобувати знання з метою розвитку як особистостей;

Виховувати культуру думок,усного і писемного мовлення підлітків.

Читати

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. (6 клас)

Мета: повторити і поглибити знання про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати  загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях;розвивати дослідницький інтерес та творчі вміння;виховувати повагу до рідного слова, любов до України.

Читати

Конспект інтегрованого заняття для дітей дошкільної різновікової групи «Пернаті друзі»

Мета: закріпити знання дітей про птахів нашої місцевості (перелітних та зимуючих);

розвивати зв'язне мовлення, розширювати словниковий запас, сприяти розвитку координації рухів, дрібних м'язів рук;

формувати вміння висловлювати власну думку;

Читати

Конспект інтегрованого заняття в другій молодшій групі "Зимонька-зима"

Програмовий зміст. Продовжити знайомити дітей з характерними ознаками зими, відрізняти й називати властивості води і снігу; вчити встановлювати найпростіші причинно-наслідкові зв'язки; активізувати словник; вчити відповідати на поставлені питання.
Читати

Підсумкове заняття з ознайомлення з природою в середній групі: «Подорож на літаючому килимку»

Програмовий зміст: узагальнити знання дітей про характерні ознаки осені, про життя рослин, тварин, птахів в цю пору, про їстівні та отруйні гриби. Вправляти дітей в прямому та зворотньому рахунку в межах чотирьох.

 Вчити співвідносити кількість предметів до числа.

Читати

Батьківські збори «Моральне виховання дошкільника в родині та дитячому садку»

Попередня робота:

Напередодні заздалегідь проводиться анкетування батьків та дітей. Відповіді проаналізовуються та можна оформити у вигляді діаграм.

Питання для дітей:

Якою ти хочеш бути людиною?

Ким ти хочеш бути?

Що потрібно, щоб удома у вас було всім добре?

Читати

Тематичний захід із безпеки життєдіяльності «Юні рятувальники»

Безпека життєдіяльності – комплексна система знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства і життєвого середовища від небезпечних факторів природного та штучного характеру.  Нормативно - правовим підґрунтям організації роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності у нашому дошкільному підрозділі
Читати

„Важливі речі для малечі” для молодшої групи

Продовжувати учити дітей стежити за своїм зовнішнім виглядом. Формувати уявлення дітей про необхідні культурно-гігієнічні навички (мити руки, вмиватися, чистити зубки, та розчісуватися); закріпити знання дітей про предмети гігієни (мило, рушник, зубна щітка, гребінець) та їх призначення
Читати