Розробка уроку «Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу», 11 клас

Мета заняття:  

навчальна - закріпити знання з практичної риторики, з'ясувати рівень засвоєння елементів практичної риторики; виробляти вміння викладати зміст виступу у чіткій послідовності, вміло почати та закінчити виступ, володіти мімікою та жестами під час виступу;

розвивальна - розвивати комунікативні вміння, логічне мислення, творчі здібності, навички дослідницької діяльності;

Читати

Розробка уроку «Узагальнення та систематизація вивченого про іменник як частину мови. Тренувальні вправи. Морфологічний розбір іменника», 6 клас

Мета:        

повторити, систематизувати і узагальнити знання учнів з теми "Іменник як частина мови";

розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу уяву, культуру усного мовлення, уміння правильно висловлювати свої думки; сприяти розширенню світогляду, збагачувати словниковий запас учнів;

Читати

Розробка уроку «Пунктограми в простому реченні», 11 клас

Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про основні пунктограми в простому реченні; удосконалювати вміння обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою правил, правильно вживати розділові знаки при однорідних, відокремлених членах, звертаннях, вставних словах, словосполученнях, реченнях;
Читати

Розробка уроку «Буває мить якогось потрясіння: побачиш світ, як вперше у житті…» 6 клас

(Письмовий твір – опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі)

Мета.   Формувати мовленнєві компетентності:

  • Просторову: навчити складати твір-опис природи, формувати вміння  будувати  висловлювання  в певній композиційній формі;

Розширити уявлення учнів про комп'ютерні презентації, ввести поняття: вставка об'єктів, ефекти анімації та їх настройка. Поглибити знання і вміння про призначення Power Point. Вчити застосовувати набуті знання для створення презентацій.

Читати

Розробка уроку «Письмовий твір-опис предмета в художньому стилі», 5 клас

Мета: формувати вміння і навички складання усних і письмових творів – описів предмета, навчити дітей спостерігати, бачити, зіставляти, систематизувати, виділяти частини із цілого;

розвивати навички зв'язного мовлення школярів, логічне мислення, уяву, нестандартне творче мислення, вміння створювати словесний образ;

Читати

«Узагальнення вивченого з теми «Дієслово». 7 клас

Мета:

-узагальнити знання учнів про дієслово, його граматичні ознаки, зокрема час, число, особу, рід, вид, спосіб, вдосконалювати вміння розпізнавати дієслова серед інших частин мови,

- розвивати зв'язне мовлення учнів;

- виховувати любов до рідної мови.

Читати

Дидактичний матеріал «Словосполучення і речення». 5 клас

І. Словниковий диктант

Невідомо, край, глечик, чоловік, сьомий, собака, дорога, зірки, щира, дощ, країна, самітній, сильніший, ведмідь, людина, служба, ввечері, лев, сонце, обличчя.

ІІ. Пояснювальний диктант

Велика посуха, понесла додому, узяла глечик, удова захворіла, щира дівчина, знайти друга-товариша, лісові звірята, пішов пес, давні українці

Читати

Написання прислівників разом і через дефіс. 7 клас

МЕТА: ознайомити учнів з правилами написання прислівників через дефіс та разом, виробляти навички розпізнавати слова з даними орфограмами; досягти практичного засвоєння ними правил написання прислівників через дефіс та разом; збагачувати словниковий запас учнів;  розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати в учнів повагу до творчості Лесі Українки, любов до поезії, активну життєву позицію.

Читати

У світі прикметника і художнього слова. 6 клас

Мета: поглибити, узагальнити і систематизувати знання учнів про прикметник як частину мови; формувати вміння визначати рід, число та відмінки прикметників; повторити відомості про поділ прикметників на групи за значенням, формувати вміння розрізняти якісні, відносні та присвійні прикметники,
Читати

«Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами -еньк, -есеньк, -ісіньк, -ськ, зьк, -цьк», 6 клас

Мета уроку: 

  • поглибити знання учнів про прикметник; з'ясувати особливості написання прикметників із різними суфіксами, з'ясувавши їхню роль у аналізованих словах;
  • формувати вміння знаходити в текстах прикметники з суфіксами пестливості;
Читати