Методична розробка «Зошит для домашніх контрольних робіт у 8-му класі»

Даний зошит розроблено з метою забезпечити систематизацію знань учнів 8-ого класу з кожної теми перед проведенням підсумкових тематичних контрольних робіт.
Учні мають змогу працювати над завданням вдома і, таким чином, спокійно і не поспішаючи, систематизувати вивчений матеріал, або ще раз повторити той матеріал з теми, який викликав утруднення під час ії вивчення.
Читати

«Як стати професіоналом» з української мови в 11-му класі

МЕТА: Повторити вивчений матеріал за темою «Ділові папери». Систематизувати та поглибити знання теоретичних понять, розуміння важливості ділових паперів;  шукати шляхи удосконалення ділових стосунків у сучасному світі. Розвивати логічне мислення, пам'ять, компетентність діловода.
Читати

Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Порядок слів у реченні, логічний наголос. Українська мова, 8 клас

Мета: поглибити знання учнів про види речень за структурою граматичної основи; дати поняття про синтаксичну та  стилістичну функцію порядку слів у реченні; допомогти учням засвоїти норми дотримання логічного наголосу при інтонуванні речень у тексті; розвивати вміння виразно читати речення з прямим і зворотним порядком слів; 

Читати

«Узагальнення вивченого про складнопідрядне речення, його будова, засоби зв'язку у ньому» з української мови в 9-му класі

Мета: націлити на усвідомлення, осмислення  й засвоєння відомостей про СПР, розвивати уміння і навички розпізнавання СПР серед інших видів складних речень; формувати навички аналізу; удосконалювати уміння створювати висловлювання за опорною схемою на задану тему, уміння ставити запитання за темою;
Читати

«Правила вживання знака м'якшення» з української мови в 5-му класі

Мета уроку

навчальна - закріпити  знання, вміння, навички  правопису слів із знаком м'якшення .

розвивальна - розвивати логічне мислення, уяву, мовлення;

збуджувати інтерес до творчості В.О.Сухомлинського;

виховна - сприяти вихованню любові і поваги до рідної мови, художнього слова.

Читати

«Узагальнення й систематизація знань про однорідні члени речення. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами» з української мови у 8-му класі

Розвивати вміння вільно оперувати лінгвістичними  знаннями у власному мовленні;

Сприяти розширенню кругозору дітей, прагненню їх самостійно здобувати знання з метою розвитку як особистостей;

Виховувати культуру думок,усного і писемного мовлення підлітків.

Читати

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. (6 клас)

Мета: повторити і поглибити знання про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати  загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях;розвивати дослідницький інтерес та творчі вміння;виховувати повагу до рідного слова, любов до України.

Читати

Конспект інтегрованого заняття для дітей дошкільної різновікової групи «Пернаті друзі»

Мета: закріпити знання дітей про птахів нашої місцевості (перелітних та зимуючих);

розвивати зв'язне мовлення, розширювати словниковий запас, сприяти розвитку координації рухів, дрібних м'язів рук;

формувати вміння висловлювати власну думку;

Читати

Конспект інтегрованого заняття в другій молодшій групі "Зимонька-зима"

Програмовий зміст. Продовжити знайомити дітей з характерними ознаками зими, відрізняти й називати властивості води і снігу; вчити встановлювати найпростіші причинно-наслідкові зв'язки; активізувати словник; вчити відповідати на поставлені питання.
Читати

Підсумкове заняття з ознайомлення з природою в середній групі: «Подорож на літаючому килимку»

Програмовий зміст: узагальнити знання дітей про характерні ознаки осені, про життя рослин, тварин, птахів в цю пору, про їстівні та отруйні гриби. Вправляти дітей в прямому та зворотньому рахунку в межах чотирьох.

 Вчити співвідносити кількість предметів до числа.

Читати