Літературний турнір за повістю Я.Стельмаха «Химера лісового озера, або Митькозавр з Юрківки»

Мета: на основі виконання практичних завдань поглибити й закріпити знання учнів щодо творчої спадщини Я.Стельмаха; розвивати хист і вміння аналізувати художній твір, характеризувати його героїв, розвивати критичне мислення;

виховувати почуття дружби, поваги, взаєморозуміння й толерантності.

Читати

Контрольна робота № 4 (Я і світ)

Мета: виявити рівень знань, умінь і навичок учнів із метою їх корекції; розвивати пам'ять, уміння зосереджуватись, логічне й образне мислення, зв'язне мовлення; виховувати кращі людські риси характеру.

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, умінь і навичок.

Читати

Всеволод Нестайко «Тореадори з Васюківки». Аналіз поведінки героїв, їхні вчинків. Характеристика улюбленого героя.

Мета: аналізуючи пригодницький твір В. Нестайка «Тореадори з Васюківки», вдосконалювати вміння учнів характеризувати улюбленого героя, аргументуючи свій вибір; розкривати риси його вдачі, особливості поведінки; розвивати вміння школярів акумулювати здобуті знання під час відповідей-висновків, узагальнень, раціонально використовувати навчальний час, толерантно і аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію; виховувати активну життєву позицію, позитивні риси характеру, пунктуальність, почуття любові до української літератури.

Читати

І. Карпенко-Карий «Сто тисяч». Проблема влади грошей. Засоби сатиричного змалювання. Характеристика дійових осіб

Мета: навчитися виявляти у тексті засоби сатири для змалювання героїв твору, дослідити як вирішується проблема влади грошей, опрацювати ідейно-художній зміст ІІІ частини; розвивати навички виразного читання, вміння логічно мислити, спостерігати, узагальнювати, робити висновки, формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати зневажливе ставлення до таких багатіїв як Калитка, негативних рис його характеру, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Читати

Урок: Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. «Лось»

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, зацікавити ним; допомогти усвідомити принади читання оповідання, їх значення для вироблення оптимістичного світобачення; розвивати образне мислення, навички виразного читання, переказу, коментування художнього тексту, виділення елементів сюжету; виховувати кращі риси характеру, допитливість, прагнення до пізнання й покращення світу.

Читати

Урок: Ярослав Стельмах «Митькозавр із Юрківки…». Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків – головних героїв

Мета: ознайомити учнів із закінченням історії юних дослідників природи, допоїти усвідомити значення правильної поведінки в складних ситуаціях, роль фізичної вправності та загартування; розвивати навички виразного читання, виокремлення ключових епізодів, їх коментування та аналізу; виховувати кращі людські якості: сміливість, кмітливість, почуття дружби, милосердя.

Читати

Урок: Ярослав Стельмах «Митькозавр з Юрківки…». Образи головних героїв

Мета: розкрити значення образів Сергія і Митька в творі, їх роль у розкритті ідейного змісту; вчити аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки; розвивати навички коментування найцікавіших моментів у творі та вміння уявляти ситуацію, емоційно виконувати ролі, виступати перед широкою аудиторією;  формувати активну життєву позицію,  виховувати повагу до друзів, доброту, вміння співпереживати.

Читати

Урок: Ярослав Стельмах «Митькозавр з Юрківки…». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті

Мета: ознайомити учнів із новими пригодами героїв повісті, допомогти розкрити характери героїв, мотиви їхніх учинків у різних ситуаціях; розвивати кругозір, образне й логічне мислення, уміння виразно читати, виокремлювати ключові епізоди, коментувати їх, характеризувати героїв; виховувати наполегливість у досягненні мети, допитливість, прагнення до пізнання та освоєння світу.

Читати

Урок: Ярослав Стельмах «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, зацікавити ним; допомогти усвідомити принади читання пригодницько-романтичних творів, їх значення для вироблення оптимістичного світобачення; розвивати образне мислення, навички виразного читання, переказу, коментування художнього тексту, виділення елементів сюжету; виховувати кращі риси характеру, допитливість, прагнення до пізнання й покращення світу.

Читати

Ціннісне ставлення до суспільства і держави. Державні народні символи України

Мета. Ознайомити дітей з національними та народними символами України; формувати національну свідомість школярів; виховувати почуття любові до своєї землі.

Обладнання. Державний прапор України, Герб, Гімн, Конституція України, вишиті рушники, гілочки верби та калини.

Використана література:

Довідник класного керівника. 5 - 6 класи / Л.В.цибульова, В.В.Билдіна, Л.І.Єфремова - Х.: Веста: Видавництво "Ранок", 2006. - 160с.

Читати